Nagrade i natječaji

Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2022. godini

Na temelju Javnog poziva za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2022. godini (KLASA: 402-03/22-02/00003, URBROJ: 533-03-22-0001) od 8. travnja 2022. godine i Kriterija za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti (KLASA: 402-07/20-02/00001, URBROJ: 533-03-20-0001) od 30. siječnja 2020. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će financijsku potporu za 194 časopisa u ukupnome iznosu od 11.900.182,00 kune / 1.579.425,58 eura.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava donesena je na temelju prijedloga Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Prema čl. V. Odluke o financijskoj potpori znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti (privitak), u roku od tri mjeseca od dana primitka potpore potrebno je poslati financijsko izvješće o namjenski utrošenim sredstvima. Rok je 31. ožujka 2023.

Odluka o financijskoj potpori znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2022. godini

Znanstveni časopisi i časopisi za popularizaciju znanosti odobreni u 2022. godini

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju na elektroničkoj adresi: np-casopisi@mzo.hr.

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA