Čigre označene uređajima za praćenje

Djelatnici Zavoda za ornitologiju zajedno su s projektnim partnerima i suradnicima na jezeru Siromaja 2 nedaleko od Rugvice uspješno opremili 17 crvenokljunih čigri uređajima za satelitsko praćenje (“GPS-loggeri“). S druge strane granice, na Ptujskom jezeru u Sloveniji, slovenski su partneri opremili još 16 čigri istim takvim uređajima.

Ovi uređaji teže oko 3.5 grama, baterija im se puni preko male solarne ploče i omogućuju praćenje kretanja čigri periodičnim bilježenjem njihovih GPS pozicija. To će nam pružiti uvid u kretanje čigri tijekom sezone gniježđenja. Tako ćemo otkriti na kojim staništima čigre prikupljaju hranu (male ribe) tijekom inkubacije jaja i othrane mladih. Prikupljeni će nam podaci također detaljnije razjasniti razmjer povezanosti i komunikacije između hrvatskih i slovenskih populacija čigri, kao i između savskih i dravskih populacija. To će pak omogućiti efikasnije praćenje stanja (monitoring) populacija čigri u svrhu njihove zaštite u objema državama. Svim je ulovljenim čigrama uzet i uzorak krvi za istraživanje genske povezanosti slovenskih i hrvatskih (te savskih i dravskih) populacija.

Čigre su se ubrzo nakon postavljanja uređaja vratile svojim redovnim aktivnostima inkubacije jaja i traženja hrane, a loggeri redovito prikupljaju i odašilju podatke o njihovom kretanju.

Uređaji će nastaviti prikupljati podatke i nakon što čigre napuste Hrvatsku i Sloveniju, tijekom čitave njihove selidbe na jug Afrike. Iz tih ćemo podataka moći precizno odrediti njihov selidbeni put i najznačajnija mjesta za odmor duž tog puta.

Prema našim saznanjima, ovo predstavlja prvo istraživanje GPS-loggerima na crvenokljunoj čigri u svijetu. Svi će prikupljeni podaci značajno doprinijeti zaštiti i očuvanju crvenokljune čigre i njenih staništa u Hrvatskoj, Sloveniji, ali i u svijetu. Nabavu ovih uređaja omogućila su sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj preko Interreg Si-Hr projekta ČIGRA.