Tomić Franjo, akademik

Redoviti članovi III. Razred za prirodne znanosti
Tomić Franjo

Datum rođenja:

 • 2. ožujak 1936

Mjesto rođenja:

 • Siverić

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za prirodne znanosti HAZU  +385 01 4895 171

E-mail adrese:

Tomić Franjo, akademik

Redoviti članovi III. Razred za prirodne znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • professor emeritus – Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2006. – …)

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj – Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Koprivničko – križevačkoj županiji, Križevci (30.01.2013. – …)
 • predsjednik – Znanstveno vijeće za zaštitu prirode (23.02.2011. – 20.02.2015.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (20.05.2010. – …)

Životopis

Radni staž

 • Poljoprivredni kombinat “Petrovo polje” Drniš 01.01. – 15.09.1962.
 • Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (nakon vojnog roka) 03.10.1962- 01.01.2006.

Znanstveno područje

 • Znanstveno područje: biotehničke znanosti,
 • Znanstveno polje: poljoprivreda,
 • Znanstvene grane: agroekologija i poljoprivredna tehnika,
 • Znanstvena disciplina: poljoprivredne melioracije.

Napredovanje

 • 1961.    –  dipl. inž. poljoprivrede,
 • 1963.    –  asistent,
 • 1968.    –  mr. sc. (Optimalna vlažnost tla za uzgoj stočnog kelja)
 • 1972.    –  dr. sc. (Vodni režim tla i njegov utjecaj na uzgoj karanfila u zatvorenom prostoru),
 • 1972.    –  doc. dr. sc.,
 • 1977.    –  izvanredni profesor,
 • 1983.    –  redoviti profesor,
 • 1983.    –  znanstveni savjetnik upisan u registar broj 050020,
 • 1997.    –  redoviti profesor u trajno zvanje,
 • 2006.    –  professor emeritus.

Specijalizacije i studijski boravci u inozemstvu

 • 3 mjeseca boravio u Luzernu – Švicarska, kao student preko Zavoda za međunarodnu tehničku suradnju,  1960. god.,
 • 1 mjesečna specijalizacija iz odvodnje, Experimental Station Rotamsted, Harpanden – Engleska, 1982. god.
 • 1,5 mjesečna specijalizacija iz navodnjavanja, Ben-Gurion University of the Negev, The Institutes for Applied Research, Beer Sheva – Izrael, 1991. god.
 • 20 dnevni studijski boravak, Iowa State University, Ames – Iowa, SAD, 1995. god
 • veći broj znanstveno-stručnih putovanja u više zemalja.

Nastavna djelatnost

1.    Nastavnik za kolegije na diplomskom studiju (docent, izvanredni i redoviti profesor, redoviti profesor u trajnom zvanju):

Na matičnom Agronomskom fakultetu u Zagrebu:

 • Poljoprivredne melioracije za studij bilinogojstvo,
 • Tehnika navodnjavanja za studij Mehanizacija poljoprivrede,
 • Melioracije i uređenje zemljišta za studij Agroekonomika,
 • Navodnjavanje za  studij Poljoprivredne melioracije
  Na drugim fakultetima:
 • Poljoprivredne melioracije, na Poljoprivrednom fakultetu Osijek (1970.-1982).
 • Poljoprivredne melioracije na Veleučilištu Križevci (1985.-1992. god.),
 • Odvodnja i namakanje na Kmetijskom fakultetu Maribor (1986.-1990. god.).

2.   Nastavnik za kolegije na poslijediplomskom studiju (izvanredni i redoviti profesor, redoviti profesor u trajnom zvanju, prof. emeritus):

Na matičnom Agronomskom fakultetu u Zagrebu

 • Odvodnja i navodnjavanje za studij Znanost o tlu,
 • Uređenje zemljišta za studij Specijalna proizvodnja bilja,
 • Agrobiotop mediteranskog područja za studij Vrtlarstvo, u Splitu,
 • Suvremeni sustavi navodnjavanja, za više  studija,
 • Uređenje uzgojnog supstrata u zaštićenom prostoru, za više studija,
 • U zvanju professora emeritusa, voditelj je dva modula: Vodni režim supstrata u zaštićenom prostoru  i  Poljoprivredno inženjerstvo za studij Poljoprivredna tehnika.

3.    Funkcije u nastavi

 • predsjednik Odbora za nastavu diplomskog i poslijediplomskog studija Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (1978-1981 god.),
 • predsjednik znanstveno-nastavnog vijeća Fakulteta (1981-1983. god.),
 • voditelj studija Poljoprivredne melioracije (1982-1993 god.),
 • član Odbora za nastavu Fakulteta (1982-1993 god.),
 • voditelj usmjerenja Poljoprivredne melioracije na poslijediplomskom studiju Znanost o tlu Agronomskog fakulteta Zagreb (1983-1993 god.),
 • predsjednik Znanstveno – nastavnog vijeća Instituta za agroekologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu (1984-1986. god.),
 • predsjednik Fakultetskog vijeća (2003-2007. god.).

4.   Mentorstva i povjerenstva

 • mentor 57 diplomskih radova,
 • mentor 4 magistarska rada,
 • mentor 4 doktorska rada,
 • predsjednik ili član povjerenstva 45 diplomskih radova, 7 magistarskih i 5 doktorskih radova.

Značajne funkcije na Fakultetu

 • prodekan Fakulteta (1978.-1981. god.),
 • dekan Fakulteta u tri mandata (1981.-1983., 1993.-1995., 1995.-1997. god.),
 • predsjednik Predsjedništva (direktor) Instituta za agroekologiju Fakulteta poljoprivrednih znanosti (1984.-1986. god.),
 • dugogodišnji predstojnik Zavoda za melioracije, Agronomskog fakulteta Zagreb.

Značajne funkcije izvan Fakulteta

 • član Senata Sveučilišta u Zagrebu tri puta (1981.-1983., 1993.-1995., 1995.- 1997. god.)
 • predsjednik Programskog savjeta biotehničkog područja (1984.-1988. god.)
 • predsjednik Znanstvenog vijeća instituta biotehničkog područja (1995.-1999).
 • član Povjerenstva za dodjelu državnih nagrada za znanost (1995.-2001. god.),
 • član Povjerenstva za ocjenjivanje znanstvenih projekata (1990.-1994. god.),
 • predsjednik Hrvatskog društva za odvodnju i navodnjavanje u dva navrata (1989.-1992. i 1992.-1995. god.),
 • član Predsjedništva Hrvatskog društva za odvodnju i navodnjavanje dugo godina,
 • član odbora za financije i računovodstvo Sveučilišta u Zagrebu (1997.-2001)
 • predsjednik Matičnog povjerenstva područja biotehničkih znanosti u dva mandata (1998.-2005. god.),
 • član Fonda za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, dugo godina,
 • član Povjerenstva za izradu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (1994.-1996)
 • član Stručnog tima za uvođenje biodizelskog goriva u Hrvatsku (2000.-2005)
 • predsjednik je Društva diplomiranih inženjera i prijatelja Agronomskog fakulteta Zagreb (AMAC-FZ), od 2004-2012
 • potpredsjednik je udruge Klub Dekana (2001-2012)
 • član Stalnog odbora za biotehničke znanosti, Hrvatske zaklade za znanost (2013-2017)
 • predsjednik Akademije poljoprivrednih znanosti (2017-  . . ,)

Članstva u udrugama

 • Hrvatsko agronomsko društvo,
 • International Commission on Irrigation and Drainage,
 • Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje,
 • Hrvatsko ekološko društvo,
 • Hrvatsko tloznanstveno društvo,
 • Društvo bivših studenata i prijatelja Agronomskog fakulteta Zagreb,
 • Udruga Klub dekana Zagreb..
 • Akademija poljoprivrednih znanosti.

Nagrade  i priznanja

Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, a najvažnija su:

 • Odlikovanje Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića – za osobite zasluge u znanosti, od Predsjednika RH, 1997. godine,
 • Odlikovanje Danice Hrvatske s likom Blaža Lorkovića – za osobite zasluge  za gospodarstvo, od Predsjednika RH, 1997. godine,
 • Državna nagrada za znanost za životno djelo, od predsjednika Hrvatskog Sabora, 2003. godine,
 • Povelja za posebne zasluge, od Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine,
 • Povelja za posebne zasluge, od Hrvatskog tloznanstvenog društva u Zagrebu 2006. godine,
 • Počasni doživotni predsjednik Hrvatskog društva za dovodnju i navodnjavanje 2006. godine.
 • Izbor u počasno zvanje professora emeritusa na Sveučilištu u Zagrebu, 2006..
 • Zahvalnica gradonačelnika Grada Križevaca za uspješne rezultate i vođenje Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Križevcima, 2016.
 • Nagradu od Javnog poduzeća Hrvatske vode za doprinos razvoju vodnog gospodarstva, 2016.
 •  Nagrada Grada Drniša za životno djelo, 2017. god.

Bibliografija

ZNANSTVENI RADOVI U ČASOPISIMA S MEĐUNARODNO PRIZNATOM RECENZIJOM (Časopisi indeksirani u bazama: CC, ISI, SCI – radovi a1)

 1. Šimunić, I., Tomić, F., Ostojić, Z., (2002): Concentration and leaching of atrazine into drainage water in Gleyic Podzoluvisol, Rostlinna’ Vy’roba’. Vol. 48. (4): 167-174, Czech Republic.
 2. Šimunić, I., Tomić, F., Kisić, I., Romić, M. (2002): The content of Pb, Zn and Cd in Hydroameliorated soil and drainage water and their uptake by plants, Rostlinna’ Vy’roba. Vol. 48(9),  401-406, Czech Republic.
 3. Šimunić, I., Tomić, F., Mesić, I., Kolak, I. (2002): Nitrogen leaching from meliorated soil, Die Bodenkultur, 53(2), 73-81, Austria.
 4. Petošić, D., Tadić,L., Romić, D., Tomić, F. (2003): Drainage outflow in different pipe-drainage variants on gleyic podzoluvisol in the Sava river valley, Irrigation and Drainage, The Journal of the International Commission on Irrigation and Drainage, John Wiley and Sons Ltd., 53(1), 17-25, England.
 5. Pandžić, K., Šimunić, I., Tomić, F., Husnjak, S., Likso, T., Petošić, D. (2006): Comparision of three mathematical models for the estimation of 10-day drain discharge, Theoretical and Applied Climatology, 85(1-2), p.107-115, Austria.
 6. Tomić, F., Krička, T., Šimunić, I., Petošić, D., Voća, N., Jukić, Ž. (2007): Effect of drainage systems on the water release rate in the process of drying wheat and corn grain, Irrigation and Drainage, The Journal of the International Commission on Irrigation and Drainage, John Wiley and Sons Ltd., 56(1),  107-113, England.
 7. Krička, T., Čosić, T., Tomić, F. Jukić, Ž., Matin, A. (2007): Mineral composition of corn plant material after fertilization with fermented meat-bone meal, Cereal Research Communications, 35(2 Part1),  2,  669-672, Hungary.
 8. Jukić, Ž., Janušić, V., Matin, A., Tomić, F. (2007): Water release rate from corn kernel affected by cropping intensity, Cereal Research Communications, 35(2 Part1),  569-572, Hungary.
 9. Kricka, T., Voća, N., Tomić, F., Jurišić, V. (2008): Comparison of Rapeseed Drydown Rate in the Field Conditions in Relation to Convection Drying Process, Cereal Research Communications, 36(Part 1 Suppl S), 175-178, Hungary.
 10. Šimunić, I., Sraka, M., Husnjak, S., Tomić, F., Barić, K. (2008): Influence of draipipe spacings on atrazine leaching, Cereal Research Communications, 36 (Part 2 Suppl S),  1143-1146, Hungary.
 11. Tomić, F., Krička, T., Matić, S. (2008): Available Agricultural Areas and the use of Forests for Biofuel Production in Croatia, Šumarski list, Vol. 132,  (7-8),  323-330, Croatia.
 12. Tomić, F., Krička,T., Matić, S., Šimunić,I., Voća, N., Petošić, D., (2011): Potentials for Biofuel Production  in Croatia, with respect  to the Provisions set out by the European Union, Journal of Environment Protection and Ecology, Official Journal of the Balkan Environmental Association (B.EN.A.), ISSN 1311-5065, 12 (3), p.1121-1131, Greece.
 13. Šimunić, I., Tomić, F., Krička, T. (2O11): Leaching Nitrate and Atrazine on the Reclamation test Field of Different Drainpipe spacing, Journal of the Balkan Environmental Protection and Ecology, Official Journal of the Balkan Environmental Association (B.EN.A.), ISSN 1311-5065, 12 (1), p.89-97, Greece.
 14. Mustać,I.,Petošić,D.,Getval,J.,Tomić,F. (2011): Impact of the Future Multipurpose to Danube – Sava Canal on Groundwater Dynamics, Tehnički vjesnik – znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer, 18, p.211-218, Osijek.

ZNANSTVENI RADOVI U ČASOPISIMA S MEĐUNARODNO PRIZNATOM RECENZIJOM (Časopisi indeksirani u bazama: CAB, BA, AGRICOLA, AGRIS-radovi a2)

 1. Tomić, F., (1973): Reguliranje vodnog režima tla za intenzivni uzgoj karanfila,   Zemljište i biljka, Vol. 22(1), 105-117, Beograd.
 2. Šoštarić-Pisačić, K., Tomić, F., (1973): Utjecaj vodno toplinskog koeficijenta na produktivnost silažnog kukuruza te westerwoldskog i talijanskog ljulja,Poljoprivredna znanstvena smotra, Vol. 30(40), 557-569, Zagreb.
 3. Butorac, A., Tomić, F., Turšić, I. (1975): Specifična volumna težina i interval vlažnosti tla kao faktori u uzgoju ozime pšenice, Agronomski glasnik, Vol. 37(7-8), 383-403, Zagreb.
 4. Tomić, F. (1976): Utjecaj navodnjavanja i oblaganja sjemena na prinos mrkve, Poljorivredna znanstvena smotra, Vol. 36(46), 197-210, Zagreb.
 5. Tomić, F. (1976): Interval vlažnosti tla pri uzgoju poljoprivrednih kultura, Vodoprivreda, Vol.  7(39),  21-26, Beograd.
 6. Racz, Z, Škorić, A., Mihalić, V., Tomić, F. (1977): Proizvodni potencijali i neka pitanja uređenja zemljišta u Hrvatskoj, Agronomski glasnik, br. 5, 417- 440, Zagreb.
 7. Tomić, F., Vukušić, S., Levaković, F. (1977): Potrebe i mogućnosti rješavanja vodenog režima u Slavoniji i Baranji, Vodoprivreda, Vol. 9 (45-46), 47-51, Beograd.
 8. Tomić, F., (1977): Utjecaj kontroliranog navodnjavanja na uzgoj kultura u staklenicima, Poljoprivredna znanstvena smotra, Vol. 41(51), 111-120, Zagreb.
 9. Tomaš, I., Tomić, F., (1977): Rješavanje problema vodnog i solnog režima pri intenzivnom uzgoju kultura u staklenicima, Vodopivreda, Vol. 9 (45-46), 134-140, Beograd.
 10. Tomić, F. (1978): Potrebe, problemi i orijentacija u izvođenju sustava odvodnje i navodnavanja u Hrvatskoj, Vodoprivreda, br. 52-54, 163-169, Beograd.
 11. Tomić, F. (1980): Reguliranje suvišnih voda u staklenicima, Agronomski glasnik, br. 6,  713-725, Zagreb.
 12. Tomić, F. (1980): Doziranje vode pri navodnjavanju u staklenicima na osnovu mjerenja vlage u suprstratu, Agronomski glasnik, br. 4,  401-408, Zagreb.
 13. Tomić, F., Marinčić, I., Šalinović, I., Čurlin, V., Ramljak, T., Pejaković, B. (1981): Vodni režim i mogućnost daljnjih melioracija krških polja u Dalmaciji, Agronomski glasnik, br. 5-6,  583-606, Zagreb.
 14. Tomić, F., Levaković, F., Medić, M. (1982): Primjena cijene drenaže na površinama PIK Vinkovci, Zemljište i biljka, Vol. 32 (1), 85-94, Beograd.
 15. Tomić, F. (1985): Primjena detaljne odvodnje u Hrvatskoj, Vodoprivreda, br. 2/3,   107-113, Beograd.
 16. Vidaček, Ž., Tomić, F., (1986): Proizvodna i melioracijska problematika poljoprivrednog zemljišta na području Šemovca, Radovi Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, str. 141-152, Varaždin.
 17. Tomić, F., Mađar, S. (1989): Stanje i perspektiva navodnjavanja u Hrvatskoj, Vodoprivreda, br. 3-4,  177-181, Beograd.
 18. Tomić, F., Marušić, J., Buntić, Z. (1993): Uređenje poljoprivrednih površina u Hrvatskoj, Hrvatske vode, br. 1,  51-60, Zagreb.
 19. Šimunić, I., Tomić, F., Pecina M., Romić M. (1993): Djelovanje drenaže na koncentraciju dušika u drenažnoj vodi, Hrvatske vode, br. 1,  107-110, Zagreb.
 20. Tomić, F., Šimunić, I., Petošić, (1994): Djelovanje različitih sustava detaljne odvodnje cijevnom drenažom, na teškom pseudoglej-glejnom tlu srednje Posavine, Agronomski glasnik, Vol. 56 (1/2), 159-175, Zagreb.
 21. Tomić, F., Mustapić, Z., Bašić, F., Borošić, J.,(1995): Promjene u izobrazbi na Agronomskom fakultetu  Sveučilišta u Zagrebu, Agronomski glasnik, br. 5, 337-343, Zagreb.
 22. Gagro, M., Tomić, F., Mustapić, Z., Bašić, F., Borošić, J., Puzevski, V., Mulleneers, E., Willrink, W., Mihaljević, D., Jošt, M., Novosel, N., Tanić, S., Čuljat, M., Jurić (1996): Poljoprivredna visokoškolska naobrazba u Hrvatskoj, 135. obljetnica poljoprivrednog školstva u Križevcima, Agronomski glasnik, Vol. 59(5),  314-337, Zagreb.
 23. Borošić, J., Romić, D., Tomić, F., Žutić, I., Klačić, Ž. (1998): Učinak malčiranja i navodnjavanja u uzgoju paprike (Capricum annum L.) u sredozemnom području Hrvatske, Poljoprivredna znanstvena smotra, Vol. 63 (Supplement 4), 325-330, Zagreb.
 24. Marušić, J., Mađar, S., Tomić, F. (1998): Hidromelioracijski sustavi za odvodnju, sjetvene površine i prirodi pšenice i kukuruza u Hrvatskoj od 1976.-1996. godine, Hrvatske vode , br. 22,  1-20, Zagreb.
 25. Tomić, F. Bašić, F., Husinec, R. (2000): Obrazovanje u hrvatskoj poljoprivredi, jučer, danas i sutra, Stočarstvo, br. 6,  459-479, Zagreb.
 26. Tomić, F., Šimunić, I., Petošić, D.Romić, D., Šatović, Z. (2002): Effect of drainpipe spacing on the yield of field crops grown on hydromeliorated soil, Agriculturae Conspectus Scientificus, 67(2), 101-105, Zagreb.
 27. Tomić, F. (2003): Razvojne mogućnosti melioracijskih sustava u Hrvatskoj, Hrvatske vode, 11:45,  375-380, Zagreb.
 28. Krička, Tajana, Tomić, F., Voća, N., Jukić, Ž. (2003): Liquid biofuels in system of sustainable agriculture, Industrial heat engineering, National Academy of Sciences Ukraine, Vol. 25, No. 4,  87-90, Kijev.
 29. Šimunić, I., Senta, A., Tomić, F. (2006): Potreba i mogućnost navodnjavanja poljoprivrednih kultura u sjevernom dijelu Republike Hrvatske, Agronomski glasnik 68:1,  13-29, Zagreb.
 30. Mustać, I., Petošić, D., Tomić, F., Dolanjski, D., Stričević, I. (2007): Surface and Ground Water Regime in Biđ-field Soils, Agriculturae Conspectus Scientificus,  72:1,  59-67, Zagreb.
 31. Krička, T., Voća, N., Janušić, V., Tomić, F., Jukić, Ž., Matin, A. (2007): Influence of Treatment and Storage of Rapeseed on its Properties as a Raw Material for Biodiesel Production, Agricultural Conspectus Scientificus,  72:3, 173-176, Zagreb.
 32. Šimunić, I., Tomić, F. (2007): Doziranje vode koristeći koeficijent navodnjavanja, Agronomski glasnik, 69:4,  245-253, Zagreb.
 33. Šimunić, I., Husnjak, S., Tomić, F. (2007): Utjecaj suše na smanjenje prinosa poljoprivrednih kultura, Agronomski glasnik, 69:5, 343-354, Zagreb.
 34. Ondrašek, G., Romić, D., Romić, M., Tomić, F., Mustać, I. (2008): Salt Distribution in Peat Substrate Grown with Melon (Cucumis Melo L), Acta Horticulturae 779:307-312, France.

ZNANSTVENI RADOVI RECENZIRANI I OBJAVLJENI U PUBLIKACIJAMA MEĐUNARODNIH SKUPOVA (radovi a3)

 1. Tomić, F., Brnetić, I. Milas, S. (1975): Water and nutrients for more intensive        growth of tomato in greenhouses, International Congress of Human Food Production, p. 206-218, Novi Sad.
 2. Tomić, F., Vukušić, S.,(1978): The ground water in Agriculture and its regulation for the purpose of plant production Symposium on investigation use and economy of the ground water, International Center of water, Proceedings, p. 195 – 2O6, Zagreb.
 3. Tomić, F., Levaković, F., Vlaketić, K., Đaković, B. (1982): The influence of tile drainage system on agrotehnical practices and yields of main fields crops, Proceedings of the 9th Conference of International Soil Tillage Research Organization, p. 690-698, Osijek.
 4. Đaković, B., Marinčić, I. Tomić, F. (1984): Le drainage dans la vallee de la Save, Fonetionnement hydrique et comportment des sols, p. 203-216, Publisher: Association Francaise pour L? Etude du Sol, France.
 5. Tomić, F., Marinčić, I. (1988): Drainage of pseudogley and anphigley soils, 15th European Regional Conference,International Commission on Irrigation and Drainage, Proceedings, p. 221-231, Dubrovnik.
 6. Tomić, F. Romić, D. (1992): Irrigation coefficient for peach tree, 16th European Regional Conference, International Commission on Irrigation and Drainage, Vol. 1, Drought phenomenon, Proceedings, p. 525-532, Budapest.
 7. Tomić, F. (1992): Namakanje kmetijskih kultura s naglaskom na lokalizirano namakanje Zbornik referatov – Racionalizacija porabe vode z uborabo sistema lokaliziranega namakanja, Ministarstvo za kmetijstvo – Ministarstvo za varstvo okolja in urejanje prostora – Gospodarska zbornica Slovenije, str. 17-32, Ljubljana.
 8. Tomić, F., Marušić, J. (1993). Damages of the war on hydromelioration systems and buildings in Croatia, 15th Congress on Irrigation and Drainage-Water Management in the Next Century, International Commission on Irrigation and Drainage, Proceedings, p. 101 -102, Haag.
 9. Tomić, F., Dumančić, D., Forca, D. (1994): Localized irrigation system applied on stony soils in carstic areas of Croatia, Proceedings of XII. CIGR World Congress and AgEng 94 Conference on Agricultural Engineering, European society of Agricultural Engineers, p. 51-52, Milano.
 10. Romić, D., Tomić, F., Borošić, J, Dolanjski, D., Romić, M., Janković, M., Marušić, J., Gereš, D. (1994): Effects of irrigation on components of secondary crops yields in Croatia, 17th European Regional conference on Irrigation and Drainage, Volume 1, Yield response to water as effected by irrigation and drainage schedule, International Commission on Irrigation and Drainage, Proceedings,  p. 19-28, Varna.
 11. Dumančić, D., Tomić, F., Forca, D. (1994): Island of Unije – Sustainable Agricultural development, Proceedings of XII. CIGR World Congress and AfEng, 94. Conference on Agricultural Engineering, European Society of Agricultural Engineers, p. 87-96, Milano.
 12. Romić, D., Tomić, F., Petošić, D. (1995): Influence of Changes in the Ground Water Regime of Drought in Prekodravlje, International Workshop on Drought in the Carpethians Region, International Commission on Irrigation and Drainage, Proceedings, p. 165-175, Budapest.
 13. Bašić, F., Tomić, F., Mustapić, Z. (1995): Food Standardisation – Basis of Sustainable Agriculture in Croatia, Proceedings of the Second European Conference on higher Education in Agriculture: Managing Change in the Food – chain and Environment, p.191-198, Budapest.
 14. Tomić, F., Romić, D. (1996): Significante of soil water regime management for improvement of agriculture in the Zadar region. International workshop on water pollution and protection in agricultural practice, Hrvatske vode, Vol. 4, No.15, p. 161- 162, Zagreb.
 15. Tomić, F., Šimunić, I., Bogunović, M. (1996): Water region of drained pseudogley-gley soil in the central Sava Valley, 6th Drainage workshop on drainage and the environment, International Commission on Irrigation and Drainage, Proceedings, p. 242-249, Ljubljana.
 16. Romić, D., Romić, M., Borošić, J., Tomić, F., Klačić, Ž. (1996): Reduction of potential groundwater contamination in the production of vegetables on mulch – Lysimetric study, Bericht uber die 6 Lisimetertagung “Lysimeter im dienste des Grundwasserschutzes”, p. 117-120, Irding, Austria.
 17. Bašić, F., Tomić F. (1996): Classification of soil damages in Croatia, Second international conference – Soil monitoring in the Czech Republic, Proceedings, p. 134-143, Brno.
 18. Šimunić, I., Tomić, F., Marušić, J. (1996): Dranabfluss und Stickstoffaustrag bei den Verschiedenen Systemen der Detailentwasserung, Donaulande uber Hydrologische Vorhersagen und Hydrologisch – wasseruzrtsehaftliche Grundlage, Band 19/2, E – 31-37, Graz.
 19. Marušić, J., Šarin, A, Gereš, D., Tomić, F., Bašić, F., Franetić, J. (1996): Information Regarding the Research Project “Agricultural Impacts on Water Quality in the Danubion Plaints”, XVIIIth Conference of the Danube Countries, Management of Water Resources, Vol. 9/1, A-63-69, Graz.
 20. Tomić, F. (1996): Irrigation in Conditions of Sustainable Agriculture, Meeting of Rain Bird Members in Europe, Theme: Contemporary Irrigation Systems, Proceedings, p.1-11, Bad Griesbach.
 21. Mađar, S., Šoštarić, J., Tomić, F., Marušić, J. (1997): Some climatic changes and its impact on Agriculture in east Croatia, International Conference on Sustainable Agriculture for food, energy and industry, International Commission on Irrigation and Drainage, Book of Abstracts, p. 102, Braunsechweig,
 22. Šoštarić, J., Mađar, S., Tomić, F., Marušić, J. (1997): Requirements for sustainable irrigation in East Croatia, International Conference on Sustainsble irrigation in areas of water scarcity and drought, International Commission on Irrigation and Drainage, Proceedings, p. 183-188,  Oxford,
 23. Tomić, F., Šimunić, I., (1998). Drainage discharge and nitrogen leaching in different detailed drainage systems, International workshop, International Commission on Irrigation and Drainage, Proceedings, p. 72-79, Prag.
 24. Šimunić, I., Tomić, F., Klačić, Ž. (1998): Die Konzentration von NO3-, NH4+ und die Menge des ausgewaschemen stickstoffs im Dränwasser bei verschudenen detaillierten Entwässerung-ssystemen, XIXth Conference of the Danube Countries, p. 84-91, Osijek.
 25. Borošić, J., Romić, D., Tomić, F., Žutić, I., Klačić, Ž. (1998): Soil mulching and irrigation in bell pepper growing, Proceedings 14th International Congress on plastics in agriculture, p. 411- 420, Tel Aviv.
 26. Šimunić, I., Tomić, F., Klečić, Ž. (1999): Verschmutzung des Dränwassers auf einem Melioration Pseudogley-gley Standort, Arbeitgemeinschaft Donauländer Arbeitsgruppe Bodenschutz, Beiträge, p. 92-99, Bratislava.
 27. Šimunić, I., Tomić, F. (2000): Stand von schweren Metallen und Atrazin in hydromelioriertem Pseudogley-gley Boden, Danube Countries Working Community, Soil Conservation Working Group, Contributions, p. 73-79, Bratislava.
 28. Šimunić, I., Tomić, F. (2001): Lead and Cadmium in ameliorated soil, International Workshop-Assessment of the Quality of Contaminated Soils and Sites in Central and Eastern European Countries and Independent States, ISBN 954-616-098-9, p. 239-241, Sofija.
 29. Tomić, F., Šimunić, I., Romić, D., Petošić, D. (2002): Water dosage using the coefficient of irrigation, Samuel Tessedik Yubilee agricultural, Water and environmental management scientific days, ISBN 963-202-791-1, p. 390-393, Sarvas.
 30. Tomić, F., Krička, T., Šimunić, I., Voća, N., Jukić, Ž., (2002): Influence of pipe drainage on water release rate from a wheat kernel, International Conference on Drought mitigation and prevention of Land desertification, International Commission on Irrigation and Drainage, p. 1-5, Bled.
 31. Šimunić, I., Tomić, F., Romić, D. (2002): Water dosage using the Coefficient of Irrigation in Growing of the Water-melon, Faculty of Agriculture  Skopje and Ministry for Education Science of R. Macedonia, The First Simposium on Horticulture, Proceedings, p. 474-477, ISBN 9989-845-12-3, Ohrid.
 32. Krička, T., Voća, N., Jukić, Ž., Tomić, F. (2002): Drying and storing of rape seeds in pilot – plant for biodiesel production in Croatia, Energy saving technologies for drying and hygrothermal processing, International Conference, Proceedings, p. 99-103, Moskva.
 33. Šimunić, I., Tomić, F., Petošić, D., Mesić, M., Čoga, L. (2002): Quality of drainage waters of the Danube catchment area in the Republic of Croatia, XXIst Conference of the Danubian Countries on the hydrological forecasting and hydrological bases of water management, Book of Abstracts, p. 88-89, Bucurest.
 34. Šimunić, I., Tomić, F. (2003): Irrigation of Apple and Water-Melon Using the Coeffcient of Irrigation, GIS & RS in Hydrology, Water Resources and Environment, Sun Yat –sen University, p. 207-214, Three Georges Dam, China.
 35. Šimunić, I., Tomić, F. (2003): Heavy metals in hydroameliorated soil, drainage water, dry grain. Harvest residues and their balance. Danube countries working community, Soil Conservation Working Group, Soil Science and Conservation Research Institute, Proceedings, p. 45-51, Bratislava.
 36. Tomić, F., Jukić, Ž., Krička, T., Šimunić, I., Petošić, D., Voća, N. (2004): Drying Wheat and Corn Kernel grownin different Types of Pipe Drainage, 1st International and 18th Croatian Congress of Technologists for Postharvest Technology „ZRNKO 04“, Proceedings, p. 3 and 42, Stubičke Toplice.
 37. Šimunić, I.; Tomić, F. (2004): Excess water in drained siol, 22nd Conference of the Danubian Countries of the hydrological forcasting and hydrological bases of water management, Czech Hydrometeorologal Institute, Book of Abstracts, p. 211, Brno.
 38. Krička, T., Tomić, F., Jukić, Ž., Ćurić, D. (2005): Effect of drying temperature on storing of rapeseed hybrids. Energy saving technologies for drying and hygrothermal processing, International Conference, Proceedings, Vol.1, p. 254-257, Moskva.
 39. Voća, N., Tomić, F., Janušić, V. (2005): Agrarian models of biodiesel production in Europe. Energy saving technologies for drying and hygrothermal processing, International Conference, Proceedings, Vol. 1, p. 307-310, Moskva.
 40. Krička, T., Tomić, F., Voća, N., Jukić, Ž., Janušić, V., Matin, A. (2005): Pilot plant of biodiesel fuel in Republic of Croatia. Integrated systems for agri-food production SIPA ’05, International Conference, Proceedings, p. 79-84, Temisuara.
 41. Tomić, F., Krička, T., Šimunić, I., Petošić, D., Voća, N., Jukić, Ž. (2005): Effect of drainage systems on water release rate in the process of drying corn grain. 1st International and 18th Croatian Congress of Technologist for Posrtharvest Technology ZRNKO, O4, European Society of Agriculture Engineers and Balkan Environmental Association, Proceedings, p. 30-37, Stubičke Toplice.
 42. Šimunić, I., Tomić, F., Čoga, L. (2005): Influence of drainage systems on contamination of water and soil, International Commission on Irrigation and Drainage, 21st. European Regional Conference, p. 1-10, Frankfurt (Oder) and Slubice (Poljska).
 43. Tomić, F., Romić, D., Šimunić, I., Petošić, D. (2006): Ameliorative measures in Croatia – Status and requirements, X. Congress of Croatian Society of Soil Science, Soil  functions in the environment, Summaries, p. 101, Šibenik.
 44. Šimunić, I., Tomić, F., (2006): Leaching of Some Pollutants into Drainage Water in Croatia, 18th Congress of Soil Science, Technology and the Information Age, Book of Abstracts, p. 468-469, Philadelphia,
 45. Šimunić, I., Tomić, F. (2006): Influence of climate Changes on irrigation requirements in northern Croatia, XXIII. Conference of the Danubian Countries on the hydrological forecasting and hydrological bases of water management, Book of Abstracts, p. 150, Beograd.
 46. Tomić, F., Krička, T. (2006): Main Elements of the EU Strategy for Biofuels, 2nd International and 19th Croatian Congress of Technologists for Postharvest Technology ZRNKO 2006, European Society of Agricultural Engineers and Balkan Environmental Association, Book of Abstracts, p. 75, Stubičke Toplice.
 47. Šimunić, I., Husnjak, S., Senta, A., Tomić, F. (2008): Utjecaj suše na visinu priroda poljoprivrednih kultura, 43. Hrvatskih i 3. Međunarodni simpozij agronoma, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Balcan Environmental Association (B.EN.A:), Zbornik radova, str. 51-55, ISBN: 978-953-6135-67-7, Opatija.
 48. Tomić, F., Krička, T. (2008): Agricultural Areas available for Bioefuel Production in Croatia, 15th International Conference – Krmiva 2008, Programme and paper Summaries, p. 56-57, Opatija.
 49. Krička, T., Tomić, F.,Voća, N.,Brlek Savić, T.,Jurišić, V.,Biladžija, N.,Matin, A. (2OO9): Physico – chemical Properties of Rapeseed after Different Treatments of Air Draying Temperature and Storage, First International Conference – Sustainable Postharvest and Food Technologies and XXI National Conference – Processing and Energy in Agriculture, PTEP 2OO9., 13, 3,  p. 21O – 215, Divčibare.
 50. Krička, T., Voća, N., Tomić, F., Matin, A., Brlek Savić, T., Jurišić, V. (2009): Energy Potential of Biomass, 16th International Conference – Krmiva 2009, Book of Abstracts, p- 26-27, Opatija.
 51. Tomić, F., Krička, T., Matić, S., Šimunić, I., Voća, N. (2OO9): Potentials for Biofuel Production in Croatia, 4th International Environmental Conference, Life Quality and Capacity Building in the frame of a Safe Environment, Balkan Environmental Association (B.EN.A.), Abstracts, p. 3, Katerini
 52. Šimunić, I. Tomić, F., Krička, T. (2OO9): Leaching Nitrate and Atrazine on the  Reclamation Test Field of Different Drainpipe Spacing, 4th InternationalEnvironmeal Conference, Life Quality and Capacity Building in the frame of aSafe Environment, Balkan Environmental Association (B.EN.A.), Abstracts, p.22, Katerini.
 53. Šimunić,I.,Senta-Marić,A.,Orlović-Leko,P.,Likso,T.,Tomić,F.,Filipović,V.(2010): Water quality in hydromorphic agricultural areas, XI Congress of the Croatian Soil Science Society-Perspectives of soil management in the future, Abstracts, p. 111, Plitvice Lakes.
 54. Tomić,F.,Šimunić,I.,Romić,D.,Petošić,D. (2013): Irrigation – Agricultural Advancement Practice in the Adriatic Area, Forestry and Agriculture of the Croatian Mediterranean on the Threshold of the European Union, The Croatian Academy of Sciences and Arts, Proceedings of the Scientific Symposium, p.243-256, Zagreb.
 55. Šimunić,I.,Tomić,F.,Minkina,T.M.,Kalnitchenko,V.P.,Vukelić-Shutoska,M., Filipović,V.,Bubalo,M. (2012): Comparison of opserved and calculated excces water (drainage discharge) in drined soil, 4th International Congress of the European Confederation of Soil Science Societes, p.12, Bari, Italy.
 56. Tomić,F. (201): State and Guidance of Improving Croatian Agriculture, Development of the Croatian Agriculture in accordance with the Common Agricultural Policy of theEuropean Union for the period 2021.2027, Organizers: Academy of Agricultural Sciencies, Scientific Council for Agriculture and Forestry and Scientific Council for Environmental Protection of the Croatian Academy of Sciences and Arts, and Croatian Agricultural Journalist Association, Proceedings of the Academy of Agricultural Sciecies, Volume 1, p.3-19, Croatia.

ZNANSTVENI  RADOVI  RECENZIRANI  I  OBJAVLJENI  U  ČASOPISIMA

 1. Tomić, F., Tomaš, I. (1980): Uređenje vodnog režima i supstrata za uzgoj stakleničkih kultura u donjem Miholjcu, Hortikultura, br. 4, str. 3-7, Zagreb.
 2. Tomić, F., (1986). Problemi filter materijala u sustavu detaljne odvodnje, Poljoprivredne aktualnosti, br. 1/2, str. 281-296, AGRIS 88018260, Zagreb.
 3. Butorac, A., Tomić, F. (1987):  Sadašnje stanje hidro i agromelioracija u Hrvatskoj i smjernice za njihovo korištenje u praksi, Poljoprivredne aktualnosti, br. 1-2, str. 85-105, Zagreb.
 4. Tomić, F., Romić, D.(1990): Mjerenje vlažnosti tla Agrotestom, Poljoprivredne aktualnosti,  Vol. 37, br. 3-4, str. 507-511, Zagreb.
 5. Tomić, F., Kos, Z., Mađer, S. (1991): Navodnjavanje kao dio suvremene poljoprivrede, Poljoprivredne aktualnosti, Vol. 36, br. 3-4, str. 399-404, Zagreb.
 6. Romić, D Tomić, F., Borošić., , J., Dolanjski, D., Romić, M., Salajec, M. (1993): Djelovanje navodnjavanja na komponente priroda kultura u postrnoj sjetvi, Poljoprivredne aktualnosti, Vol. 29, br. 3-4, str. 373-383, Zagreb.
 7. Tomić, F., Petošić, D. Romić, D. Šimunović, I. Stričević, I. (1993): Posljedice nepravilnog izvođenja i neadekvatnog održavanja sustava odvodnje, Poljoprivredne aktualnosti, Vol. 29, br. 3-4, str. 521-527, Zagreb.
 8. Tomić, F., Petošić, D., Šimunić, I. (1994): Reguliranje suvišnih voda tla u svrhu ostvarivanja održive poljoprivrede, Poljoprivredne aktualnosti, Vol. 30 (94), br. 3-4, str. 295-310. Zagreb
 9. Tomić, F., Marušić, J. (1994): Uloga melioracija u razvoju agrara Hrvatske, Poljoprivredne aktualnosti, Vol. 30 (94), br. 3-4, str. 413-420, Zagreb.
 10. Krička,T.,Tomić,F.,Voća,N.,Brlek-Savić,T.,Jurišić,V.,Bilandžija,N.,Matin,A. (2009): Fizikalno-kemijska svojstva sjemenki uljane repice nakon različitih tretmana temperature zraka, sušenja i skladištenja (za potrebe biogoriva), Časopis za procesnu tehniku i enrgetiku u poljoprivredi, Vol.13, No.3, str.210-215, Novi Sad.
 11. Šimunić,I.,Cvetković,D.,SentaMarić,A.,Tomić,F.,Jurišić,A.,Bubalo,M.,Filipović,V.,Zovko, M. (2012): Utjecaj razmaka cijevi na drenažno istjecanje, ispiranje nitrate I prinos uljane repice, Hrvatske vode, br. 82, 20, str.189-200, Zagreb.
 12. Tomić,F.,Bašić,F.,Husnjak,S. (2015): Značajke i uloge tala Varaždinske županije sa smjernicama održivog gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, Radovi Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vraždinu, Vol. 25 ISSN 1848-7890, str.25-69, Varaždin.
 13. Tomić,F.,Šimunić,I. (2014): Unapređenje poljoprivrede na prostoru Šibensko-kninske županije primjenom navodnjavanja, Godišnjak Titius, Baština i razvoj, Filozofski fakultet – Odsjek za sociologiju u Splitu, str.467-485, Split.

RADOVI  RECENZIRANI  I  OBJAVLJENI  U  PUBLIKACIJAMA  DOMAĆIH SKUPOVA

 1. Tomić, F. (1972): Stočni kelj u različitim uvjetima vlage tla, Simpozij o krmnom bilju, Zbornik radova, str. 72-84, Kruševac.
 2. Šoštarić-Pisačić, K., Tomić, F. (1972): Utjecaj vodno-toplinskog koeficijenta na produktivnost nekih krmnih kultura, Simpozij o krmnom bilju, Zbornik radova, str. 48-59, Kruševac.
 3. Tomić, F. (1972): Reguliranje vodnog režima tla za intenzivni uzgoj karanfila, IV. Kongres JDZP zemljišta, Plenarni referati i izvodi, str. 222-223, Beograd.
 4. Tomić, F. (1972): Navodnjavanje mrkve, IV. Kongres JDZP zemljišta, Plenarni referati i  izvodi, str. 223-224, Beograd
 5. Tomić, F., Dujmović, M. (1974): Korištenje vode iz malih akumulacija za proizvodnju povrća na proizvodnom posjedu u Dalmaciji, Simpozij o mehanizaciji poljoprivredne proizvodnje na privatnom posjedu, Zbornik radova, str. 405-415, Bled.
 6. Tomić, F. (1976). Uređenje vodnog režima tla za uzgoj kukuruza, Simpozij o uređenju zemljišta – osnova za intenzivnu proizvodnju kukuruza, str. 117-125, Osijek.
 7. Tomić, F., Marinčić, I. (1979): Detaljna odvodnja teških tala, Savjetovanje – Uređenje površina s gledišta hidro i agromelioracija, Knjiga II, 12 stranica, Zadar.
 8. Šalinović, I., Tomić, F. (1979): Pedološko – melioracijska podloga za potrebe projektiranja detaljne odvodnje, Savjetovanje – Uređenje površina s gledišta hidro i agromelioracije, Knjiga II, 14 stranica, Zadar.
 9. Tomić, F., Šalinović, I. (1979): Uređenje vodnog režima tla na površinama Crnac polja, Savjetovanje – Uređenje površina s gledišta hidro i agromelioracija, Knjiga I, 27 stranica, Zadar.
 10. Tomić, F. (1979): Primjena cijevne drenaže u zatvorenom prostoru, Savjetovanje  – Uređenje površina s gledišta hidro i agromelioracije, Knjiga II, 6 stranica, Zadar.
 11. Šalinović, I., Tomić, F., Petošić, D., Rus, B. (1981). Detaljna odvodnja objekta Žažvić, Savjetovanje o suvremenoj poljoprivredi, Radovi savjetovanja, str. 65-73, Split.
 12. Tomić, F., Marinčić, I. (1982): Stanje poljoprivrednih površina i reguliranje suvišnih voda na njima, Savjetovanje o aktualnim problemima mehanizacije poljoprivrede, Zbornik radova, str. 129-137, Zagreb.
 13. Tomić, F. (1982) Vodni režim tla kao ograničavajući faktor biljne proizvodnje, Savjetovanje- Analiza limitirajućih faktora proizvodnje ratarskih i industrijskih kultura. Radovi savjetovanja, str. 82-94, Opatija.
 14. Marinčić, I., Tomić, F. (1982): Uloga filter materijala kod detaljne odvodnje i mehanizacija njegove ugradnje, Savjetovanje o aktualnim problemima mehanizacije poljoprivrede, Zbornik radova – dodatak str. 8, Zagreb.
 15. Tomić, F., Šalinović, I, (1983): Reguliranje vodnog režima na teškim tlima, Peti Simpozij o oštećenju zemljišta i problemima njegove zaštite,  Zbornik radova, str. 48-54, Varaždin.
 16. Tomić, F., Šalinović, I. (1983): Stanje poljoprivrednih površina i prijedlog za donošenje zakonskih propisa za njihovo uređenje. Peti simpozij o oštećenju zemljišta i problemima njegove zaštite, Zbornik radova, str. 68-75, Varaždin.
 17. Tomić, F., Šalinović, I., Marinčić, I. (1983): Reguliranje suvišnih voda na najraširenijim hidromorfnim tlima u Sloveniji. Posvetivanje o osuševanju in namakanju kmetijskih zemljšč, Zveza društev gradbenih inženjerev in tehnikov Slovenije, Zbornik referatov, p. 9-39, Gornja Radgona.
 18. Tomić, F., Marinčić, I., Adam, M. (1984): Slana tla i njihove melioracije, Savjetovanje o biljnoj proizvodnji, 11 str. (posebni materijal), Fakultet poljoprivrednih znanost Zagreb, Opatija.
 19. Tomić, F., Šalinović, I. (1984): Potreba primjene intenzivne detaljne odvodnje, VII Kongres Jugoslavenskog društva za proučavanje tla, Zbornik radova, str. 92-107,  Priština.
 20. Tomić, F., Marinčić, I., Petošić, D. (1985): Primijenjene mjere detaljne odvodnje za reguliranje suvišnih voda na površinama Črnec polja, Savjetovanje – Veliki odvodni sustavi s posebnim osvrtom na Črnec polje, Zbornik radova, str. 150-208, Zagreb.
 21. Tomić, F., Vidaček, Ž. (1985): Potrebe i mogućnosti primjene dopunskog navodnjavanja na određenim površinama Črnec polja, Savjetovanje – Veliki odvodni sustavi s posebnim osvrtom na Črnec polje,  Zbornik radova, str. 365-381, Zagreb.
 22. Tomić, F., Čuljat, M., Petošić, D. (1985): Strojevi za izvođenje melioracijskih radova, Savjetovanje o aktualnim zadacima mehanizacije poljoprivrede, Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zbornik radova, str. 45-59, Split.
 23. Tomić, F. (1988): Krška polja i njihove melioracije u Dalmaciji, Plenarni referati i izvodi, str. 6, 8. Kongres JDPZ, Cetinje.
 24. Tomić, F.,  Medin, A., Romić, D., Bušić, Z. (1988): Interval vlažnosti tla pri uzgoju breskve, Plenarni referati  i izvodi, str.9, 8. Kongres JDPZ, Cetinje.
 25. Tomić, F., Petošić, D. (1989): Dosadašnja iskustva i potrebe daljnjeg uređenja zemljišta u Posavini, Savjetovanje: Rijeka – Sava, zaštita i korištenje voda, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zbornik radova,str. 121-132, Zagreb.
 26. Tomić, F. (1989): Uređenje površina u svrhu primjene navodnjavanja, XXIII Znanstveno-stručni skup agronoma, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Prilog Zborniku radova, 21 stranica, Kupari.
 27. Tomić, F., Budin, T.( 1989): Poljoprivreda u melioracijskom području doline rijeke Save,  Savjetovanje: Rijeka Sava, zaštita i korištenje voda, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zbornik radova, str. 133-151, Zagreb.
 28. Tomić, F., Medin, A., Bušić, Z., Romić, D. (1989): Navodnjavanje breskve, Simpozij o navodnjavanju, Radovi simpozija, str. 72-87, Subotica.
 29. Tomić, F. (1990): Reguliranje vodnog režima tla u poljskim uvjetima  i zaštićenom prostoru primjenom plastičnih materijala, Materijal savjetovanja, Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, Uvodni referat, stranica 24, Zagreb.
 30. Romić, D., Tomić, F. (1993): Utjecaj promjene režima podzemnih voda na pojavu suše u Prekodravlju, Okrugli stol o suši, Hrvatsko hidrološko društvo, te Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, Zbornik radova, str. 121-130, Zagreb.
 31. Tomić, F., Romić, D., Gereš, D. (1993): Suvremeni pristup navodnjavanju, Okrugli stol o suši, Hrvatsko hidrološko društvo i Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, Zbornik radova, str. 111-120, Zagreb.
 32. Tomić, F.,  Mađar, S., Marušić, J. (1993): Navodnjavanje i održiva poljoprivreda, Okrugli stol o suši, Hrvatsko hidrološko društvo i Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, Zbornik radova, str. 103-110, Zagreb.
 33. Tomić, F., Šimunić I., Romić, D., Petošić, D.(1993): Melioracijske mjere za unapređenje poljodjelstva u agroekološkim uvjetima Imotskog polja, Hrvatsko ekološko društvo, Zbornik radova s Kongresa – Prirodoslovna istraživanja Biokovskog područja, str. 253-259, Makarska.
 34. Tomić, F., Romić, D. (1994): Potreba i primjena navodnjavanja na hrvatskim otocima, Savjetovanje o strategiji održivog razvitka hrvatskih otoka, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske – Centar za razvitak otoka, Zbornik radova, str. 269-277, Hvar.
 35. Tomić, F., Romić, D., Bašić, Ž. (1994): Održavanje optimalne vlažnosti tla primjenom vlagomjera Higrogea HG 93, Tradicijsko međunarodno savjetovanje o aktualnim zadacima mehanizacije poljoprivrede, Zbornik radova, str. 403-408, Osijek.
 36. Romić, D., Tomić, F., Romić M., Kaučić, D. (1994): Procjena potreba vode za navodnjavanje u Hrvatskoj – primjenom modela i test kulture, Znanstveni skup, Poljoprivreda i gospodarenje vodama,  Priopćenja, str. 391-398., Bizovačke Toplice.
 37. Tomić, F., Marušić, J. (1994): Stanje i perspektive melioracija u Hrvatskoj, Znanstveni skup, Poljoprivreda i gospodarenje vodama, Priopćenja, str. 41-52, Bizovačke Toplice.
 38. Šimunić, I., Tomić, F., Petošić, D., Stričević, I., Rus, B. (1994): Utjecaj različitih razmaka cijevne drenaže s dodatnim agrotehničkim mjerama na reguliranje vodnog režima hidromelioriranog pseudoglej-glejnog tla, Znanstveni skup, Poljoprivreda i gospodarenje vodama,  Priopćenja, str. 399-411, Bizovačke Toplice.
 39. Tomić, F., Budin, T. (1994): Nove tehnologije u dugoročnom razvitku hrvatske poljoprivrede, Savjetovanje o strategiji dugoročnog razvitka hrvatske poljoprivrede, Hrvatska veterinarska komora, Zbornik radova, str. 156-170, Zagreb.
 40. Mađar, S., Tomić, F. (1994): Važnost vode u razvoju ekološki prihvatljive poljoprivrede, Savjetovanje o strategiji dugoročnog razvitka hrvatske poljoprivrede, Hrvatska veterinarska komora, Zbornik radova,str. 130-136, Zagreb.
 41. Marušić, J., Tomić, F. (1994): Hidrotehničke melioracije – preduvjet razvitka hrvatske poljoprivrede, Savjetovanje o strategiji dugoročnog razvitka hrvatske poljoprivrede, Hrvatska veterinarska komora, Zbornik radova, str. 180-191, Zagreb.
 42. Šimunić, I., Tomić, F., Redžepović, S. (1995): Koncentracija  NO3-N i NH4- N u drenažnim vodama pri različitim sustavima detaljne odvodnje, Održivi razvoj i upravljanje vodama, Prva hrvatska konferencija o vodama, Zbornik radova, str. 487-496, Dubrovnik.
 43. Petošić, D., Tomić, F. (1995): Plitka drenaža u sustavu kombinirane detaljne odvodnje vertičnog amfigleja, XXXI. znanstveno- stručno savjetovanje, Agronomski fakultet Zagreb, Sažeci, str. 15-16, Pula.
 44. Romić, D., Tomić, F., Borošić, J., Dolanjski, D., Janković M., Bašić, F. (1995): Utjecaj navodnjavanja na prinos kultura u pstrnoj sjetvi, XXXI. znanstveno-stručno savjetovanje,  Agronomski fakultet Zagreb, Sažeci, str. 18, Pula.
 45. Romić, D., Tomić, F., Romić M. (1995): Dinamika i porijeklo soli u vodama Vranskog jezera, Održivi razvoj i upravljanje vodama, Prva hrvatska konferencija o vodama, Zbornik radova, str. 303-309, Dubrovnik.
 46. Tomić, F., Bašić, F., Romić, D., Šimunić, I. Borošić, J. (1996): Navodnjavanje u uvjetima održive poljoprivrede, Zbornik sažetaka simpozija – Unapređenje ratarske, stočarske i povrćarske proizvodnje i primjena biotehnologije u poljoprivredi, Agronomski fakultet Zagreb, str. 19, Pula.
 47. Borošić, J., Romić, D., Tomić, F., Žutić I., Klačić, Ž., Prtenjača, V. (1996): Utjecaj malčiranja tla i navodnjavanja kao komponente prinosa paprike, Zbornik sažetaka simpozija – Unapređenje ratarske, stočarske i povrćarske proizvodnje i primjena biotehnologija u poljoprivredi, Agronomski fakultet Zagreb, str. 84, Pula.
 48. Šimunić, J., Tomić, F., Petošić, D., Stričević, I., Rus, B. (1996): Utjecaj različitih sustava detaljne odvodnje na drenažno istjecanje, ispiranje dušika i visinu prinosa, Zbornik sažetaka simpozija – Unapređenje ratarske, stočarske i povrćarske proizvodnje i primjena biotehnologija u poljoprivredi, Agronomski fakultet Zagreb, str. 21, Pula.
 49. Romić, D., Borošić, J., Romić, M., Tomić, F., Klačić, Ž, Poljak, M. (1996): Malčiranje tla i fertilizacija kao čimbenik u zaštiti podzemnih voda, Zbornik sažetaka simpozija Unapređenje ratarske, stočarske i povrćarske proizvodnje i primjena biotehnologije u poljoprivrede, Agronomski fakultet Zagreb, str. 20, Pula.
 50. Tomić F., Šimunić I., Petošić D., Stričević I., Klačić Ž.(1997): Utjecaj cijevne drenaže na ispiranje dušika iz tla, 4. sjednica Dunavskih zemalja – “Zaštita tla”, Zbornik radova, str. 76-85, Osijek.
 51. Tomić, F., Marušić, J., Bašić, F., Mađar, S., Romić, D., Petošić, D., Šimunić, I., Klačić, Ž. (1997):  Značenje odvodnje i navodnjavanja u ostvarivanju održive poljoprivrede u Hrvatskoj, Zbornik sažetaka XXXIII. znanstvenog skupa hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, str. 13, Pula.
 52. Romić, D., Romić, M., Tomić, F., Klačić, Ž. (1997):  Korištenje poljoprivrednog prostora i mogućnost onečišćenja podzemnih voda, Zbornik sažetaka XXXIII. znanstvenog skupa hrvatskih agronoma  s međunarodnim sudjelovanjem, str. 10, Pula.
 53. Šimunić, I., Tomić, F., Drevenkar V., Klačić, Ž., Petošić, D., Stričević, I., Rus, B. (1997): Koncentracija NO3 i atrazina u drenažnim vodama različitih sustava detaljne odvodnje na pseudoglej-glejnom tlu, Zbornik sažetaka XXXIII. znanstvenog skupa hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, str.11, Pula.
 54. Tomić F., Mađar S., Romić D., Marušić J., Šoštarić Jasna, Klačić Ž. (1998): Reguliranje vodnog režima tla, u klimatskim promjenama i uvjetima održive poljoprivrede, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem: Prilagodba poljoprivrede i šumarstva klimi i njenim promjenama, Zbornik radova, str. 85-96, Zagreb.
 55. Mađar S., Šoštarić, J,. Tomić, F., Marušić, J. (1998): Neke klimatske promjene i njihov utjecaj na poljoprivredu Istočne Hrvatske, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem: Prilagodba poljoprivrede i šumarstva klimi i njenim promjenama, Zbornik radova, str. 127-135, Zagreb.
 56. Tomić, F., Petošić, D., Romić, D., Stričević, I., Romić M., Klačić Ž. (1998): Novi pristup u primjeni odvodnje i navodnjavanja, Savjetovanje agronoma, str. 74-81, Opatija.
 57. Tomić, F., (1998): Navodnjavanje u održivoj poljoprivredi, Savjetovanje: Strategija razvitka poljoprivrede Herceg-Bosne. Rad je posebno tiskan, str. 11, Neum.
 58. Šimunić, I., Tomić, F., Drevenkar V., Klačić, Ž., Stričević, I. Rus B. (1998): Koncentracija atrazina u tlu i drenažnim vodama različitih sustava detaljne odvodnje na pseudoglej-glejnom tlu XXXIV. Znanstveni skup hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Zbornik radova, str. 164-166., Opatija.
 59. Šimunić, I., Tomić, F., Marušić J. (1999): Stupanj onečišćenja drenažnih voda na hidromelioriranom pseudoglejnom tlu Srednje Posavine, Znanstveni skup hrvatskih agronoma, Zbornik radova, str. 183-185, Opatija.
 60. Tomić, F., Romić, D., Marušić, J., Mađar, S. (1999): Potrebe i mogućnosti primjene navodnjavanja na području Iloka, Znanstveni skup u povodu 100. obljetnice Poljoprivredne škole u Iloku, Smjernice razvitka poljoprivrede zapadnog Srijema na pragu novog milenija, Zbornik radova, str. 118-129, Ilok.
 61. Šimunić, I., Tomić, F., Ostojić, Z., Petošić D. (1999): Ostaci atrazina u drenažnim vodama i tlu Srednje Posavine, 2. Hrvatska konferencija o vodama, Zbornik radova, str. 681-687, Dubrovnik.
 62. Šimunić, I., Tomić, F., Marušić, J. (1999): Stupanj onečišćenja drenažnih voda na hidromelioriranom pseudoglej – glejnom tlu srednje Posavine, XXXV. Znanstveni skup hrvatskih agronoma, Zbornik sažetaka, str. 42-43, Opatija.
 63. Tomić, F., Bašić, F., Husinec, R. (2000): Obrazovanje u Hrvatskoj poljoprivredi, Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem u povodu 140. obljetnice poljoprivrednog školstva u Križevcima, Zbornik radova, 35-52, Križevci.
 64. Tomić, F., Šimunić I., Petošić, Romić, D., Stričević (2000): Određivanje početka navodnjavanja bioklimatskim koeficijentima XXXVI. Znanstveni skup hrvatskih agronoma, Zbornik sažetaka str. 52, Opatija.
 65. Romić, D., Tomić F., Gereš, D., (2000): Stvarni i potencijalni problemi korištenja slane vode za navodnjavanje u dolini Neretve. XXXVI. Znanstveni skup hrvatskih agronoma, Zbornik sažetaka, str. 49, Opatija.
 66. Krička, T.; Tomić, F., Mustapić, Z.; Jukić, Ž.; Voća, N. (2001): Pokretanje proizvodnje biodizelskog goriva u RH, 37. Znanstveni skup hrvatskih agronoma, Zbornik radova, str. 19-23, Opatija.
 67. Tomić, F., Krička, T., Šimunić,I., Petošić, D., Voća, N., Jukić, Ž. (2001): Utjecaj cijevne drenaže na brzinu otpuštanja vode iz zrna pšenice, 17. Hrvatsko savjetovanje tehnologa sušenja i skladištenja „ZRNKO 01“, Zbornik radova, str. 25-37, Trakošćan.
 68. Petošić, D., Tomić, F., Šimunić, I., Stričević, I., Rus, B. (2001): Intenzitet odvodnje različitih varijanata drenaže na pseudoglej-glejnom tlu u Posavini, IX. Kongres Hrvatskog tloznanstvenog društva, Zbornik sažetaka, str. 113-114, Brijuni.
 69. Petošić, D., Tomić, F., Šimunić, I., Stričević, I., Rus, B. (2001): Stanje i perspektiva gospodarenja na hidromelioriranim površinama u Posavini, 37. Znanstveni skup hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Zbornik sažetaka, str. 59, Opatija.
 70. Tomić, F., Šimunić, I., Romić, D., Petošić, D., Stričević, I. (2001): Doziranje vode u uvjetima navodnjavanja pomoću bioklimatskog koeficijenta, IX. Kongres Hrvatskog tloznanstvenog društva, Zbornik sažetaka, str. 114-115, Brijuni.
 71. Krička, T., Tomić, F., Voća, N., Jukić, Ž. (2002): Tekuća biogoriva u sustavu održive poljoprivrede, I. Hrvatska konferencija, Ekoinženjerstvo 2002., Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa – Hrvatski inženjerski savez, Sažeci, str. 80, Plitvička jezera.
 72. Tomić, F., Šimunić, I. (2002): Kakvoća drenažnih voda Podunavskog sliva u Republici Hrvatskoj, I Hrvatska konferencija, Ekoinženjerstvo 2002., Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa – Hrvatski inženjerski savez, Sažeci, str.119, Plitvička jezera.
 73. Tomić, F., Petošić, D., Stričević, I., Dolanjski, D., Mustać, I. (2003): Značajke vodnog režima i stanje tala na području Donjeg toka budućeg kanala Dunav – Sava, 3. Konferencija o vodama, Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, Hrvatske vode u 21. stoljeću, Zbornik radova, str. 951-959, Osijek.
 74. Tomić, F., Šimunić, I., (2003): Navodnjavanje jabuka koristeći koeficijent navodnjavanja, Priopćenja XXXVIII. Znanstvenog skupa Hrvatskih agronoma, str. 569-571, Opatija.
 75. Šimunić, I., Tomić, F., Petošić, D. (2003): Višak vode u hidromelioriranom tlu, 3. Konferencija o vodama, Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, Hrvatske vode u 21. stoljeću, Zbornik radova, str. 457-461, Osijek.
 76. Tomić, F. (2003): Razvojne mogućnosti melioracijskih sustava u Hrvatskoj, Stručno – znanstveni skup: Stanje i održivi razvoj hidromelioracijskih sustava u Hrvatskoj, Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje i Ministarstvo poljoprivrede u šumarstva, Knjiga sažetaka, str. 11, Zagreb.
 77. Petošić, D., Tomić, F., Stričević, I., Dolanjski, D., Mustać, I. (2004): Utjecaj poljoprivredne proizvodnje na kakvoću podzemne vode na području Biđ polja, Priopćenje XXXIX Znanstvenog skupa Hrvatskih agronoma, Zbornik radova, str. 426-428, Opatija.
 78. Šimunić, I., Tomić, F. (2004): Doziranje vode koristeći koeficijent navodnjavanja, Priopćenje XXXVIII Znanstvenog skupa Hrvatskih agronoma, str. 569-571, Opatija.
 79. Šimunić, I., Tomić, F., Rus, B., Stričević, I. (2005): Navodnjavanje u svrhu unapređivanja poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 40. Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Zbornik radova, str. 735-736, Opatija.
 80. Šimunića, I., Husnjak, S., Sonta, A., Pandžić, K., Tomić, F., Lisko, T. (2007): Potreba i mogućnost navodnjavanja  poljoprivrednih kultura uz područje rijeke Drave, 4. Hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem, Hrvatske vode i Europska unija – Izazovi i mogućnosti, Zbornik radova, str. 639-646, Opatija.
 81. Petošić, D., Tomić, F., Mustać, I., Dolanjski, D., Stričević, I., Dević, D. (2007): Monitoring vodnog režima poljoprivrednih tala u području višenamjenskog kanala Dunav – Sava, 4. Hrvatska konferencija o vodama. Hrvatske vode i Europska unija – Izazovi i mogućnosti, Zbornik radova, str. 617-625, Opatija.
 82. Tomić, F., Krička, T. (2007): Strategija proizvodnje i korištenja biogoriva u Europskoj uniji, Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zbornik radova znanstvenog skupa, str. 43-51, Zagreb.
 83. Krička, T., Tomić, F., Voća, N., Jukić, Ž. Janušić, V., Matin, A. (2007): Proizvodnja obnovljivih izvora energije u EU, Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zbornik radova znanstvenog skupa, str. 9 -16, Zagreb.
 84. Tomić, F., Romić, D., Mađar, S. (2007): Stanje i perspektive melioracijskih mjera u Hrvatskoj, Melioracijske mjere u svrhu unapređenja ruralnog prostora, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zbornik radova znanstvenog skupa, str. 7-20, Zagreb.
 85. Romić, D., Marušić, J., Tomić, F., Holjević, D., Mađar, S. (2007): Nacionalni projekt navodnjavanja i njegova realizacija u svrhu unapređenja poljoprivrede, Melioracijske mjere u svrhu unapređenja ruralnog prostora, poljoprivrede, Melioracijske mjere u svrhu unapređenja ruralnog prostora, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zbornik radova znanstvenog skupa, str. 117-148, Zagreb.
 86. Šimunić, I., Senta, A., Tomić, F. (2007): Potreba navodnjavanja i kakvoća vode u Podravskom području, Znanstveni skup „Voda – hrvatsko blago“, Matica Hrvatska – Ogranak u Rijeci, Zbornik radova, str. 113-131, Rijeka.
 87. Šimunić, I., Tomić, F., Vidaček, Ž. (2007): Navodnjavanje jabuka i bresaka koristeći koeficijent navodnjavanja, 2. Znanstveno-stručno savjetovanje hrvatskih voćara s međunarodnim sudjelovanjem, Zbornik sažetaka, str. 104, Zadar.
 88. Šimunić, I., Husnjak, S., Vidaček, Ž. Rus, B., Tomić, F., Senta, A., Stričević, I. (2007): Izrada pilot projekta navodnjavanja „Kapinci-Vlaška“, 42. Hrvatski i 2. međunarodni simpozij hrvatskih agronoma, Zbornik sažetaka, str.13-14, Opatija
 89. Krička,T.,Tomić,F.Voća,N.,Janušić,V.,Jukić,Ž. (2007): Proizvodnja bioplina iz ostataka poljoprivredne proizvodnje, 4. Međunarodni znanstveno-stručni skup o naftnom gospodarstvu, Naftaplin – Znanstveno-stručno glasilo hrvatske udruge naftnih inženjera I geologa, Knjiga 28/07.- Sažeci, str.17-18, Zadar.
 90. Tomić,F., Krička,T. (2007): Dugoročni pristup Europske unije u proizvodnji i korištenju biogoriva, 4: Međunarodni znanstveno-stručni skup o naftnom gospodarstvu, Naftaplin – Znanstveno-stručno glasilo hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa, Knjiga 28/07. – Sažeci, str.19-20, Zadar.
 91. Tomić, F., Krička, T., Matić, S. (2008): Raspoložive poljoprivredne i šumske površine za proizvodnju biogoriva u Hrvatskoj, Okrugli stol – 3. Hrvatski dani biomase i 10. Europski dani biomase regija 2008, Uvodni referat stranica 9, Našice.
 92. Tomić, F., Romić, D., Kos, E., Marušić, J., (2008): Potrebe, mogućnosti i koristi navodnjavanja u zapadnom Srijemu, Miholjski dani Općine Lovas, Uvodni referat, stranica 15, Lovas.
 93. Krička, T., Tomić, F., Čuhnil, Z. (2008): Nove smjernice proizvodnje biogoriva u Europskoj uniji, 7. Lošinjski dani bioetike, Simpozij Integrativna bioetika i nova epoha, str. 148-150, Mali Lošinj.
 94. Romić, D., Tomić, F., Katuša, Ž., Paić, I., Petošić, D. (2009): Obnova, razvoj i          izgradnja sustava navodnjavanja u Zadarskoj županiji, Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, Okrugli stol – Aktualni trenutak odvodnje i navodnjavanja u Hrvatskoj, Zbornik radova, str. 75-92, Zadar.
 95. Tomić,F.,Krička,T.,Matić,S. (2011): Temeljne postavke proizvodnje i korištenja biogoriva u Europskoj uniji I Hrvatskoj, Međunarodni znanstveni skup – Ekološki problemi prometnog razvoja, Znanstveno vijeće za promet Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, str.215-225, Zagreb.
 96. Tomić, F.(2012): Značenje i raspoloživost vode te gospodarenje vodom u poljoprivredi, Šume, tla I vode – nepocjenjiva prirodna bogatstva Hrvatske, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Okrugli stol, str. 75-89, Zagreb.
 97. Tomić, F.,Krička,T.,Matić,S. (2011): Razlozi korištenja i mogućnosti proizvodnje biogoriva u Europskoj uniji i Hrvatskoj, Giospodarska i ekološka korist bioenergije iz poljoprivrede, Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Okrugli stol, str.15, Požega.
 98. Krička,T., Tomić,F.,Matić.S.(2011): Energetska uporaba i potencijali poljoprivredne    biomase u Republici Hrvatskoj, Gospodarska i ekološka korist bioenergije iz poljoprivrede, Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Okrugli stol, str.12, Požega
 99. Šimunić,I.,Senta-Marić,A.,Orlović-Leko,P.,Tomić,F.,Minkina,T.,Filipović,V.(2012):        Teški metali u hidromelioriranom tlu i drenažnoj void, 5. hrvatska koferencija o vodama, Hrvatske vode pred izazovom klimatskih promjena, Hrvatske vode, Zbornik radova, str.459-467, Zagreb.
 100. Petošić,D.,Marušić,J.,Tomić,F.,Mustać,I.,Stričević,I.(2012): Uloga, značaj i svrsihodnst melioracijske odvodnje u funkciji zaštite od poplava u Hrvatskoj, Zaštita od poplava u Hrvatskoj, Zbornik radova, str. 189-207, Vukovar.
 101. Tomić,F. (2012): Stanje i mogućnosti razvoja hrvatske poljoprivrede u vrijeme ulaska u EU, Okolišno prihvatljiva proizvodnja kvalitetne i sigurne hrane, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, Znanstveno-stručni skup, Zbornik sažetaka, str.13, Osijek.
 102. Tomić,F.,Krička,T.,Guberac,V. (2013): Kako unaprijediti hrvatsku poljoprivredu, Međunarodni tradicijski skup agronoma, Poljoprivredni fakultet Osijek, Zbornik radova str.11-23, Dubrovnik.
 103. Tomić,F. (2014): Zemlja (tlo) – temelj proizvodnje hrane, Okrugli stol – Zemlja, Centar za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti I umjetnosti u Vinkovcima, Zbornik radova, str.9-18, Zagreb – Vinkovci.
 104. Bašić,F.,Tomić,F. (2014): Poljoprivreda kao razvojni potencijal hrvatskog gospodarstva, Razvojni potencijali hrvatskog gospodarstva, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Odsjek za ekonomska istraživanja I Ekonomski fakultat Sveučilišta u Zagrebu, Zbornik radova, str.121-152, Zagreb.
 105. Tomić,F. (2015): Što još treba učiniti s melioracijskim sustavima za ostvarivanje uspješne hrvatske poljoprivrede, Okolišno prihvatljiva proizvodnja kvalitetne i sigurne hrane, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, Znanstveno-stručni skup, Zbornik sažetaka, str. 5-6, Osijek.
 106. Tomić,F.,Kralik,G.,Krička,T.,Guberac,V.,Bašić,F.,Kovačević,J.,Mijić,P.,Mioč,B.,Kovačević,V.,Franić,R.(2015): Aktualno stanje u hrvatskoj poljoprivredi i smjernice njezina razvoja s nagladkom na poljoprivredu Istočne Hrvatske, Proizvodnja hrane i šumarstvo-temelj razvoja Istočne Hrvatske, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zbornik radova sa znanstvenog skupa, str.3-25, Zagreb.
 107. Tomić,F.,Šimunić,I.(2016): Primjena sustava odvodnja i navodnjavanja za ostvarivanje suvremene poljoprivrede, Tradicijsko međunarodno savjetovanje agronoma, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zbornik radova, str.62-67, Opatija.
 108. Tomić,F. (2016): Stanje poljoprivrednih površina i melioracijskih sustava Hrvatske, Međunarodni znanstveno-stručni skup, Agroglas Slavonije, str.6-8, Vukovar.
 109. Bašić,F.,Tomić,F., Hrsto,D.,Tušek,Z.(2017): Znanje I primjena znanosti – temelj suvremene poljoprivrede, uvodno izlaganje, 10. međunarodni znanstveno-stručni skup: Poljoprivreda u zaštiti prirode I okoliša, Agroglas Slavonije, Vukovar.
 110. Tomić,F.,Bašić,F.,Husnjak,S.(2018): Smjernice primjene navodnjavanja na području Pobosuća, Rijeka Bosut i Pobosuće u prošlosti-sadašnjosti i budućnosti, Centar za znanstveni rad  Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima, Zbornik radova sa znanstvenog skupa, str. 191-210, Vinkovci.
 111. Tomić,F.,Bašić,F:(2019): Water – the basic of Life on the Planet Earth, 8th International Conference WATER FOR ALL,, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Food Technology, Book of Abstracts, p. 14-15, Osijek.

ZNANSTVENI  KVALIFIKACIJSKI  RADOVI

 1. Tomić, F. (1969): Optimalno vlažnost tla za uzgoj postrnog stočnog kelja, Magistarski rad, 127 stranica, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.
 2. Tomić, F. (1972): Vodni režim tla i njegov utjecaj na uzgoj karanfila u zatvorenom prostoru, Doktorski rad, 185 stranica, Poljoprivredni fakultet

KNJIGE, RADOVI (POGLAVLJA) U KNJIGAMA I PRIRUČNICIMA, SKRIPTA

Knjige

 1. Mihalić, V., Butorac, A., Tomić, F. (1978): Agrobiotopi mediteranskog područja i   optimalizacija stanišnih uvjeta za vrtlarstvo, Centar za studije poljoprivrede Mediterana,  str. 254, Zagreb-Split.
 2. Tomić, F., Kos, Z., Gereš, D. (1985): Navodnjavanje poljoprivrednih zemljišta, Društvo građevinskih inženjera i tehničara Hrvatske i Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, str. 146, Zagreb.
 3. Tomić, F. (1988): Navodnjavanje, Savez poljoprivrednih inžinjera i tehničara Hrvatske i Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Udžbenik, str. 154, Zagreb.
 4. Petošić,D, Tomić,F.(2011): Reguliranje suvišnih voda, Agronomski fakultet Sveučološta u Zagrebu, str. 110, Zagreb.

Radovi (Poglavlja) u knjigama i priručnicima

 1. Tomić, F. (1984): Važnost odnosa biljka – tlo –voda u hidrotehničkim melioracijama, Priručnik za hidrotehničke melioracije. Knjiga 2 (Odvodnja). Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, str. 131-156 Zagreb.
 2. Tomić, F. (1984): Prekomjerna vlažnost i proizvodna sposobnost tla, Priručnik za hidrotehničke melioracije, Knjiga 2 (Odvodnja), Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, str. 185-196, Zagreb.
 3. Tomić, F., (1985): Melioracije, Poljoprivredni savjetnik, Nakladni Zavod Znanje, str. 30-44, Zagreb.
 4. Tomić, F. (1985): Vodni režim tla i elementi za njegovo reguliranje navodnjavanjem, Opće povrćarstvo, Sveučilišna naklada Liber, str. 363-384, Zagreb.
 5. Tomić, F. (1985): Navodnjavanje povrćarskih kultura, Opće povrćarstvo, Sveučilišna naklada Liber, str. 385-399, Zagreb.
 6. Tomić, F., (1986): Sistemi detaljne odvodnje za reguliranje suvišnih voda u tlu, Priručnik za hidrotehničke melioracije, Knjiga 4 (Detaljna mreža), Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, str. 169-222, Zagreb.
 7. Tomić, F. (1986): Detaljna odvodnja o ovisnosti o vrsti tla, Priručnik za hidrotehničke melioracije, Knjiga 4 (Detaljna mreža), Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, str. 223-238, Zagreb.
 8. Tomić, F. (1986): Melioracije slanih i alkalnih tala, Priručnik za hidrotehničke melioracije, Knjiga 4 (Detaljna mreža), Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, str. 239-255, Zagreb.
 9. Tomić, F. (1989): Primjena filter materijala u hidromelioracijskim sustavima podzemne odvodnje, Priručnik za hidrotehničke melioracije, Knjiga 5 (Građenje), Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, str. 155-169, Zagreb.
 10. Tomić, F. (1991): Osnovne mjere održavanja sustava odvodnje, Priručnik za hidrotehničke melioracije, Knjiga 6 (Održavanje), Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, str. 25-43, Zagreb.
 11. Tomić, F., Romić, D. (1992): Utjecaj navodnjavanja  na prirod važnijih poljoprivrednih kultura, Priručnik za hidrotehničke melioracije, Navodnjavanje, Knjiga 1, Opći dio, Građevinski fakultet –  Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, str. 89-110, Rijeka.
 12. Tomić, F. (1992): Istraživački rad i podloge za projektiranje i izvođenje sustava navodnjavanja, Priručnik za hidrotehničke melioracije, Navodnjavanje, Knjiga 1, Opći dio, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, str. 112-138, Rijeka.
 13. Tomić, F., Vidaček, Ž, Romić, D. (1993): Potrebe vode za navodnjavanje – metoda Thornthwaitea i metoda Blaney – Criddle, Priručnik za hidrotehničke melioracije, Navodnjavanje, Knjiga 2, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, str. 56-76, Rijeka.
 14. Kos, Z., Tomić, F., Plišić, I. (1993): Izbor koeficijenta usjeva (Kc), Priručnik za hidrotehničke melioracije, Navodnjavanje, Knjiga 2, Građevinski fakultet Sveučilište u Rjeci i Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, str. 89-103, Rijeka.
 15. Vidaček, Ž, Tomić, F., Romić, D. (1993): Bilanca vode u tlu, Priručnik za hidrotehničke melioracije, Navodnjavanje, Knjiga 2, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, str. 159-174, Rijeka.
 16. Mađar, S., Tomić, F., Romić, D. (1994): Natapanje kišenjem, Priručnik za hidrotehničke melioracije, Navodnjavanje, Knjiga 3, Načini  natapanja, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, str. 141-162, Rijeka.
 17. Tomić, F., Mađar, S., Romić, D. (1994): Lokalizirano natapanje, Priručnik za hidrotehničke melioracije, Navodnjavanje, Knjiga 3, Načini natapanja, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, str. 179-185, Rijeka.
 18. Tomić, F, Romić, D., Mađar, S. (1995): Oprema za lokalizirano natapanje, Priručnik za hidrotehničke melioracije, Navodnjavanje, Knjiga 4, Sustavi, Građevine i oprema za natapanje, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, str. 177-230, Rijeka.
 19. Tomić, F., Romić, D., Mađar, S. (1995): Oprema za natapanje kišenjem, Priručnik za hidrotehničke melioracije, Navodnjavanje, Knjiga 4, Sustavi, Građevine i oprema za natapanje, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, str. 231-247, Rijeka.
 20. Romić D., Šoštarić J., Tomić, F., Mađar,S. (1996): Program “CROPWAT”-Primjena  planiranja i projektiranja natapanja, Priručnik za hidrotehničke melioracije, Navodnjavanje, Knjiga 5. Planiranje, projektiranje i organizacija natapnih sustava, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, str. 161-181, Rijeka.
 21. Romić, D., Tomić, F. (1997): Značaj vode Vranskog jezera u Dalmaciji kao kriterij procjene pogodnosti za natapanje, Priručnik za hidrotehničke melioracije, Navodnjavanje, Knjiga 6, Građevinski fakultet u Rijeci i Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, str. 242-257, Rijeka.
 22. Tomić, F., Romić, D. (1999):  Mehanizacija i oprema za lokalizirano natapanje, Priručnik za hidrotehničke melioracije, Navodnjavanje, Knjiga 7, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, str. 150-210, Zagreb.
 23. Tomić, F., Petošić, D. (2003): Rješavanje problema suvišnih unutarnjih voda u hdromelioracijskim sustavima, Priručnik za hidrotehničke melioracije, III kolo, Knjiga 1, Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje i Sveučilišta u Rijeci – Građevinski fakultet, str. 177-197, Rijeka.
 24. Tomić, F. , Ondrašek, G. (2009): Vodni režim supstrata u zaštićenom prostoru, Skripta za studente, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, stranica 31, Zagreb.
 25. Tomić, F., Bašić, F. (2011): Uređenje zemljišta preduvjet napretka i konkurentnosti hrvatske poljoprivrede na europskom gospodarskom prostoru, Hrvatska gospodarska komora – zrmljišna politiks u službi razvoja Hrvatske, str.165 – 223, Zagreb.

Skripta

 1. Tomić, F., Petošić, D. (2001): Poljoprivreddne melioracije, Skripta za studente, Agronomski fskultet Sveučilišta u Zagrebu, stranica 115, Zagreb.
 2. Tomić, F. , Ondrašek, G. (2009): Vodni režim supstrata u zaštićenom prostoru, Skripta      za studente, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, stranica 31, Zagreb.

ZNANSTVENI  PROJEKTI  I  IZVJEŠĆA

Prof. Tomić bio je voditelj deset znanstvenih projekata i surađivao je u još osam projekata. Tijekom znanstvenih istraživanja bio je autor ili koautor godišnjih ili završnih izvješća o ostvarenim rezultatima na tim projektima. Vodio je slijedeće znanstvene projekte:

Projekt: “Stvaranje i održavanje optimalnih proizvodnih uvjeta za intenzivni uzgoj kultura u staklenicima,” SIZ IV. U svezi projekta napisana su izvješća:

 1. Tomić, F. i suradnici (1976): Izvješće za 1975. godinu, Zagreb.
 2. Tomić, F. i suradnici (1977):  Izvješće  za  1976. godinu, Zagreb.
 3. Tomić, F. i suradnici (1978):  Izvješće za 1997. godinu, Zagreb.
 4. Tomić, F. i suradnici (1979): Izvješće za 1978. godinu, Zagreb.
 5. Tomić, F. i suradnici (1980):  Izvješće za razdoblje 1975-1979. godine, (završno), Zagreb.

Projekt: “Reguliranje stanja vode i hranjiva u suvremenom uzgoju kultura na jadranskom području”, SIZ IV u razdoblju 1980-1985. Izrađena su izvješća:

 1. Tomić, F. i suradnici (1981): Izvješće za 1980. godinu, Zagreb.
 2. Tomić, F., i suradnici (1982): Izvješće za 1981. godinu, Zagreb.
 3. Tomić, F. i suradnici (1983):  Izvješće za 1982. godinu, Zagreb.
 4. Tomić, F. i suradnici (1984): Izvješće za 1983. godinu, Zagreb.
 5. Tomić, F. i suradnici (1985): Izvješće za razdoblje 1980-1984. godine (završno), Zagreb.

Dvogodišnji program:”Podobnost površina i mjere uređenja za privođenje površina ratarskoj proizvodnji”,  financiran je od SIZ-a IV, uz sufinanciranje “Varaždinke” Varaždin. Izvješća su:

 1. Tomić, F. i suradnici (1984): Izvješće o istraživanjima, Zagreb.
 2. Tomić, F. i suradnici (1985): Izvješće o istraživanjima, Zagreb.

Projekt: “Odvodnja suvišnih voda hidromorfnih tala, SIZ IV u razdoblju 1985-1990”, s izvješćima:

 1. Tomić, F. i suradnici (1986): Izvješće za 1985. godinu, Zagreb.
 2. Tomić, F. i suradnici (1987): Izvješće za 1986. godinu, Zagreb.
 3. Tomić, F. i suradnici (1988): Izvješće za 1987. godinu, Zagreb.
 4. Tomić, F. i suradnici (1989):  Izvješće za 1988. godinu, Zagreb.
 5. Tomić, F. i suradnici (1990): Izvješće za 1989. godinu, Zagreb.
 6. Tomić, F. i suradnici (1991): Izvješće za 1990. godinu, Zagreb.

Projekt: “Navodnjavanje poljoprivrednih kultura”, SIZ IV od 1985-1990, a izvješća su:

 1. Tomić, F. i suradnici (1986): Izvješće za 1985. godinu, Zagreb.
 2. Tomić, F. i suradnici (1987): Izvješće za 1986. godinu, Zagreb.
 3. Tomić, F. i suradnici (1988): Izvješće za 1987. godinu, Zagreb.
 4. Tomić, F. i suradnici (1989): Izvješće za 1988. godinu, Zagreb.
 5. Tomić, F. i suradnici (1991): Izvješće za 1990. godinu, Zagreb.

Projekt: “Detaljna odvodnja i njezin utjecaj na promjenu proizvodnih svojstava hidromorfnih tala“, Ministarstvo znanosti i tehnologije, a izrađeno je izvješće:

 1. Tomić, F. i suradnici (1991): Izvješće za 1990. godinu, Zagreb.

Projekt: “Reguliranje vodnog režima tla za intenzivno bilinogojstvo”, Ministarstvo znanosti i tehnologije, a sufinanciran od Hrvatskih voda, za razdoblje 1991 – 1995. godine. Izrađena su izvješća:

 1. Tomić, F. i suradnici (1992): Izvješće za 1991. godinu, Zagreb.
 2. Tomić, F., i suradnici (1993): Izvješće za 1992. godinu, Zagreb.
 3. Tomić, F., i suradnici (1994): Izvješće za 1993. godinu, Zagreb.
 4. Tomić, F., i suradnici (1995): Izvješće za 1994. godinu, Zagreb
 5. Tomić, F. i suradnici (1996): Izvješće za razdoblje 1991 – 1995. godine, Zagreb.

Projekt: “Gospodarenje sustavom tlo-voda-biljka za ostvarivanje održive poljoprivrede”, Ministarstvo znanosti i tehnologije od 1996-2002. godine. Izrađena su izvješća:

 1. Tomić, F. i suradnici (1997): Izvješće za 1996. godinu, Zagreb.
 2. Tomić, F. i suradnici (1998): Izvješće za 1997. godinu, Zagreb.
 3. Tomić, F. i suradnici (1999): Izvješće za 1998. godinu, Zagreb.
 4. Tomić, F. i suradnici (2000): Izvješće za 1999. godinu, Zagreb.
 5. Tomić, F., i suradnici (2001): Završno izvješće, Zagreb.

Projekt:”Reguliranje viška i nedostatka vode na obiteljskim gospodarstvima”, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva. U razdoblju 1999-2001 godine. Izrađena su izvješća:

 1. Tomić, F. i suradnici (1999): Izvješće za 1998. godinu, Zagreb.
 2. Tomić, F. i suradnici (2000): Izvješće za 1999. godinu, Zagreb.
 3. Tomić, F. i suradnici (2001): Završno izvješće, Zagreb.

Projekt: “Održivost vode i tla u agrarnom i vodocrpnom dijelu kanala Dunav-Sava”, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Izrađena su izvješća:

 1. Tomić, F. i suradnici (2003): Izvješće o obavljenim istraživanjima u prvoj godini, Zagreb.
 2. Tomić, F. i suradnici (2004): Izvješće o obavljenim istraživanjima u drugoj godini, Zagreb.
 3. Tomić, F. i suradnici (2005): Izvješće o obavljenim istraživanjima u trećoj godini, Zagreb.

Uz navedene znanstvene projekte (kao voditelj), prof. Tomić bio je suradnik na projektima:
Međunarodni projekti :
Projekt: “Problems of phosphate from detergents in the Danube basin”, International PHARE programme with Senator consult – Budapest. Izrađeno je izvješće:

 1. Bašić, F., Tomić, F., Mađar, S. (1996): Removal of phosphate from detergents in the Danube basin”, Final report of Croatia, Budapest.

Projekt: “MBM to fertilizer”, Internation Eureka Project, Reports:
42.    Krička, T., Tomić, F. i suradnici (2003): Report of the first year of       investigation, Zagreb.

 1. Krička, T., Tomić, F. i suradnici (2004): Report of the second year of investigation, Zagreb.
 2. Krička, T., Tomić, F. i suradnici (2005): Report of the third year of investigation, Zagreb.

Projekt: „Promotion of Biodiesel in Republic of Croatia“, International UNIDO Project, Reports:

 1. Krička, T., Tomić, F. i suradnici (2005): Promotion of Biodiesel in Republic of Croatia, Zagreb.
 2. Krička,T., Tomić, F. suradnici (2006): Feasibility Study for Potential Croatian Biodiesel Industry, Final Technical Report, Prepared for the Government of Croatia, By the United Nations Industrial Development Organization, XP/CRO/O3/O22, UNIDO, p. 113, Vienna.

Domaći projekti:

Projekt: «Stanje zaslanjenosti tla i pogodnost površinskih voda za navodnjavanje u donjoj Neretvi», Hrvatske vode i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Izvješća za razdoblje 1996-1998. Izrađena su izvješća:

 1. Romić, D., Romić, M., Klačić, Ž., Stričević, I., Tomić, F., Petošić, D., Rus, B., Kondres, N. (1997): Izvješće za 1977. godinu, Zagreb.
 2. Romić, D., Romić, M., Klačić, Ž., Stričević, I., Tomić, F., Petošić, D., Rus, B., Kondres, N. (1998): Izvješće za 1998. godinu, Zagreb.

Projekt: „ Poljoprivredni model proizvodnje biodizelskog goriva“ Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Izrađeno je izvješće:

 1. Krička, T., Tomić, F. i suradnici (2OO5): Završno izvješće, Zagreb.

Projekt: „Proizvonja bioplina“, Izrađeno izvješće:

 1. Krička. T., Tomić, F. i suradnici (2007): Unapređenje prozvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima uvođenjem bioplinskog postrojenja, Grad Zagreb, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, stranica 113, Zagreb.

Projekt: „Fermentirana gnojiva“, Izrađeno izvješće:

 1. Krička, T., Tomić, F. i suradnici (2009):  Utjecaj organskih fermentiranih gnojiva na okoliš, Fond za zaštitu okoliša, stranica 98, Zagreb.

Projekt: „ Višenamjenski kanal Dunav – Sava (VKDS-a)“, Naručitelj Hrvatske vode, Izrađena izvješća:

 1. Petošić, Tomić, F., Romić, D. i suradnici (2006): Vodni režim i stanje tala u donjem  toku višenamjenskog kanala Dunav – Sava, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Godišnje izvješće za 2005. godinu, stranica (tekst i prilozi) 181, Zagreb.
 2. Tomić, F., Petošić, D., Marušić, J. i suradnici (2007): Vodni režim i stanje tala na području donjeg toka višenamjenskog kanala Dunav – Sava s monitoringom, Završno izvješće (2002 – 2006. god.), Agronomski fakultet Zagreb, stranica (tekst i prilozi) 134, Zagreb.

Projekt: „Vodni režim i kakvoća vode na području kanala Biđ – Bosutskog polja“, Naručitelj  Vodoprivredno projekni biro Zagreb, Izrađeno izvješće:

 1. Petošić,  Tomić, F., Dolanjski, D. i suradnici (2008): Monitoring vodnog režima i kakvoće vode poljoprivrednih tala na području melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ – Bosutskog polja, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Izvješće o istraživačkim radovima u 2007. godini, stranica (tekst i prilozi) 195, Zagreb.

MONOGRAFIJE I RADOVI U MONOGRAFIJAMA

 1. Tomić, F. (1987): Hidromelioracije u Hrvatskoj, Monografija-Hrana i razvoj, Jugoslavenski savez društava za širenje naučnih saznanja “Nikola Tesla”, str. 68-79, Beograd.
 2. Tomić, F. (1992): Reguliranje vodnog režima tla, Hrvatski farmer, Program razvoja obiteljskih gospodarstava, Nakladni zavod Globus, str. 81-92, Zagreb.
 3. Skupina autora i Tomić, F. (1996): Croatian Agriculture at the Crossroads, The Country position paper of the Republic of Croatia, The World Food Summit, The Ministry of Agriculture and Forestry, str. 154, Rim.
 4. Tomić, F., Kos, Z., Marušić, J., Romić, D., Bagić, A.,Holjević, D. (1999): National Vision on Water for Food and Rural Development, Croatian National Committee for Irrigation and Drainage,For Vision of International Commission on Irrigation and Drainage, papes 19, Zagreb.
 5. Skup autora i Tomić, F.(2009): Monografija Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1919 – 2009), Izdavač Agronomski fakultet, stranica 248, Zagreb.
 6. Tomić,F.,Bašić,F. (2016): Raspoloživost površinskih voda i njihova važnost u Hrvatskoj, Hrvatska prirodna bogatstva, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, monografija, str.117-124, Zagreb.
 7. Matić,S.,Tomić,F.,Anić,I.,Krička,T.(2016): Obnovljivi izvori energije u šumarstvu i poljoprivredi Republike Hrvatske, Hrvatska prirodna bogatstva, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, monografija, str.45-50, Zagreb.
 8. Bašić,F.,Tomić,F.(2016): Poljoprivredno tlo kao dobro od nacionalnog interesa, Hrvatska prirodna bogatstva, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, monografija, str.177-186, Zagreb.
 9. Bašić,F.,Tomić,F.,(2016): Bogatstvo hrvatske agrosfere biljnim vrstama, Hrvatska prirodna bogatsva, Hrvatska akademija znanosti I umjetnosti, monografija, str.187-192, Zagreb.
 10. Tomić,F.,Bašić,F.,Husnjak,S.(2016): Navodnjavanje – mjera opstanka i održivog razvoja poljoprivrede na prostoru Novigrada, Novigrad nekad i sad, Sveučilište u Zadru – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Matica hrvatska – Općina Novigrad, str.130-143, Zadar.

RADOVI U ENCIKLOPEDIJAMA

 1. Tomić, F. (1980): Odvodnja, JLZ, III. izdanje, Opća enciklopedija, str. 425-426, Zagreb.
 2. Tomić, F. (1980): Navodnjavanje, JLZ, III. izdanje, Opća enciklopedija, str. 405-406, Zagreb.
 3. Tomić, F. (1980): Melioracije, Tehnička enciklopedija, JLZ, str. 360-363, Zagreb.
 4. Tomić, F. (1980): Odvodnja, Tehnička enciklopedija, JLZ, str. 363-375, Zagreb.
 5. Tomić, F. (1980): Navodnjavanje, Tehnička enciklopedija, JLZ, str. 375-381, Zagreb.

PREDAVANJA

Prof. Tomić održao je, za javnost, znatan broj znanstvenih i stručnih predavanja. U popisu se navode samo predavanja koja je održao nakon što je postao član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti:

 1. Tomić, F.(2010): Hrvatska poljoprivreda u pripremi ulaska u članstvo Europse unije. U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Zagreb.
 2. Tomić, F.(2011): Stanje i mogućnosti razvoja hrvatske poljoprivrede u vrijeme pristupanja Europskoj uniji, U Zavodu za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru.
 3. Tomić,F. (2012): Postojeći uvjeti za razvoj hrvatske poljoprivrede, Predavanje na Izbornoj skupštini Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb.
 4. Tomić,F. (2012): Koje mjere treba poduzimati u svrhu razvoja poljoprivrede u Slavoniji. Predavanje u Zavodu za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Požegi.
 5. Tomić,F. (2013): Stanje i mjere unapređenja hrvatske poljoprivrede u svjetlu pristupa Europskoj uniji. Predavanje na Okruglom stolu – Aktualna pitanja hrvatske poljoprivrede u pristupu Europskoj uniji, Organizator Zavod za znanstvenoistraživački rad Hrvatske akademije znanosti I umjetnosti u Križevcima.
 6. Tomić,F. (2014): Proizvodno-organizacijsko stanje I budućnost hrvatskih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, Sabor Republike Hrvatske, Zagreb.
 7. Tomić,F. (2014): Stanje hrvatske poljoprivrede I potrebne mjere za njizino unapređivanje  nakon ulaska u Europsku uniju., Poljoprivrednim proizvođačima Sisačko-moslavačke županije, Sisak.
 8. Tomić,F. (2014): Poljoporivredne površine, poplave I sustavi odvodnje u Hrvatskoj, Sabor Republike Hrvatske, Odbor za poljoprivredu, Zagreb.
 9. Tomić,F.(2016): Mogućnost navodnjavanja na prostoru sliva rijeke Save izgradnjom akumulacija na višim područjima – pozvano predavanje, 6. Savjetovanje o održivom razvoju sliva rijeke Save i utjecaja klimatskih promjena na ovaj proctor, Udruga za očuvanje hrvatskih voda i mora SLAP i Društvo građevinskih inženjera, Zagreb.
 10. Tomić,F.(2017): Voda je temelj života na planetu Zemlja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Izlaganje na znanstvenom skupu – Dan planeta Zemlja 21. ožujka, Zagreb.
 11. Tomić,F.(2017): Potreba povećanja razine obrazovanosti poljoprivrednih proizviođača i stručnjaka za sadašnju i buduću poljoprivredu, 175. obljetnica Gospodarskog lista (7. prosinca 2017), Zagreb.
 12. Tomić,F.Ondrašek,G.(2018): Vode u svijetu i Hrvatskoj s posebnim osvrtom na vode agrosustava,Organizator predavanja Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Križevcima.

STRUČNI RADOVI U ČASOPISIMA, ZBORNICIMA I DRUGIM IZDANJIMA

 1. Tomić, F. (1968): Navodnjavanje u poljoprivredi, Agrotehničar, br. 147, str. 2-3, Zagreb.
 2. Tomić, F. (1968): Vrijeme kada treba početi s navodnjavanjem, Agrotehničar, br. 147, str. 6-7, Zagreb.
 3. Tomić, F. (1975): Potreba navodnjavanja u Istočnoj Slavoniji i Baranji, Informator, IPK – Osijek, br. 8/9, str. 14-19, Osijek.
 4. Tomić, F. (1975): Vrijeme i obrok navodnjavanja, Informator, IPK Osijek, br. 8/9, str. 20-26, Osijek.
 5. Tomić, F. (1976): Potrebe i mogućnosti primjene suvremene mehanizacije za dreniranje poljoprivrednih površina, Savjetovanje o aktualnim problemima mehanizacije poljoprivrede, Prilog Zborniku radova, str. 83-97, Zadar.
 6. Tomić, F., Petošić, D., Ljiljak, N., Čalo, S. (1977): Reguliranje vlažnosti tla u uvjetima navodnjavanja rajčice, Informator IPK Osijek o stručnim i znanstvenim dostignućima u poljoprivrednoj proizvodnji, br. 20-21, str. 59-79, Osijek.
 7. Tomić, F. (1979): Stanje površina melioracijskih područja i prijedlozi za njihovo uređenje, Bilten, br. 8, Časopis za suvremenu poljoprivredu, str. 19-30, Zagreb.
 8. Tomić, F. (1980): Reforma odgojno – obrazovnog procesa  i pravci razvoja obrazovanja na fakultetima i višim školama, Referat podnijet na Skupštini zajednice Poljoprivrednih fakulteta i Viših škola, Uvodni referat, stranica 17, Zagreb.
 9. Bašić, F., Tomić, F., Marinčić, I., Vukušić, S., Bašić, I. (1982): Aktualni problemi uređenja zemljišta za intenzivnu proizvodnju šećerne repe na sirovinskom području Tvornice šećera u Virovitici, Savjetovanje o repi, Uvodni referat, stranica 20, Koprivnica.
 10. Tomić, F. (1986): Razmak drenažnih cijevi, Agrotehničar, ATEP, br. 12, str. 19-32, Zagreb.
 11. Tomić, F. (1986): Reguliranje vodnog režima tla, Gospodarski list, Godina 144, br. 21/22, str. 13-14, Zagreb.
 12. Tomić, F. (1986): Gibanje i značaj vode u tlu, Gospodarski list, Godina 145, br. 23/24, str. 21-22, Zagreb.
 13. Tomić, F. (1987): Sustav detaljne odvodnje, Seminar hidrotehničkih melioracija, Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, Materijali seminara, str. 45-68, Zagreb.
 14. Tomić, F. (1987): Navodnjavanje kapanjem, Vjesnik, Rubrika Poljoprivreda – Melioracije, str. 26 kolovoza 1987, Zagreb.
 15. Tomić, F. (1987): Održavanje vlažnosti tla, Vjesnik, Rubrika Poljoprivreda – Melioracije, str. 15, 6. rujna 1987, Zagreb.
 16. Tomić, F. (1987): Doziranje vode pri navodnjavanju, Vjesnik , Rubrika Poljoprivreda – Melioracije, str. 17, 20. rujna 1987, Zagreb.
 17. Tomić, F. (1987): Kritično razdoblje biljke za vodu, Vjesnik, Rubrika Poljoprivreda – Melioracije, str. 17, 27. rujna 1987, Zagreb.
 18. Tomić, F. (1987): Elementi navodnjavanja, Seminar hidrotehničkih melioracija, Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, Materijali seminara, str. 31-56, Zagreb.
 19. Tomić, F. (1988): Problem filter materijala u sustavu detaljne odvodnje, Seminar iz hidrotehničkih melioracija, Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, Materijali seminara, str. 15-80, Zagreb.
 20. Tomić, F. (1989): Elementi navodnjavanja temeljeni na hidropedološkim istraživanjima, Seminar iz hidrotehničkih melioracija, Društvo građevinskih inženjera i tehničara, Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, Zbornik radova, str. 1-28, Zagreb.
 21. Tomić, F. (1989): Navodnjavanje poljoprivrednih kultura, Seminar “INA – OKI u poljoprivredi” Materijal savjetovanja, str, 1-26, Zagreb.
 22. Tomić, F. (1990): Primjena plastičnih materijala u odvodnji i navodnjavanju, Seminar – “INA – OKI u poljoprivredi”, Materijal savjetovanja, str. 1-17, Đakovo.
 23. Tomić, F., Romić, D. (1990): Mjerenje vlažnosti tla, Agrotehničar, br. 4, str. 12-15, Zagreb.
 24. Mađar, S., Tomić, F. (1994): Značenje vode u razvoju ekoloških prihvatljive poljoprivrede, Hrvatska vodoprivreda, III/1994, str. 8-9, Zagreb.
 25. Tomić, F. (2001): Navodnjavanje kapanjem, Gospodarski list, br. 8, str. 39-46, Zagreb.
 26. Tomić, F. (2009): Hrvatska poljoprivreda u vrijeme pristupanja u Europsku uniju, Hrvatske vode, br. 69/70, str. 291-296, Zagreb.
 27. Tomić,F. (2013): I Hrvatska može imati profitabilnu poljoprivredu, Jutarnji list, 19. travnja 2013., Zagreb

STUDIJE

 1. Tomić, F., (1970): Dinamika vlage tla u vegetacijskom periodu mrkve, Studija – Mehanizacija u proizvodnji povrća, Zavod za melioracije, stranica 19, Zagreb.
 2. Tomić, F. (1970): Postupak koji je potrebno primijeniti kod projektiranja navodnjavanjem kišenjem, Zavod za melioracije, stranica 15, Zagreb.
 3. Tomić, F. (1973): Upute za navodnjavanje karanfila i ruža u staklenicima P.Z. Nova Zora Filip Jakov, Zavod za melioracije, stranica 12, Zagreb.
 4. Tomić, F. (1973): Upute za navodnjavanje ruža u staklenicima, P.K. Zadar, Zavod za melioracije, stranica 14, Zagreb.
 5. Tomić, F. (1974): Reguliranje vlažnosti tla za uzgoj gerbera, Izvješće o suradnji s PD “Agrozadrom”, Zavod za melioracije, stranica 22, Zagreb.
 6. Verner, V., Šikić, D., Tomić, F. (1974): Studija sanacije ribnjaka Bač kod Bačke Palanke, Zavod za melioracije, stranica 37, Zagreb.
 7. Verner, V., Tomić, F., Šikić, D. (1975): Studija odvodnje staklenika V.K. Žitnjak u Ivanić Gradu, Zavod za melioracije, stranica 41, Zagreb.
 8. Tomić, F. (1985): Uloga i značaj melioracijskih zahvata na Pilot farmi „Ježevo“, Poljoprivredni fakultet Zagreb, stranica 6, Zagreb.
 9. Tomić, F. (1976): Podizanje vinograda u Petrovom polju, Stručno mišljenje o vodnom režimu tla, Zavod za melioracije,stranica 18, Zagreb.
 10. Tomić, F., Petošić, D. (1977): Reguliranje vlažnosti tla u uvjetima navodnjavanja rajčice, Suradnja s IPK Osijek,  Zavod za melioracije, stranica 38, Zagreb.
 11. Tomić, F., Šilec, J. (1977): Uređenje supstrata u svrhu intenzivnog uzgoja kultura u staklenicima, Zavod za  melioracije, stranica 14, Zagreb.
 12. Tomić, F., Petošić, D. (1978): Rješenje odvodnje na rudini Štakorovec, Zavod za melioracije, stranica 28, Zagreb
 13. Tomić, F., Petošić, D., Šalinović, I. (1978): Hidropedološka studija objekta Čolniščak – Slovenija, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 31, Zagreb.
 14. Šalinović, I., Tomić, F., Stričević, I., Đaković, B. (1978): Pedomelioracijska studija Crnac polja, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 78, Zagreb.
 15. Petošić, D., Stričević, I., Tomić, F. (1978): Pedološko – melioracijska studija područja Grabov potok, Institut za pedologiju i poljoprivredne  melioracije, FPZ, stranica 27, Zagreb.
 16. Šalinović, I., Tomić, F. (1978): Hidropedološka studija objekta Šumbar, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 66, Zagreb.
 17. Tomić, F., Stričević, I. (1979): Osnovni elementi navodnavanja za uzgoj povrćarskih kultura u staklenicima Lipika, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 45, Zagreb.
 18. Šalinović, I., Stričević, I., Tomić, F. (1979): Hidrološka studija objekta Polskave – Slovenija, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 51,  Zagreb.
 19. Šalinović, I., Tomić, F., Marinčić, I., Stričević. I. (1979): Hidropedološka studija objekta Grlinci – Slovenija, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 28, Zagreb.
 20. Šalinović, I., Stričević, I., Tomić, F., Marinčić, I. (1979): Hidropedološka studija objekta Gradiščak – Slovenija, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 37, Zagreb.
 21. Tomić, F., Marinčić, I., Šalinović, I., Tomaš, I. (1979): Podobnost eksploatacije Kolanskog blata – Osnovna melioracijska istraživanja, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 46, Zagreb.
 22. Šalinović, I., Tomić, F. (1980): Hidropedološka studija objekta Konjice, Slovenija, Institut za pedologiju i poljoprivredne melioracije, FPZ, stranica 39, Zagreb.
 23. Tomić, F., Tomaš I., (1980): Uređenje površina za podizanje staklenika u polju Turnina, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 54, Zagreb.
 24. Tomić, F., Šalinović, I. (1980): Melioracije polja Turnina, Slovenija, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 28, Zagreb.
 25. Šalinović, I., Tomić, F., Petošić, D. (1980): Uređenje vodnog režima na površinama PIK Virovitica, objekt Čemernica, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 75, Zagreb.
 26. Tomić, F., Šalinović, I., Petošić, D. (1980): Odvodnja i navodnjavanje objekta Begluk  – Knin, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 58, Zagreb.
 27. Tomić, F. (1980): Navodnjavanje objekta Vlačine (Ravni Kotori), Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 54, Zagreb.
 28. Tomić, F., Šalinović, I. (1980): Hidropedološka istraživanja i normativi za navodnjavanje na objektu Šemper – Slovenija, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 39, Zagreb.
 29. Tomić, F., Šalinović, I., Petošić, D. (1981): Odvodnja i navodnjavanje objekta Đeverske – Bukovica, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 39, Zagreb.
 30. Tomić, F., Šalinović, I., Dolanjski, D. (1981): Reguliranje suvišnih voda na pojedinim tablama objekta Luke, Opuzen, Institut za agroekologiju , FPZ, stranica 41, Zagreb.
 31. Tomić, F., Dolanjski, D. (1981): Odvodnja voćnjaka na objektu Canpoledan – Istra, Institut za agroekologiju , FPZ, stranica 26, Zagreb.
 32. Tomić, F. (1981): Navodnjavanje objekta Sokoluša – P.D. Vrana, Elementi za izradu glavnog projekta, Institut za agroekologiju , FPZ, stranica 42, Zagreb.
 33. Šalinović, I., Tomić, F., Romić, D., Nemčević, N. (1982): Hidropedološka studija objekta Bolehničica – Berkovci, Slovenija, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 28, Zagreb.
 34. Šalinović, I., Tomić, F., Romić, D., Nemčević, N. (1982): Hidropedološko izvješće s elementima i normativima za potrebe projektiranja detaljne odvodnje objekta Marof – Slovenija, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 42, Zagreb.
 35. Tomić, F., Šalinović, I. (1982): Hidropedološka istraživanja i potrebni normativi u svrhu navodnjavanja na objektu Vrtojba – Slovenija, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 48, Zagreb.
 36. Tomić, F., Šalinović, I. (1982): Hidropedološka istraživanja i normativi za navodnjavanje na objektu Orahovlje – Slovenija, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 31, Zagreb.
 37. Šalinović, I., Tomić, F. (1982): Hidropedološka studija objekta Lakovec – Slovenija, Institut za agroekologiju , FPZ, stranica 37, Zagreb.
 38. Tomić, F., Marinčić, I., Šalinović, I. (1982): Irrigation in Turen Valley, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 158, Caracas.
 39. Šalinović, I., Tomić, F., Romić, D., Nemčević, N. (1982): Hidropedološka studija objekta Kučnica – Cankovo, Slovenija, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 21, Zagreb.
 40. Tomić, F., Dolanjski, D., Šalinović, I. (1983): Hidropedološka studija s idejnim rješenjem detaljne odvodnje objekata: Kozarevac, Korenovo, Mala Pisanica, Drljanovac,Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 69, Zagreb.
 41. Tomić, F. (1984): Reguliranje vodnog režima u tlima Petrova polja, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 67, Zagreb.
 42. Tomić, F., Stričević, I. (1984): Hidropedološka studija s elementima i normativima detaljne odvodnje objekata: Goleši i Sandorščak, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 32, Zagreb.
 43. Tomić, F., Stričević, I., Romić, D. (1985): Reguliranje suvišnih voda i nedostataka na površinama objekta Turnišće, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 40, Zagreb.
 44. Tomić, F., Romić, D., Marinčić, I., Dolanjski, D. (1985): Hidropedološka problematika objekta Sestrum, Institut za agroekologiju, FPZ, Zagreb.
 45. Tomić, F., Petošić, D., Stričević, I. (1985): Hidropedološka istraživanja i idejna rješenja za reguliranje suvišnih voda na površinama Šentjernejskog polja,Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 41, Zagreb.
 46. Tomić, F., Stričević, I., Dolanjski, D. (1985): Melioriranje alkaliziranih tala na objektu Segedinac, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 49, Zagreb.
 47. Tomić, F., Stričević, I., Dolanjski, D. (1985): Melioriranje alkaliziranih tala na objektu Gušta I., Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 35, Zagreb.
 48. Tomić, F., Romić, D., Dolanjski, D. (1985): Hidropedološke pogodnosti i mjere uređenja  površina u svrhu revitalizacije vinograda na otoku Susku, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 42, Zagreb.
 49. Tomić, F., Stričević, I., Dolanjski, D. (1985): PIK Vinkovci, OOUR Nijemci – Hidropedološka studija s elementima i normativima detaljne odvodnje objekata Gušta I i Gušta II, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 53, Zagreb.
 50. Ćustić, S., Tomić F., (1985): Hidropedološka studija objekta Apaška dolina, (Slovenija), Zavod za melioracije, Zagreb, stranica  29,  Zagreb.
 51. Romić, D., Dolanjski, D. Tomić, F. (1985): Hidropedološka studija s idejnim rješenjem za potrebe sanacije objekta Ruškovica, Zavod za melioracije, stranica 27, Zagreb.
 52. Stričević, I., Šalinović, I., Romić, D., Ćustić, S., Tomić, F., Marinčić, I. (1985): PIK Virovitica – Hidropedološka studija s elementima i normativima detaljne odvodnje, Fakultet poljoprivrednih znanosti, Institut za agroekologiju, stranica 98 i tehnički prilozi, Zagreb.
 53. Stričević, I., Tomić, F. Romić, D. (1985): Reguliranje suvišnih voda i nedostataka na površinama Budinski mlin, Dubrovnik i Plesa (Slovenija), Zavod za melioracije, stranica 71, Zagreb.
 54. Tomić, F., Stričević, I., Ćustić, S., Dolanjski, D. (1986): Hidropedološka studija objekta Dobovsko polje, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 28, Zagreb.
 55. Tomić, F., Stričević, I. (1986): Detaljna odvodnja površina objekta Porčić, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 29, Zagreb.
 56. Tomić, F., Stričević, I., (1986): Hidropedološka istraživanja i idejna rješenja detaljne odvodnje objekta  Senarska, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 22, Zagreb.
 57. Tomić, F., Stričević, I., Romić, D., Dolanjski, D., Lazarini, Ž., (1986): Melioracije poljoprivrednih površina Krško-Brežičkog područja, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 38, Zagreb.
 58. Tomić, F., Petošić, D., (1986): Hidropedološka istraživanja površina objekta Rače u svrhu primjene navodnjavanja, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 31, Zagreb.
 59. Tomić, F., Stričević, I., (1986):  Tlo na objektu Oklaj – Gluvače i mogućnosti uzgoja kulture bajama, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 69, Zagreb.
 60. Tomić, F., Petošić, D., Romić, D., (1986): Potrebne melioracijske mjere na površinama objekta Šentjernej, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 54, Zagreb.
 61. Tomić, F., Stričević, I., Romić, D. (1987): Navodnjavanje eksperimentalne površine u Henrikovcima, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 46, Zagreb.
 62. Tomić, F., Stričević, I., Romić, D: (1987): Navodnjavanje eksperimentalnog polja u Žankovcu, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 37, Zagreb.
 63. Tomić, F., Mađar, S., Stričević, I. (1987):  Hidropedološka studija s elementima i normativima navodnjavanja Podravski Podgajci – R.O. Poljoprivreda IPK Osijek, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 48, Zagreb.
 64. Tomić, F., Stričević, I. (1987): Istraživanje tla u svrhu uređenja proizvodnih površina objekta Cupiga, Kavaljer, Boškomonte i Lama, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 26, Zagreb.
 65. Marinčić, I., Tomić, F., Vidaček, Ž., Bogunović, M. (1987): Pedološko melioracijska studija područja kraških polja: Kulsko – Korlatsko, Benkovačko, Kozlovačko – Morpolačko, Babin dub, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 194, Zagreb.
 66. Stričević, I., Tomić, F. (1987): Hidropedološka studija s elementima i normativima detaljne odvodnje objekta Ščavnica (Slovenija), Zavod za melioracije, stranica 53, Zagreb.
 67. Vidaček, Ž., Marinčić, I., Tomić, F. (1987): Agropedološko – melioracijska osnova glavnog projekta uređenja zemljišta područja VS Đuđevac – Prekodravlje, Institut za agroekologiju, stranica 112, Zagreb.
 68. Tomić, F. (1987): Uzgoj kukuruza u Sinjskom polju, Fakultet poljoprivrednih znanosti, stranica 5, Zagreb
 69. Marinčić, I., Tomić, F., Stričević, I., Rus, B., Ćustić, S. (1987): Hidropedološka studija s rješenjem detaljne odvodnje i navodnjavanja s koncepcijom detaljne kanalske i putne mreže, te vjetrozaštitnih mjera Konavoskog polja, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 128, Zagreb.
 70. Tomić, F., Stričević, I. (1988): Ispitivanje tla i njegovo uređenje u svrhu podizanja bajamika na objektu Ražovište – Zemunik, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 38, Zagreb.
 71. Tomić, F., Stričević, I. (1988): Pedološko melioracijska studija područja Bijeline, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 33, Zagreb.
 72. Šimunić, I. Tomić, F. (1988): Semidetaljna istraživanja površina Šentjernjeskog polja i mogućnost njihovog uređenja, Fond stručne dokumentacije Instituta za agroekologiju, FPZ, Zagreb.
 73. Tomić, F. (1988): Tlo i otklanjanje njegovih ograničenja za intenzivni uzgoj kultura na objektu Grkovac – Obrovac, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 52, Zagreb.
 74. Tomić, F. (1988): Hidropedološka istraživanja u svrhu projektiranja i izvođenja navodnjavanja na objektu Draganovci – PIK Vinkovci, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 42, Zagreb.
 75. Tomić, F., Vidaček, Ž. Husnjak, S. (1988): Pedološko – melioracijski prikaz dijela slivnog područja rijeke Krapine i Sutle, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 55, Zagreb.
 76. Tomić, F., Pejaković, B. (1988): Stanje sustava odvodnje i navodnjavanja u desnom zaobalju Sinjskog polja i mogućnost korištenja gravitacijskog sustava navodnjavanja, Fakultet poljoprivrednih znanosti, stranica 7, Zagreb.
 77. Tomić, F., Tanić, S., Romić, D., Antić N. (1989): Testiranje mjerača vlažnosti tla “Agrotest 3000”, Zavod za melioracije i Elektroprojekt, stranica 62, Zagreb.
 78. Tomić, F., Šimunić, I. (1989): Odvodnja suvišnih voda hidromorfnih tala, Hidropedološka studija eksperimentalnog melioracijskog polja Jelenščak – Kutina, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 72, Zagreb.
 79. Tomić, F., Dolanjski, D., Romić, D. (1989): Manastirski rit – pijezometarska opažanja nivoa podzemnih voda i mogućnost uređenja površina za biljnu proizvodnju, OVP Split, Institut za agroekologiju, stranica 41, Zagreb.
 80. Šimunić, I., Tomić, F., Stričević, I. (1989): Hidropedološka studija objekta Baštica, Vlačine i Lišani Tinjski, PK Zadar, Institut za agroekologiju, stranica 44, Zagreb.
 81. Šimunić, I., Tomić, F. (1989): Hidropedološka studija objekta Kolarine, PK Zadar, Institut za agroekologiju, stranica 37, Zagreb.
 82. Tomić, F., Stričević, I. (1989): Hidropedološka studija o mogućnostima podizanja nasada jabuka i mjere uređenja proizvodnog prostora na objektu Kušanac, Agroposavlje, Institut za agroekologiju FPZ, stranica 49, Zagreb.
 83. Tomić, F., Petošić, D. (1989): Tla i potrebe uređenja površina poljoprivredne stanice Velika Gorica, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 33, Zagreb.
 84. Tomić, F. (1989): Hidropedološka studija s elementima za uređenje melioracijskog objekta Moravče, Vodnogospodarski inštitut Ljubljana i Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 60, Zagreb.
 85. Šimunić, I., Tomić, F. (1989): Hidropedološka studija objekta Brest na Ljubljanskom barju, Vodnogospodarski inštitut Ljubljana i Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 73, Zagreb.
 86. Šimunić, I., Tomić, F. (1989): Hidropedološka studija objekta Rakova Jelša, Vodnogospodarski inštitut Ljubljana i Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 58, Zagreb.
 87. Šimunić, I., Tomić, F. (1989): Hidropedološka studija objekta Gmajnica, Vodnogospodarski inštitut Ljubljana i Institut za agroekologiju, FPZ, Zagreb, stranica 62, Zagreb.
 88. Tomić, F., Petošić, D. (1990): Agromelioracijski zahvati u svrhu poboljšanja vodo-zračnog režima tla na površinama poljoprivredne stanice Velika Gorica, Zavod za melioracije, stranica 44, Zagreb.
 89. Tomić, F., Romić, D., Antić, N., Tanić, S: (1990): Mjerenje vlažnosti tla na eksperimentalnom polju u šumi Repaš, Elaborat o novom mjeraču vlažnosti tla (Agrotest 3000), Elektroprivreda Hrvatske, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 66, Zagreb.
 90. Tomić, F., Antić, N. (1990): Navodnjavanje povrćarskih kultura na površinama Gradine- PIK Virovitica, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 42, Zagreb.
 91. Romić, D., Romić M., Tomić, F. (1990): Istraživanja dinamike soli u vodi za navodnjavanje i u tlu na objektima Jasinje i Jezerine, DP Vrana, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 52, Zagreb.
 92. Marinčić, I., Tomić, F., Stričević, I. (1991): Hidropedološka istraživanja u svrhu projektiranja i izvođenja navodnjavanja na objektu PIK Virovitica – Antunovac, Lukač, Suhopolje, Institut za agroekologiju, FPZ, stranica 56, Zagreb.
 93. Šimunić, I., Tomić, F. (1991): Hidropedološka studija s koncepcijom detaljne odvodnje Grabovi, PPK Orahovica, Institut za agroekologiju, stranica 55, Zagreb.
 94. Bogunović, M., Tomić, F. Šimunić, I. (1992): Prostorno ekološka valorizacija podizanja sanitarne zaštite izvorišta rijeke Jadro s ocjenom ekonomskih efekata, Urbanistički institut Hrvatske i Zavod za melioracije Agronomskog fakulteta, stranica 61, Zagreb.
 95. Stričević, I., Tomić, F., Rus, B. (1993): Hidropedološka studija u staklenicima Đurđevac, Zavod za melioracije Agronomskog fakulteta, stranica 44, Zagreb.
 96. Tomić, F., Šimunić, I., Stričević, I. (1993): Gospodarska osnova krških polja Solinske zagore, Vodoprivreda Split, Zavod za melioracije, stranica 55, Zagreb.
 97. Tomić, F., Romić, D., Petošić, D., Romić M., Kondres N., Klačić, Ž., Šimunić, I., Dolanjski D., Stričević, I., Rus, B. (1995): Istraživanje utjecaja navodnjavanja vodama Vranskog jezera na tlo i poljoprivrednu proizvodnju, Vodoprivreda – Split i Zavod za melioracije Agronomskog fakulteta, stranica 55, Zagreb.
 98. Tomić, F., Romić, D., Petošić, D., Borošić, J., Romića M., Klačić, Ž., Gojević, F. (1995): Valorizacija dijela poljoprivrednog proizvodnog prostora grada Zagreba za proizvodnju povrća, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, stranica 102, Zagreb.
 99. Bašić, F., Butorac, A, Bogunović, M., Vidaček, Ž., Tomić, F., Mustapić, Z. i sur. (1995): Ekološko gospodarsko vrednovanje tala Županije Primorsko-Goranske za potrebe razvitka poljoprivrede, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu., stranica 402, Zagreb.
 100. Romić, D., Borošić, J. Tomić, F., Poljak, M., Romić, M., Petošić, D., Klačić, Ž. (1995): Nove tehničke i tehnologije poljoprivredne proizvodnje kao preduvjet zaštite podzemnih voda, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, stranica 44, Zagreb.
 101. Romić, D., Tomić, F., Stričević, I. Romić, M. (1999): Pedološko – melioracijske značajke tla dijela objekta Jankolovica i Sokoluša (za potrebe podizanja vinograda), Zavod za melioracije Agronomskog fakulteta stranica 42, Zagreb.
 102. Tomić, F., Romić, M., Romić, D., Klačić, Ž. (1997): Teški metali u poljoprivrednim tlima Zagreba i okolice, Zavod za melioracije Agronomskog fakulteta, stranica 31, Zagreb.
 103. Krička, T., Tomić, F. i skupina autora (1998): BIOEN – nacionalni energetski program, Program korištenja biomase i otpada, Energetski institut “Hrvoje Požar”, stranica 122, Zagreb.
 104. Krička, T., Tomić, F. i skupina autora (2001): BIOEN, Projekt biodizel, Uvođenje proizvodnje biodizelskog goriva u Republiku Hrvatsku, Studija izvodljivosti, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, stranica 115, Zagreb.
 105. Romić, D., Kos, Z., Tomić, F., Grgić, I., Husnjak, S., Josipović, M., Šoštarić,, J., Ondrašek, G. (2002): Vodnogospodarska osnova Hrvatske – Navodnjavanje, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, stranica 28, Zagreb.
 106. Romić, D., Tomić, F., Petošić, D., Stričević, I.,  Ondrašek, G., Rus, B. (2005): Hidropedološka studija s idejnim rješenjem navodnjavanja proizvodnih površina Poljoprivrednog instituta Osijek, Agronomski fakultet Zagreb, stranica 62, Zagreb.
 107. Romić, D., Marušić, J., Tomić, F., Petošić, D., Šimunić, I. Romić, M., Stričević, I., Dolanjski, D.,Ondrašek, G., Salopek, Z. i skupina autora iz drugih institucija (2005): Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištwm i vodama u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva i Agronomski fakultet Zagreb, stranica 139 i tehnički mprilozi, Zagreb.
 108. Tomić, F., Stričević, I., Turšić, I. (2006): Opskrbljenost tla hranivima i preporuka za gnojidbu na površinama 65O ha Poljoprivrednog gospodarstva Fiolić, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, stranica 29, Zagreb.
 109. Tomić, F. (2008): Hidropedološka problematika, Ekološka studija izgradnje akumulacije na rijeci Čikoli, Institut za elektroprivredu, Dio studije 12 stranica, Zagreb.

RAZVOJNI PROJEKTI 

F. Tomić bio je voditelj razvojnih projekata:

 1. Tomić, F.,Šimunić, I., Stričević, I. (1992): Mogućnosti organiziranja biljne proizvodnje na području općine Gospić i Otočac, Klima – tla i njihove melioracije, Vlada Republike Hrvatske – Agencija za obnovu, Knjiga II, tekst i prilozi – karte 57 stranica, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 2. Tomić, F.,Petošić,D.,Romić, D.,Butorac, A., Bašić, F. i suradnici 1996): Osnove biljne proizvodnje Županije Karlovačke, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, stranica 458, Zagreb.
 3. Tomić, F.,Bašić, F.,Stipić, N.,Borošić, J.,Gojević, F.Žimbrek, T. i suradnici (1997): Projekcija razvitka poljoprivrede na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, Knjiga 1, 2 i 3, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, stranica 1O88, Zagreb.
 4. Tomić,F.,Butorac,A.,Bašić,F.,Mirošević,N.,Pavičić,N.,Petošić.D.,Romić,D.,Romić, M.,Borošić, J. i suradnici (1997): Uređenje tala Vinodolske kotline za potrebe biljne proizvodnje, Zavod za melioracije Agronomskog fakulteta, stranica 95, Zagreb.
 5. Tomić, F.,Bašić, F., i suradnici (2000): Agroekološka studija, Program      razvitka poljoprivrede na području Sisačko – moslovačke  županije, Agronomski akultet Sveučilišta u Zagrebu, stranica 67O, Zagreb.
 6. Tomić, F., Romić, D. ,Šiminić, I.,Ondrašek, G., Vranješ, M., Bonacci, O. i suradnici (2007): Plan navodnjavanja za područje Šibensko – kninske županije, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Građevinsko – arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu, stranica 179 i tehnički prilozi, Zagreb i Split.

IZVEDBENI (GLAVNI) PROJEKTI

 1. Pušić, B., Vukušić, S., Tomaš, I, Tomić, F., Šikić, D. (1974): Projekt detaljne odvodnje za 2 staklenika PIK “Jadro” Split, Institut za pedologiju i poljoprivredne melioracije, Tekst i tehnička dokumentacija, Zagreb.
 2. Tomić, F., Petošić, D., Tomaš, I., Rus, B. (1976): Projekt odvodnje staklenika “Staklena bašta”, Kanjiža, Institut za pedologiju i poljoprivredne melioracije, Teksti tehnička dokumentacija, Zagreb.
 3. Maleš, P., Ramljak, T., Vukušić, S., Tomić, F. (1977): Petrovo polje, Glavni projekt detaljne odvodnje za 200 ha, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split, stanica 56 i 32 tehnička priloga, Split.
 4. Anđelić, F., Fiember, D., Čović, M.,  Rus, B., Tomić, F., Šalinović, I. (1979): Hidrotehničko rješenje osnovne i detaljne odvodnje, Glavni projekt, Knjiga I, Institut za pedologiju i poljoprivredne melioracije, Zagreb.
 5. Anđelić, F., Fiember, D., Čović, M., Rus, B., Tomić, F., Šalinović, I. ( 1979): Žažvić, Hidrotehničko rješenje osnovne odvodnje, Glavni projekt, Knjiga II, Institut za pedologiju i poljoprivredne melioracije, Zagreb.
 6. Anđelić, F., Fiember, D., Čović, M., Rus, B., Tomić, F., Šalinović, I. (1979): Žažvić, Hidrotehničko rješenje detaljne odvodnje, Glavni projekt, Knjiga III, Institut za pedologiju i poljoprivredne melioracije, Zagreb.
 7. Fiember D., Anđelić, F., Čović, M., Dolanjski, D., Rus, B., Tomić, F., Marinčić, I., Šalinović, I. (1979): Sokoluša, Hidrotehničko rješenje osnovne odvodnje, Glavni projekt, Knjiga I, Institut za pedologiju i poljoprivredne melioracije, Zagreb.
 8. Fiember, D., Anđelić, F., Čović, M., Dolanjski, D., Rus, B, Tomić, F., Marinčić, I., Šalinović I. (1979): Sokoluša, Hidrotehničko rješenje detaljne odvodnje, Glavni projekt, Knjiga II, Institut za pedologiju i poljoprivredne melioracije, Zagreb.
 9. Tomić., Dolanjski, D., Rus, B. (1981): Turnina, Osnovna odvodnja, Glavni projekt, Institut za agroekoligiju, Tekst i tehnička dokumentacija, Zagreb.
 10. Fiember, D., Grčić, V., Sumić, V., Medin, A., Tomić, F., Marinčić, I., Šalinović, I. (1981): Vlačine, Sistem navodnjavanja, Glavni projekt, Institut za agroekoligiju, Tekst i tehnićka dokumentacija, Zagreb.
 11. Rus, B., Tomić, F., Tomaš, I. (1981): Odvodnja i uređenje supstrata u staklenicima Donji Miholjac, Institut za agroekoligiju, Tekst i tehnička dokumentacija, Zagreb.
 12. Tomić, F., Dolanjski, D., Stričević, I. (1982): Eksperimentalna ekonomija Šašinovački lug, Osnovna i detaljna odvodnja, Glavni projekt, Institut za agroekologiju, Tekst i tehnička dokumentacija, Zagreb.
 13. Dolanjski, D., Romić, D., Tomić, F. (1989): Glavni projekt odvodnje objekta Gajine – Ceranje, PK Zadar, Institut za agroekologiju, FPZ, Tekst i tehnička dokumentacija, Zagreb.
 14. Rus, B., Tomić, F., (1989): Projekt uređenja voćnjaka Katoličko Selište, Institut za agroekologiju, FPZ,Tekst i tehnička dokumentacija, Zagreb.
 15. Dolanjski, D., Tomić, F., Romić, D. (1989): Izvedbeni projekt – odvodnja i poboljšanje svojstava tla, Šumarski institut Jastrebarsko, Institut za agroekologiju, FPZ, Tekst i tehnička dokumentacija, Zagreb.
 16. Tomić, F., Ćustić, S., Dolanjski, D. (1989): Glavni projekt – Vjetrozaštitni pojasevi u Sinjskom polju, SVIZ, Vodna zajednica Sinj, Institut za agroekologiju, FPZ, Tekst i tehnička dokumentacija, Zagreb.
 17. Dolanjski, D., Tomić, F., (1992): Detaljna odvodnja – drenaža, objekta KPD Turopolje, Glavni  projekt, Zavod za melioracije Agronomskog fakulteta, Tekst i tehnička dokumentacija, Zagreb
 18. Rus, B., Dolanjski, D., Tomić, F., Romić, D., Stričević, I., Šimunić, I., (1992): Navodnjavanje površina Poljoprivredne stanice Velika Gorica, Tehnička dokumentacija za izvođenje, Zavod za melioracije Agronomskog fakulteta, Tekst i tehnički prilozi, Zagreb.
 19. Rus, B., Tomić, F., (1992): Uređenje postojeće šljunčare za navodnjavanje i zbog ekoloških razloga, na površinama Poljoprivredne stanice Velika Gorica, Zavod za melioracije Agronomskog  fakulteta, Tekst i tehnički prilozi, Zagreb.

IDEJNI PROJEKTI I TEHNIČKA RJEŠENJA

 1. Tomić, F. (1971): Projekt navodnjavanja kišenjem za pokusnu površinu Zavoda za  specijalnu proizvodnju bilja u Maksimiru, Poljoprivredni fakultet, Tekst s tehničkim prilozima, Zagreb.
 2. Tomić, F. (1972): Izrada modela navodnjavanja i njegova primjena u praksi, Poljoprivredni fakultet,Tekst s tehničkim prilozima, Zagreb.
 3. Tomić, F., (1975): Uređenje vodnog režima tla, Idejni projekt razvoja i izgradnje farme “Ježevo”, Poljoprivredni fakultet, Tekst s tehničkim prilozima, Zagreb.
 4. Dujmović, M., Miljković, I., Gašparac, J., Tomić, F., (1975): Uređenje poljoprivredne proizvodnje i mehanizacije na manjim gospodarstvima u Općini Benkovac, Idejni projekt, Tekst i tehnička dokumentacija, Poljoprivredni fakultet, Zagreb.
 5. Tomić, F. (1976): Odvodnja površina “Poduh” u Vrgorskom jezeru (polju), Podloga za projekt odvodnje, stranica 22, Poljoprivredni fakultet, Zagreb.
 6. Pavlek P., Lešić R., Brčić, J., Pavlek, V., Tomić, F., Seiwerth, V., Borošić, J. (1976): Idejni projekt o mogućnosti proizvodnog pravca na širem području, Stranica 38, Poljoprivredni fakultet, Zagreb.
 7. Vukušić, S., Tomić, F., Petošić, D. (1976): Hidrološka ispitivanja 200 ha površina u Petrovom polju s idejnim rješenjem detaljne odvodnje, Podloga za projekt odvodnje, stranica 25, Institut za pedologiju i poljoprivredne melioracije, Zagreb.
 8. Tomić, F., Tomaš, I. (1980): Uređenje vodnog režima i supstrata za proizvodnju u staklenicima, Idejno i tehničko rješenje, stranica 24, Institut za agroekologiju, FPZ, Zagreb.
 9. Rus, B., Tomić, F., Tomaš, J. (1981): Odvodnja i uređenje supstrata u staklenicima Donji Miholjac, Idejni projekt, Tekst i tehnički prilozi,Institut za agroekologiju, FPZ, Zagreb.
 10. Tomić, F., Tomaš, I. (1982): Podizanje plastenika u Benkovcu – Uređenje površine i proizvodnog supstrata,  Idejni projekt, Tekst s tehničkim prilozima,Institut za agroekologiju, FPZ, Zagreb.
 11. Marinčić, Tomić, F., Šalinović, I. (1982): Navodnjavanje doline Turen u Venezueli, Idejni projekt, stranica 67, Institut za agroekologiju, FPZ, Zagreb.
 12. Rus, B., Tomić, F. (1983): Koncepcija rješenja odvodnje suvišnih voda na pogonu Knežine – Kaštela, Idejni projekt, Tekst s tehničkim prilozima, Institut za agroekologiju, FPZ, Zagreb.
 13. Rus, B., Tomić, F. (1985): Reguliranje suvišnih voda u voćnjaku  Katoličko Selište, Idejni projekt, Tehnička dokumentacija s tekstom 18 stranica, Institut za agroekologiju, FPZ, Zagreb.
 14. Tomić, F., Stričević, I., Dolanjski, D. (1985): Melioracije alkalnih tala na objektima Gušta I, Gušta II, Segedinac, Idejni projekt, stranica 33, PIK Vinkovci, Institut za agroekologiju, FPZ, Zagreb.
 15. Dolanjski, D., Tomić, F., Romić, D. (1989): Projekt odvodnje Šumarskog instituta Jastrebarsko, Idejni projekt, Tekst i tehnički prilozi, Institut za agroekologiju, FPZ, Zagreb.
 16. Tomić, F., Marinčić, I., Rus, B. (1991): Rješenje navodnjavanja jagoda plastičnim cijevima, Idejno rješenje za hladnjaču Slavonski Brod, Tekst s teh. Prilozima, Institut za agroekologiju, FPZ, Zagreb.
 17. Romić, D., Tomić, F., Stričević, I., Ondrašek, G., Salopek, Z., Kondres, N., Maurović, N., Katuša, Ž., Bušić, Z. (2007): Sanacija sustava navodnjavanja Baštica, Idejni projekt Hidropedološka osnova, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, stranica 85, Zagreb.

OSTALI  DOPRINOSI  U RAZVOJU POLJOPRIVREDNE  ZNANOST  I  STRUKE

U vrijeme obnašanja funkcije dekana Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednika Hrvatskog društva za odvodnju i navodnjavanje te kasnije uloge predsjednika Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode i voditelja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Križevcima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti doprinos F. Tomića je:

A) Organizacija znanstveno-stručnih skupova

 1. Tomić,F. Organizirao je šest znanstvenih skupova, Tradicijsko međunarodno savjetovanje agronoma: Zadar 1982. i 1983., 2004. i 2005., 2006. i 2007.
 2. Jelčić,D.,Jakobović,S.,Tomić,F. (2010): Znanstveni skup, Požeština kroz strljeća, Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Požegi.
 3. Matić,S.,Tomić,F. (2011): Znanstveni skup, Šumarstvo i poljoprivreda hrvatskog Sredozemlja na pragu Europske unije, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo i Znanstveno vijeće za zaštitu prirode Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Split.
 4. Matić,S., Tomić,F. (2012): Okrugli stol, Šume, tla i vode – neprocjenjiva prirodna bogatstva Hrvatske, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo i Znanstveno vijeće za zaštitu prirode Hratske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb.
 5. Jelčić,D.,Jakobović,S., Tomić,F. (2012): Okrugli stol, Gospodarska i ekološka korist bioenergije iz poljoprivrede, Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Požega.
 6. Tomić,F., Kalambura,S. (2012): Okrugli stol, Ambalaža i ambalažni otpad – trenutno stanje i zazovi za budućnost, Znanstveno vujeće za zaštiru prirode Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb.
 7. Tomić,F., Peklić,I. (2013): Okrugli stol, Aktualna pitanja hrvatske poljoprivrede u pristupu Europskoj uniji, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Križevci.
 8. Tomić,F.,Peklić,I., Obradović,Ž. (2013): Okrugli stol, Razvoj agrokemijske znanosti u Republici Hrvatskoj, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvaytske akademije znanosti i umjetnosti, Križevci.
 9. Tomić,F.,Peklić,I. (2013): Znanstveni skup, Stota godišnjica rođenja akademika Andre Mohorovičića, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u suradnji sa Zavodom za znanstveni i umjetnički rad u Varždinu iste Akademije, Križevci.
 10. Tomić,F.,Peklić,I. (2013): Znanstveni skup, Narodni pokret 1903. njegovonasljeđe,Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjtnosti u suradnji s Povjesnim društvom, Križevci.
 11. Tomić,F.,Matić,S. (2014): Znanstveni skup, Proizvodnja hrane i šumarstvo – temelj razvoja Istočne Hrvatske, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Osijek.
 12. Tomić,F.,Peklić,I. (2014): Znanstveni skup, Hrvatska mlada lirika – stotinu godina poslije, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti I umjetnosti, Križevci.
 13. Tomić,F.,Peklić,I. (2014): Znanstveni skup, Život I djelo Franje Markovića, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Križevci.
 14. Tomić,F.,Peklić,I.,Kalambura,S. (2014): Okrugli stol, Sustav gospodarenja otpadom Sjeverozapadne Hrvatske, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad I Znanstveno vijeće za zaštitu prirode iste Akademije,, 09. travnja 2014., Križevci.
 15. Tomić,F.Peklić,I.,Kalambura,S. (2014): Okrugli stol, Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom Sjeverozapadne Hrvatske, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad i Znanstveno vijeće za zaštitu prirode Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 16. travnja 2014., Koprivnica.
 16. Tomić,F.,Peklić,I. (2014): Okrugli stol, Suvremeni uzgoj voćarskih kultura, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Križevci.
 17. Tomić,F.,Peklić,I. (2014): Okrugli stol, Zdrava pčelinja zajednica – ispravni pčelinji proizvod, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Križevci.
 18. Tomić,F.,Kalambura,S. (2014): Okrugli stol, Prilagodba klimatskim promjenama, Znanstveno vijeće za zaštitu prirode Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb.
 19. Tomić,F.,Peklić,I. (2015): Okrugli stol, Meteorit Križevci, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u suradnji s Astronomskom udrugom “Perzeidi”, Križevci.
 20. Tomić,F.,Peklić,I. (2015): Znanstveni skup, Drugi dani Franje Markovića, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Križevci.
 21. Tomić,F.,Peklić,I.,Srečec,S. (2015): Demistifikacija i valorizacija uzgoja i potreba  konoplje (Canabis sativa) u industrijske i medicinske svrhe, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Križevci
 22. Tomić,F.,Peklić,I. (2015): Znanstveni skup, Kralj Žigmund I njegovo doba, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Križevci..
 23. Tomić,F.,Bašić,F.,Kisić,I. (2016): Znanstveni skup, Rezultati četvrt stoljeća motrenja utjecaja eksploatacije plina na tlo i agrekoekosustav, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Molve.
 24. Tomić,F.,Peklić,I. (2016): Znanstveni skup, Domovinski rat na sjeverozapadnom dijelu Hrvazske, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Križevci.
 25. Tomić,F.,Peklić,I. (2016): Znanstveni skup, Pavao Vuk Pavlović-život i djelo, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u suradnji s Filozofskim društvom, Koprivnica.
 26. Tomić,F.,Feletar,D.,Matić,S.,Bašić,F.,Anić,I. (2017): Znanstveni skup, Đurđevački pijesci – geneza, stanje i perspective, Zavod za znanstveni i umjetnički rad, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Znanstveno vijeće za zaštitu prirode Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Đurđevac.
 27. Tomić,F.,Peklić,I. (2017): Okrugli stol, O Pavlinima, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademijeznanosti I umjetnosti, Sveti Petar Orehovec.
 28. Tomić,F.Peklić,I. (20117): Kazališna predstava, Krležina Saloma, Zavod za znanstvenoistraživački i umjtnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Križevci.
 29. Tomić,F.,Peklić,I. (2017): Kazališna predstava, IDIOTU, Zavod za znansvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Križevci.
 30. Tomić,F.,Peklić,I. (2018): Znanstveni skup, Osmansko carstvo I Križevci – sukob utjecaja i posljedice, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Križevci..
 31. Tomić,F.,Peklić,I. (2018): Izložba, Stare novine, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Križevci.
 32. Tomić,F.,Peklić,I. (2019): Znanstveni skup,  Znameniti križevčani 19. stoljeća, Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske amademije znanosti i umjetnosti, Križevci.
 33. Tomić,F.,Peklić,I. (2019): Glazbeni concert, Dan Grada Križevci, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Križevci.

B) Urednik Zbornika radova znanstvenih skupova, knjiga i raznolikih publikacija

 1. Tomić,F. (1977): Urednik publikacije, Kretanje suvišne vode u tlu, prijevod s francuskog,   autori: J. Concaret, J. Guyot, C. Perrey, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 48, Zagreb
 2. Tomić, F.(1981): Urednik publikacije, Svojstva tla i projektiranje poljoprivredne drenaže, prijevod s engleskog, autor A. Thomasson, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str.64, Zagreb.
 3. Tomić,F.(193): Glavni I odgovorni urednik, Priručnika za:hidrotehničke melioracije, Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, Knjiga 165, Zagreb
 4. Tomić,F. (1984): Urednik knjige: Drenaža u poljoprivredi, prijevod s francuskog, autor J.Concaret, Zagreb
 5. Tomić,F.(1984): Glavni I odgovorni urednik, Priručnik za hidrotehničke melioracije, Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, Knjiga 2, str.308, Zagreb,
 6. Tomić,F.(1996): Urednik udžbenika, Vinogradarstvo, Nakladni zavod “Globus”, autor Nikola Mirošević, 225, Zagreb,
 7. Tomić,F.(1998): Član Uredništva, Zbornika radova savjetovanja, Prilagodba poljoprivrede i šumarstva klimi i njenim promjenama, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, str.359, Zagreb,
 8. Tomić,F. (2007): Član Uredništva, Zbornika radova savjetovanja, Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije, Znanstveno vijeće za poljoprivredu I šumarstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, str.213, Zagreb..
 9. Maceljski M.,Tomić,F(2007):: Urednici, Zbornika radova savjetovanja, Melioracijske mjere u svrhu unapređenja ruralnog prostora, Hrvatska akdemija znanosti i umjetnosti, str.205, Zagreb.
 10. Tomić,F.(2008): Urednik udžbenika, Vinogradarstvo II, Nakladni zavod „Globus“, autori Nikola Mirošević I Jasminka Karoglan Kontić, str.357, Zagreb.
 11. Tomić,F., član Uredništva časopisa Poljoprivredna znanstvena Smotra (8 godina), Zagreb.
 12. Tomić,F., član Uredništva časopisa Poljoprivreda (10 godina), Osijek.
 13. Matić,S.Tomić,F.,Anić,I. (2012): Urednici Zbornika radova, Šume, tla I vode neprocjenjiva prirodna bogatstva Hrvatske, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo i Znanstveno vijeće za zaštitu prirode, str.125, Zagreb.
 14. Matić,S.,Tomić,F.,Anić,I. (2013): Urednici, Zbornika radova sa znanstvenog skupa, Šumarstvo i poljoprivreda hrvatskog Sredozemlja na pragu Europske unije, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo i Znanstveno vijeće za zaštitu prirode Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, str.327, Zagreb
 15. Tomić,F.(2014): Glavni I odgovorni urednik, Civitas Crisiensis-Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ISSN 1849-3998,Vol.1,str.226, Zagreb-Križevci..
 16. Tomić,F.(2014): Glavni urednik, Katalog izložbe – dr. Franjo Marković, u povodu 100. godišnjice smrti (26.07.1845-15.09.1914.), Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Križevci.
 17. Tomić,F.(2014): Urednik, Životno djelo Franje Markovića, autor Ivan Peklić, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ISBN 978-953-154-292-0, str.419, Zagreb-Križevci.
 18. Matić,S,,Tomić,F.,Anić,I.(2015): Urednici, Zbornik radova sa znanstvenog skupa, Proizvodnja hrane i šumarstvo-temelj razvoja Istočne Hrvatske, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, str.411, Zagreb.
 19. Tomić,F.(2016): Glavni i odgovorni urednik, Civitas Crisiensis-Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akdemije znanosti i umjetnosti, ISSN 1849-3998-, Vol.1, str.311, Zagreb-Križevci.
 20. Tomić,F.(2016): Urednik, Kobna cvjetača, autori: Julije Šenoa I Antonija Bogner-Šaban, Zavod za znanstvenoistraživački i umjtnički rad Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, str.42, Zagreb-Križevci,
 21. Tomić,F.(2016): Glavni i odgovorni urednik, Etički nauk Marka Marulića, autor Davor Balić, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Htvatske akademije znanosti i umjetnosti, ISBN 978-953-347-135-8, str.529, Zagreb-Križevci.
 22. Tomić,F.(“017): Urednik, Hrvatski svetac-Sveti Marko Križevčanin, autor Ivan Peklić, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ISBN 978-953-347-140-2, str.213, Zagreb-Križevci.
 23. Tomić,F.(2018): Glavni i odgovorni urednik, Civitas Crisiensis-Radovi Zavoda za znansvenoistraživački i umjtnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ISSN 1849-3998, Vol.3, str.166, Zagreb-Križevci.
 24. Tomić,F.(2018): Glavni i odgovorni urednik, Izložba starih novena, Iz privatne zbirke  Ottonea Novosela-Ftanza, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnost, str.34, Križevci.
 25. Tomić,F.(2019): Glavni urednik, Zbornik radova sa znanstvenog skupa, Đurđevački pijesci – geneza, stanje i perspective, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo i Znanstveno vijeće za zaštitu prirode,Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, str.405, Zagreb-Križevci.
 26. Tomić,F.(2020): Glavni urednik, Dnevnik Milana Glovića, autor Željko Karaula, Zavod za znanstvenoistraživački I umjetnički rad, Hrvatske akademije znanosti I umjetnosti, ISBN 978-953-347-329-1,Svezak 2, str.500, Zagreb-Križevci.
 27. Tomić,F.(2020): Glavni urednik, Taksonomija, ekologija i uporaba rogača (Ceratonia L.) i lovora (Laurus nobilis) u Hrvatskoj, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ISBN 978-953-347-348-2, str.140, Zagreb-Križevci.

C) Ostalo

 1. Tomić,F., organizirao je veći broj znanstvenih i stručnih predavanja – po pozivu – poznatih znanstvenika i stručnjaka.
 2. Tomić,F., pri održavanju većeg broja znanstvenih međunarodnih i domaćih skupova bio je član Organizacijskog ili Znanstvenog odbora te je često predsjedavao na skupu.
 3. Tomić,F.,predstavio je javnosti veći broj Zbornika radova i objavljenih raznolikih publikacija drugih autora.
 4. Tomić,F., recenzirao je veći broj znanstvenih radova, knjiga i raznolikih publikacija.
 5. Tomić,F., ostvarene rezultate znanstvenog rada prenosio je u praksu pri izvođenju melioracijskih sustava odvodnje i navodnjavanja poljoprivrednih površina. Duže vremena vodio je Zavod za melioracije Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te ga je tehnički i kadrovski obnovio. Na temelju terenskih i laboratorijskih istraživanja, Zavod je izradio brojne studije i projekte te uredio oko 750.000 ha naših poljoprivrednih površina i oko 30.000 ha u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Libiji, Venezueli i Etiopiji. Samo intenzivni sustavi odvodnje (otvoreni kanali i cijevna drenaža) izvedeni su na 168.000 ha hidromorfnih tala u Hrvatskoj i na oko 15.000 ha u Sloveniji i drugim zemljama.