OBNOVA AKADEMIJE NAKON POTRESA

Palača Prister

Trg J. J. Strossmayera 2, Zagreb

  • 16. kolovoza 2022. Svečano otvaranje gradilišta i početak obnove Palače Prister HAZU
  • 19. srpnja 2022. Javno potpisivanje okvirnog sporazuma vezanog uz početak radova na obnovi u potresu stradale Palače Prister HAZU
  • 26. svibnja 2022. Ministarstvo kulture i medija produljilo je rok za realizaciju Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije do 30. lipnja 2023. godine.
  • 18. ožujka 2022. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba izdao je suglasnost na projekt cjelovite obnove.
  • 18. kolovoza 2021. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti potpisala je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade palače Prister sa Zajednicom ponuditelja CORE D.O.O. i U.O.I.G. VIDMAR d.o.o.
  • 13. travnja 2021. s Ministarstvom kulture i medija potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekt Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Palače Prister, Trg J.J. Strossmayera 2, Zagreb, koji je financiran iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) u iznosu od 22.293.908,07 kuna (s PDV-om).
  • 5. veljače 2021. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti podnijela je prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije koji je otvorilo Ministarstvu kulture i medija.
  • U 2020. izrađen je konzervatorski elaborat:
    Sv. 2.: Palača Prister: Trg Josipa Juraja Strossmayera 2, Zagreb : povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica / Katarina Horvat-Levaj