Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Odsjek za filozofiju znanosti

Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4698 220


Odsjek za filozofiju znanosti djelovao je od osnutka 1965. godine kao samostalni Zavod za filozofiju znanosti i mir. Njegova je osnova u multidisciplinarnom pristupu u istraživanju znanosti kao opće pojave, a posebno prirodnih i tehničkih znanosti u njihovoj unutarnjoj strukturi i razvoju, međuodnosu i odnosu sa širim duhovnim i povijesnim kontekstom, to jest s ostalim ljudskim djelatnostima. Tim je pristupom istaknuta suvremena tendencija u filozofiji znanosti, koja zahtijeva da se filozofsko-znanstvena istraživanja temelje na povijesti znanosti. Stoga je bilo prirodno da se Zavod 1992. godine uklopio u rad novonastaloga Zavoda za povijest i filozofiju znanosti kao jedan od njegovih odsjeka.

Interdisciplinarno istraživanje znanosti u Odsjeku obavlja se zasada iz područja fizike, filozofije jezika, etike. Krajnji je cilj istraživanja pridonijeti zasnivanju jedne nove teorije znanstvene spoznaje.

U okviru stručne djelatnosti Odsjek i dalje sudjeluje u uređivanju i objavljivanju multidisciplinarnoga časopisa Encyclopaedia moderna u izdanju HAZU. Nadalje, djelatnici Odsjeka redovito sudjeluju u radu međunarodnoga tečaja Philosophy of Science u IUC-u u Dubrovniku.

Encyclopedia Moderna
Encyclopaedia Moderna, interdisciplinarni časopis

Projekt: Hrvatska znanstvena i filozofska baština : transferi i aproprijacije znanja od srednjeg vijeka do dvadesetog stoljeća u europskom kontekstu

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice