Završetak projekta

S krajem veljače završava i naš projekt. Evo pregleda najvažnijih aktivnosti kojima smo se bavili u proteklih 30 mjeseci:

 

Projekt „Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave” financiran je iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa suradnje Interreg V – A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.