Održan drugi sastanak partnera u sklopu projekta ČIGRA

U Ljubljani je u prostorijama slovenskog Nacionalnog instituta za biologiju 22.03.2018. održan drugi sastanak partnera u sklopu projekta “Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave”, financiranog iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa suradnje Interreg V – A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.

Na sastanku su predstavnici svih partnera (ZZO HAZU, NIB, DOPPS, PMF Zg, BIOM i JUZP) napravili pregled aktivnosti obavljenih u prvom izvještajnom razdoblju projekta (rujan 2017. – veljača 2018.) i ustanovili financijsko stanje projekta za taj period. Također smo pričali o pripremi izvještaja za prvo obavještajno razdoblje. Raspravili smo sve nedoumice i dogovorili preostale korake za dovršavanje izvještaja. Zatim smo pregledali i dogovorili plan aktivnosti za drugo razdoblje (ožujak – kolovoz 2018.). Sastanak je završio oko 13 sati, nakon čega je nastavljen kratki sastanak vezan uz bazu podataka za monitoring čigri. Sastanak je vodila voditeljica projekta doc. dr. sc. Jelena Kralj, a zapisnik je vodio asistent Miloš Martinović, oboje djelatnici ZZO HAZU.