Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Odsjek za povijest prirodnih i matematičkih znanosti

Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4698 231


Djelatnici Odsjeka za povijest prirodnih i matematičkih znanosti bave se istraživanjem životnoga puta i djela hrvatskih znanstvenika u prošlosti koji su djelovali u stranim znanstvenim sredinama i na tlu Hrvatske. Pri tome istražuju arhivske izvore, rukopisna i tiskana djela, rasprave te prepiske hrvatskih znanstvenika sa stranima. Istražujući djela i djelovanje određenoga hrvatskoga znanstvenika, vrednuju ga i tumače usporedbom s razinom europske znanosti i znanja u relevantnom povijesnom razdoblju. Tako određuju zastupljenost i legitimitet hrvatskih učenjaka u europskom znanstvenom tijeku te u prirodoslovno-matematičkoj i opće kulturnoj, povijesnoj i društvenoj baštini Hrvatske.

Isto tako djelatnici Odsjeka bave se istraživanjem razvitka hrvatske znanstvene sredine, odnosno utemeljenjem organiziranih znanstvenih središta i promicanjem znanosti na tlu hrvatskome tijekom stoljećā (crkvena učilišta, tečaji, akademije znanosti, prirodoslovna društva, instituti, muzeji, sveučilišta).

U navedenu svrhu skupljaju dokumentaciju u svezi s prepiskom, rukopisima, djelima i raspravama hrvatskih učenjaka u prošlosti.

Projekti:


  • Upoznajmo hrvatsku znanstvenu baštinu (od 2015. )
    Projekt je osmišljen s ciljem da afirmira hrvatsko znanstveno nasljeđe. U sklopu rada na projektu rezultati istraživanja koji se provode u znanstvenoj jedinici prezentiraju se ne samo u znanstvenim krugovima, već i šire. Uz korištenje novih tehnologija različitim aktivnostima projekta (predavanja, radionice, izložba, kolokviji, škole) doprinosi se popularizaciji znanosti. U suradnju su uključene ugledne znanstvene, kulturne i baštinske institucije u zemlji i izvan nje. Projekt podržavaju Zaklada HAZU i MZOŠ Republike Hrvatske.
  • Odnos prirodne filozofije i alkemije u renesansi u Hrvata (2009. – 2015.)
    U okviru projekta sakupljaju se, a potom istražuju rukopisni i tiskani izvorni tekstovi hrvatskih alkemičara i jatrokemičara, tumače se i valoriziraju u kontekstu razvitka prirodne filozofije, alkemije i kemije u Europi, u razdoblju od 15. do 18. stoljeća. Cilj projekta je da se na temelju tih istraživanja i objavljenih znanstvenih radova načini sinteza o alkemijskim gledištima u Hrvata te da se s njima upozna međunarodna javnost. Na taj projekt u Odsjek za povijest prirodnih i matematičkih znanosti je koncem 2009. primljena jedna znanstvena novakinja.
  • Povijest prirodnih i matematičkih znanosti u Hrvata (do 2007.)
    U sklopu projekta istražuju se prepiska, rukopisi, izvorna djela i djelovanje hrvatskih znanstvenika iz područja matematike, astronomije, fizike, kemije i tehnike u domovini i svijetu te razvitak prirodnih znanosti u Hrvata. Na temelju pojedinačnih rasprava o pojedinim problemima izrađuje se sinteza o razvoju prirodnih znanosti u Hrvata za pojedina razdoblja.

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice