Radović Siniša, dr. sc.

Zaposlenici Akademije
Radović Siniša, dr. sc.

Datum rođenja:

  • 5. ožujka 1977. godine

Mjesto rođenja:

  • Zagreb (Hrvatska)

Adrese:

  • Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU, Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • +385 1 4698 264

E-mail adrese:

Radović Siniša, dr. sc.

Zaposlenici Akademije

Akademske titule:

  • doktor znanosti (2011. – …)

Institucije:

  • viši znanstveni suradnik – Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU (2022.)
  • naslovni docent – Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru (2019.)
  • naslovni docent – Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (2020.)

Funkcije u Akademiji:

  • upravitelj – Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU (1.3.2023. – …)

Životopis

Obrazovanje, akademski i znanstveni stupnjevi

2020. Viši znanstveni suradnik, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje arheologija
2019.  Naslovni docent, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje arheologija (Sveučilište u Zadru)
2013.  Znanstveni suradnik, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje arheologija
2012. Naslovni predavač, znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologije, grana zoologije (arheozoologija) (Sveučilište u Zadru)
2011. Doktor znanosti, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje arheologija, znanstvena grana prapovijesna arheologija (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
2003. Diplomirani arheolog (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

Radno iskustvo

2023. – … Upravitelj; Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
2022. – … Viši znanstveni suradnik; Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
2014. – 2022. Znanstveni suradnik; Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
2011. – 2014. Viši asistent; Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
2004. – 2011. Znanstveni novak – asistent; Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima

2019. – … Suradnik na projektu Subsistence and human resilience to sudden climatic events during MIS3 in Europe (SUBSILIENCE) (ERC Consolidator Grant; ref. 818299) (voditeljica A. B. Marin Arroyo, Universidad de Cantabria)
2019. – … Suradnik na projektu Prapovijesni lovci i sakupljači u Istri i obližnjim regijama: obrasci života tijekom kasnog pleistocena (PREHISTRIA) (HRZZ; IP-2019-01-7821) (voditelj I. Janković, Institut za antropologiju)
2019. – … Suradnik na projektu Epigravetijenske zajednice sjeverne Dalmacije (EpiC) (HRZZ; IP-2019-04-6115) (voditelj D. Vujević, Sveučilište u Zadru)
2018. – 2022. Konzultant na projektu Primjena NGS metoda u procjeni genomske varijabilnosti preživača (ANAGRAMS) (HRZZ; IP-2018-01-8708) (voditeljica V. Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu)
2016. – 2019. Član Upravnog odbora, voditelj Radnog paketa 4 i voditelj programa za mobilnost na projektu Smart Integration of Genetics with Sciences of the Past in Croatia: Minding and Mending the Gap (MendTheGap) (EU H2020-TWINN-2015; no 692249) (voditelj I. Čurik, Sveučilište u Zagrebu)
2016. – 2018. Suradnik na projektu Tranzicija i tradicija u špilji Vlakno: model prijelaza paleolitika u mezolitik na prostoru sjeverne Dalmacije (HRZZ; UIP-2014-09-1545) (voditelj D. Vujević, Sveučilište u Zadru)
2015. – 2017. Konzultant na projektu Pogrebni običaji i društvo kasnog brončanog doba na jugu Karpatske kotline (BAMPICa) (HRZZ; UIP 11-2013-5327) (voditeljica D. Ložnjak Dizdar, Institut za arheologiju)
2007. – 2013. Suradnik (znanstveni novak) na projektu Korelacija paleolitika, mezolitika i neolitika kontinentalne i primorske Hrvatske (MZOS; 101-2690680-2270) (voditeljica D. Brajković, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)
2004. – 2005. Suradnik (znanstveni novak) na projektu Paleolitik i mezolitik Hrvatske: naseljavanje istočnog Jadrana u pleistocenu (MZOS; 0101018) (voditeljica V. Malez, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)

Studijski boravci i stručna usavršavanja

2019. Studijski boravak na Department of Anthropology (Franklin College of Arts & Sciences, University of Georgia, USA) (13.-31.5.2019.)
2018. Studijski boravak na McDonald Institute for Archaeological Research (University of Cambridge, UK) u okviru MendTheGap projekta (21.6.-20.7.2018.)
2017. Polaznik radionice Introduction to Functional Morphology and Geometric Morphometrics, održane na Zavodu za opće stočarstvo (Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu) (3.-7.7.2017.)
2001. Studijski boravak na Grahame Clark Laboratory for Zooarchaeology (Department of Archaeology, University of Cambridge, UK) (3 tjedna)

Sudjelovanje u terenskim istraživanjima

2006. – 2018. Vela spila, Korčula (Dalmacija) – sustavna arheološka istraživanja (voditelj D. Radić, Centar za kulturu Vela Luka)
2013. – 2015. Žukovica, Korčula (Dalmacija) – sustavna arheološka istraživanja (voditelj D. Radić, Centar za kulturu Vela Luka)
2006. – 2014. Marlera I (Istra) – sustavna paleontološka istraživanja (voditeljica D. Brajković, Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)
2010. – 2012. Spila nad Procjepom, Mljet (Dalmacija) – sustavna arheološka i paleontološka istraživanja (voditeljica D. Brajković, Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)
2004. Pavlova pećina (Hrvatsko zagorje) – probna arheološka istraživanja (voditeljica R. Šošić, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu)
2002. – 2003. Mujina pećina (Dalmacija) – sustavna arheološka istraživanja (voditelj I. Karavanić, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu)
2000. Chao Samartin (Asturias, Spain) – sustavna arheološka istraživanja prapovijesne gradine (voditelj Ángel Villa Valdés, Universidad de Oviedo)
1998. – 2005. Sudjelovanje u sustavnim i probnim arheološkim iskopavanjima većeg broja špiljskih i nalazišta na otvorenom u Istri, u okviru znanstveno-istraživačkog projekta Pupićina Cave Project (voditelj P. T. Miracle, Department of Archaeology, University of Cambridge): Pupićina peć (1998. – 2001.), Vela peć (1998. – 2001.), Vešanska peć (1998.), Kotle (1998.), Lokve (2002.), Ovčja peć (2002.), Abri (2002.), Trdačina (2002.), Pećina na Brehu kod Sluma (2003. – 2004.)

Organizacija znanstvenih skupova, sekcija i radionica

2018. Organizator radionice Measuring and Modeling Time in Science of the Past: Perspectives from archaeology, genetics and geology, u sklopu ljetne škole projekta MendTheGap (Vela Luka, 17.-18.9.2018.)
2018. Organizator sekcije Exploitation of animal resources in the prehistory of the South-East Europe, u sklopu znanstvenog skupa ICAZ 2018 (Ankara, 2.-7.9.2018.)

Sudjelovanja na znanstvenim i stručnim skupovima

Autor i koautor 36 usmenih i 22 poster izlaganja predstavljenih na 46 domaćih i inozemnih znanstvenih skupova.

Gostujuća predavanja

Održao je nekoliko gostujućih predavanja na inozemnim sveučilištima (2018., Università di Pisa; 2017., University of Cambridge; 2016., University of Ljubljana; 2016., Ludwig-Maximilians-Universität München)

Sudjelovanje u nastavi na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju

2020. – … Suradnik u nastavi na poslijediplomskom doktorskom studiju, Odsjek za arheologiju (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
2020. – … Nositelj i izvođač kolegija Uvod u arheozoologiju na preddiplomskom studiju arheologije (Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli)
2019. – … Nositelj i izvođač kolegija Bioarheologija (arheozoologija i arheobotanika) na diplomskom studiju arheologije (Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru)
2012. – 2019. Izvođač kolegija Bioarheologija (arheozoologija i arheobotanika) na diplomskom studiju arheologije (Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru)
2011. – 2019. Asistent na kolegiju Zooarheologija na diplomskom studiju geologije (Geološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

U svojstvu mentora/komentora vodio je nekoliko završenih diplomskih radova, a trenutno vodi nekoliko doktoranada na Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Zadru.

Popularizacija znanosti

Održao je nekoliko stručnih predavanja za širu javnost. Nastupao je u televizijskim i radio emisijama te dva dokumentarna filma, a objavio je i tri popularno-znanstvena teksta u specijalnom izdanju Večernjeg lista Neandertalci.

Urednička djelatnost

2020. – … Član Uredničkog odbora peer-review časopisa Open Quaternary (Athens, UGA, Georgia, USA)
2020. Član Uredničkog odbora zbornika radova Animal Husbandry and Hunting in the Central and Western Balkans Through Time (Archaeopress, Oxford, UK)
2013. – … Član Uredničkog odbora serije monografija Bioarchaeology in the Balkans (Srpsko arheološko društvo, Beograd, Srbija)

Članstva u stručnim organizacijama i udruženjima

• Nacionalni odbor INQUA
• International Council for Archaeozoology (ICAZ)
• European Associations of Archaeologists (EAA)
• Hrvatsko arheološko društvo (HAD)

Znanstveni interesi

arheozoologija, tafonomija kralježnjaka, strategije preživljavanja lovaca skupljača, gospodarenje stadima u prapovijesti, životinje u pogrebnim ritualima, analiza stabilnih izotopa


Bibliografija

Siniša Radović – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI