Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Odsjek za povijest medicinskih znanosti

Upraviteljica: prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić
Gundulićeva 24/III, 10000 Zagreb
telefon: +385 01 4825 412


Odsjek za povijest medicinskih znanosti sastavnica je Zavoda za povijest i filozofiju znanosti koji čine još dvije jedinice (Odsjek za povijest prirodnih i matematičkih znanosti  te Odsjek za filozofiju znanosti). Djelatnost Odsjeka usklađena je s  temeljnim zadacima i programom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a usmjerena je na sustavno istraživanje i prikupljanje dokumentacije o razvoju biomedicinskih znanosti i prakse u Hrvatskoj.

Promocija publikacije Rasprave i građe za povijest znanosti, br. 10, u Knjižnici HAZU 2010. god.

U suradnji s Razredom za medicinske znanosti, Odsjek izdaje publikaciju Rasprave i građa za povijest znanosti koja je pokrenuta 1963. godine na inicijativu prvoga  ravnatelja tadašnjeg Zavoda Mirka Dražena Grmeka. Iz Odsjeka je proizašao i Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU osnovan Rješenjem Ministarstva kulture RH 2014. godine, s ciljem prikupljanja, čuvanja, stručne obrade i prezentiranja hrvatske medicinske i farmaceutske baštine. Polazište i temelj Muzeju čine zbirke prikupljene u Odsjeku za povijest medicinskih znanosti tijekom više desetaka godina.

Izdavački niz Rasprava i građa u izdanju Odsjeka za povijest znanosti

U Odsjeku je na neodređeno vrijeme zaposleno dvoje djelatnika: prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić, dr. med., znanstveni savjetnik u trajnom zvanju te dr. sc. Martin Kuhar, dr. med., znanstveni suradnik.

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice