OBNOVA AKADEMIJE NAKON POTRESA

Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Trg J.J. Strossmayera 14, Zagreb

  • 20. ožujka 2023. Otvaranje gradilišta i konstrukcijska obnova zgrade Knjižnice HAZU
  • 23. lipnja 2022. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba izdao je suglasnost na projekt cjelovite obnove – obnova konstrukcije kulturnog dobra.
  • 26. svibnja 2022. Ministarstvo kulture i medija produljilo je rok za realizaciju Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije do 30. lipnja 2023. godine.
  • U veljači 2022. izrađen je konzervatorski elaborat: Knjižnica HAZU Trg Josipa Jurja Strossmayera 14, Zagreb –  Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica / Katarina Horvat-Levaj, Irena Kraševac

  • 9. prosinca 2021. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti potpisala je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za obnovu zgrade Knjižnice HAZU sa Zajednicom ponuditelja ing4studio d.o.o. i TODING d.o.o.
  • 16. ožujka 2021. s Ministarstvom kulture i medija potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekt Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (nekad Kemički laboratorij), Trg J. J. Strossmayera 14, Zagreb, koji je financiran iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) u iznosu od 40.172.818,28 kuna (s PDV-om).
  • 9. veljače 2021. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti podnijela je prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije koji je otvorilo Ministarstvu kulture i medija.