Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Početak obnove u potresu stradale Palače Prister HAZU

Početak obnove u potresu stradale Palače Prister, prve od osam oštećenih nekretnina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, svečano je obilježen u utorak u Zagrebu. Na otvaranju gradilišta govorili su akademik Željko Tomičić, voditelj Odsjeka za povijesne znanosti i Odsjeka za arheologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu, Dajana Županić Jaković, dipl. ing. arh., pomoćnica tajnika, dr. sc. Marinko Vuković, upravitelj Arhiva HAZU i glavni inženjer gradilišta gđa Radojka Zdjelar, ing. građ.

Voditelj Odsjeka za povijesne znanosti i Odsjeka za arheologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU akademik Željko Tomičić zahvalio je svima koji su omogućili pripremu obnove i kazao da su tisuće i tisuće knjige, koje predstavljaju veliko blago, prenesene u Palaču HAZU-a i sačuvane od uništenja.

Palača Prister znatno je oštećena u potresu 2020. godine i u lošem je građevinskom stanju zbog narušene statike. Najveća konstrukcijska oštećenja su u njezinom sjevernom bočnom krilu te u potkrovlju.

Palača je upisana u Registar kulturnih dobara RH na Listi zaštićenih kulturnih dobara. Obnova palače Prister vrlo je zahtjevan i opsežan projekt, a cjelovita obnova planira se do kraja 2026. godine.

Hrvatska akademija i TEH-GRADNJA d.o.o. sklopili su okvirni sporazum na temelju kojeg su potpisana tri pojedinačna ugovora o javnoj nabavi radova za svaki dio građenja. Opsežna projektno-tehnička dokumentacije radova za palaču Prister sastoji se od:

  1. dio koji se odnosi na konstrukcijsku obnovu (građevinski radovi, elektroinstalacije, vodovod, odvodnja i hidratska mreža, grijanje, hlađenje i ventilacija, plinska instalacija),
  2. dio koji se odnosi na energetsku obnovu (građevinski radovi, elektroinstalacije, grijanje, hlađenje, ventilacija) te
  3. dio kojim je obuhvaćen ostatak cjelovite obnove (građevinski radovi, elektroinstalacije, sustav dojave od požara, sustav automatskog gašenja plinom, vodovod, odvodnja i hidratska mreža, plinska instalacija, ugradnja dizala).

Obnova Palače Prister izvodi se prema projektnoj dokumentaciji koju je izradila Zajednica ponuditelja (tvrtka CORE d.o.o. i Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva VIDMAR d.o.o.), čiji je glavni projektant prof. dr. Željko Peković, dipl. ing. arh.

Dio projekta obnove Palače Prister, i to onaj koji se odnosi na prvu fazu – konstrukcijsku obnovu, financira se sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije. Vrijednost samih radova za konstrukcijsku obnovu Palače Prister iznosi 14.759.262,04 kuna bez PDV-a, odnosno 18,449,077.55 kuna s PDV-om. Planirani rok dovršetka radova konstrukcijske obnove jest ožujak 2023. godine.

Hrvatska akademija morat će posredovanjem drugih izvora financiranja financirati dio projekta koji se odnosi na energetsku obnovu (procijenjena je vrijednost radova 5.066.509,96 kn) te dio projekta koji se odnosi na ostatak cjelovite obnove (procijenjena je vrijednost radova za ostatak cjelovite obnove 12.651.828,00 kuna).


Projekti obnove nekretnina i pokretnina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti sufinancirani su sredstvima Europske unije iz Fonda solidarnosti.

 

 

 

 

 

 

Pretraživanje