Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Larus

Znanstveni ornitološki časopis Larus izlazi od 1947. godine. Zaključno s 2017. godinom izašao je u 34 knjizi i 52 volumena.

Zahvaljujući razmjeni publikacija (za Larus), Zavod za ornitologiju posjeduje najveću ornitološku biblioteku u jugoistočnoj Europi. Zamjena publikacija odvija se s pedesetak zemalja sa svih kontinenata za 267 ornitoloških, zooloških i ekoloških znanstvenih ili stručnih časopisa. Uz to biblioteka posjeduje i pojedine volumene oko 190 naslova časopisa koji su prestali izlaziti te oko 1800 knjiga i monografija.

Opće informacije

Larus je znanstveni časopis Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koji izlazi od 1947. godine. Objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja ornitologije te kratke bilješke koje sadrže zanimljiva faunistička, ekološka i etološka opažanja vezana uz ptice. Znanstveni radovi podliježu međunarodnoj recenziji i objavljuju se na engleskom jeziku, dok bilješke mogu biti na engleskom ili hrvatskom jeziku.

Znanstveni radovi podliježu međunarodnoj recenziji.

Izdavač: Zavod za ornitologiju Hrvatske akademija znanosti i umjetnosti
Glavni urednik: akademik Nikola Ljubešić
Urednički odbor: Jelena Kralj, Vesna Tutiš, Goran Sušić, Al Vrezec (Slo)
Početna godina izlaženja: 1947.

Časopis je dostupan na portalu Hrčak.

Upute za autore

 

Pregled sadržaja starih izdanja

Volumen 49, 2005.

Znanstveni radovi

 • Luka Jurinović
  Status tamnoleđeg galeba Larus fuscus u Zagrebu, Sjeverozapadna Hrvatska – na engleskom sa sažetkom na hrvatskom, 6 stranica
 • Zdravko Dolenec
  Veličina pologa, dimenzije jaja i strategija gniježđenja brgljeza Sitta europaea – na engleskom sa sažetkom na hrvatskom, 5 stranica

Stručni radovi

 • Davor Ćiković, Jelena Kralj
  Rezultati prstenovanja i nalazi prstenovanih ptica 2001. i 2002. godine (XXXIII. izvješće) – na hrvatskom sa sažetkom na engleskom, 17 stranica
 • Jelena Kralj
  Rijetke vrste u Hrvatskoj – II. izvješće Hrvatske komisije za rijetke vrste – na hrvatskom sa sažetkom na engleskom, 15 stranica

Kratke bilješke

 • Zdravko Dolenec
  Utjecaj uklanjanja jaja iz gnijezda na veličinu pologa u čvorka Sturnus vulgaris – na engleskom sa sažetkom na hrvatskom
 • Robert Crnković
  Gniježđenje gregule Puffinus yelkouan na hrvatskoj obali Jadrana – na hrvatskom sa sažetkom na engleskom
 • Ivančica Jurčević, Jozsef Mikuska, Tomislav Bogdanović
  Gniježđenje gavrana Corvus corax u kolonijama sive čaplje Ardea cinerea u kontinentalnoj Hrvatskoj – na hrvatskom sa sažetkom na engleskom
 • Ivančica Jurčević
  Mandarinka Aix galericulata na rijeci Dravi u Osijeku – na hrvatskom sa sažetkom na engleskom
 • Luka Jurinović
  Prvo opažanje prutke sabljarke Xenus cinereus u Hrvatskoj – na engleskom sa sažetkom na hrvatskom
 • Joszef Mikuska, Tibor Mikuska, Alma Mikuska, Adrian Tomik
  Zimovanje crnokljunih labudova Cygnus columbianus u Kopačkom ritu – na hrvatskom sa sažetkom na engleskom
 • Joszef Mikuska, Alma Mikuska, Tibor Mikuska
  Tankokljuna liskonoga Phalaropus lobatus u kontinentalnom dijelu Hrvatske – na hrvatskom sa sažetkom na engleskom

Volumen 48, 2002.

Stota obljetnica Zavoda za ornitologiju

 • Pozdravni govor tajnika Razreda za prirodne znanost Akademije akademika Milana Meštrova
 • Pozdravni govor i zahvale voditelja Zavoda za ornitologiju akademika Zvonimira Devidéa
 • Zvonimir Devidé
  Ornitologija u Hrvatskoj u godinama 1899. do 1901.
 • Goran Sušić
  Sto godina znanstvene djelatnosti Zavoda za ornitologiju
 • Jelena Kralj
  Projekt praćenja selidbenih sustava ptica u Hrvatskoj
 • Milan Meštrov
  Važnost ornitoloških istraživanja u ekologiji

Znanstveni radovi

 • Luca Salvati, Alberto Manganaro & Simone Fattorini
  Gustoća populacije, veličina i raspored kolonija urbane populacije čavke Corvus monedula s obzirom na raspoloživost mjesta za gniježđenje – na engleskom sa sažetkom na hrvatskom, 7 stranica
 • Zdravko Dolenec
  Promjenjivost dimenzija jaja u gnijezdu vrste poljski vrabac Passer montanus – na engleskom sa sažetkom na hrvatskom, 8 stranica

Stručni radovi

 • Davor Ćiković, Jelena Kralj
  Rezultati prstenovanja i nalazi prstenovanih ptica od 1998. do 2000. godine (XXXII. IZVJEŠĆE) – na hrvatskom sa sažetkom na engleskom, 17 stranica
 • Jelena Kralj, Dragan Radović
  Rijetke vrste u Hrvatskoj: I. Izvještaj hrvatske komisije za rijetke vrste – na hrvatskom sa sažetkom na engleskom, 11 stranica

Kratke bilješke

 • Robert Crnković, Ivan Darko Grlica, Mirko Šetina, Denis Barać
  Gniježđenje vlastelice Himantopus himantopus u Hrvatskoj – na hrvatskom sa sažetkom na engleskom
 • Krešimir Leskovar
  Najzapadnije gniježđenje bjelobrade čigre Chlidonias hybridus u Hrvatskoj – na hrvatskom sa sažetkom na engleskom
 • Peter Grošelj
  Gniježđenje drozda bravenjaka Turdus pilaris u Hrvatskoj – na hrvatskom sa sažetkom na engleskom
 • Krešimir Žganec
  Drozd bravenjak Turdus pilaris nova gnjezdarica Hrvatske – na hrvatskom sa sažetkom na engleskom
 • Mario Belić i Goran Šafarek
  Nalaz šarenog kulika Charadrius morinellus na Velebitu – na hrvatskom sa sažetkom na engleskom

Volumen 47, 1999.

Znanstveni radovi

 • Vesna Tutiš, Goran Sušić, Dragan Radović, Vladimir Bartovsky
  Avifauna akumulacije butoniga – na engleskom sa sažetkom na hrvatskom, 20 stranica
 • Zdravko Dolenec
  Sukcesija naseljavanja i obilježja gniježđenja mrke crvenrepke (Phoenicurus ochruros) na području nizinskog dijela Hrvatskog zagorja – na engleskom sa sažetkom na hrvatskom, 6 stranica
 • Dimitar Nankinov
  Studija o zviždari (Anas penelope L.) u Bugarskoj – na engleskom sa sažetkom na hrvatskom, 9 stranica

Stručni radovi

 • Davor Ćiković, Dragan Radović
  Rezultati prstenovanja ptica od 1993. do 1997. godine (XXXI. izvješće) – na hrvatskom sa sažetkom na engleskom, 35 stranica
 • Jelena Kralj, Dragan Radović
  Nalazi prstenovanih ptica od 1993. do 1997. godine (XXXI. izvješće) – na hrvatskom sa sažetkom na engleskom, 41 stranica

Kratke bilješke

 • Krešimir Leskovar
  Gniježđenje močvarne sove (Asio flameus (Pont.)) u sjeverozapadnoj Hrvatskoj – na hrvatskom sa sažetkom na engleskom, 1 stranica

Volumen 46, 1997.

Znanstveni radovi

 • Jelena Kralj
  Ornitofauna Hrvatske tijekom posljednjih dvjesto godina – na hrvatskom sa sažetkom na engleskom, 113 stranica
 • Zdravko Dolenec
  Obilježja gnijezda i jaja kosa (Turdus merula L.) na području Krapinsko-zagorske županije – na hrvatskom sa sažetkom na engleskom, 7 stranica
 • Zdravko Dolenec
  Prilog poznavanju gniježđenja čvorka (Sturnus vulgaris L.) na području sjeverozapadne Hrvatske – na engleskom sa sažetkom na hrvatskom, 6 stranica

Kratke bilješke

 • Gordan Lukač i Snježana Vujčić-Karlo
  Drugi nalaz snježne zebe (Montifringilla nivalis (L.)) u Hrvatskoj – na hrvatskom i engleskom
 • Zdravko Dolenec
  Siva čaplja (Ardea cinerea L.) nova gnjezdarica Hrvatskog zagorja – na hrvatskom i engleskom

Kritički prikaz

 • Novi, no posve pogrešni, podaci o gniježđenju patuljastog orla (Hieraaetus pennatus (Gm.)) u istočnoj Hrvatskoj – na hrvatskom i engleskom

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice