OBNOVA AKADEMIJE NAKON POTRESA

Palača Drašković

Opatička ulica 18, Zagreb

  • 15. lipnja 2023. Projekt (izrada projektne dokumentacije) je realiziran u potpunosti.
  • 28. srpnja 2022. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba izdao je suglasnost na projekt cjelovite obnove.
  • U lipnju 2022. izrađen je konzervatorsko-restauratorski elaborat: Palača Drašković ili Narodni dom, Opatička ulica 18, Zagreb – Dodatni konzervatorsko-restauratorski elaborat s prijedlogom prezentacije slikanog sloja u interijeru i smjernicama za obradu pročelja / Ana Šverko, Ivana Mance Cipek

  • 26. svibnja 2022. Ministarstvo kulture i medija RH produljilo je rok za realizaciju Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operaciju Izrade projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite Palače Drašković – „Ilirska dvorana“  koja se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije do 30. lipnja 2023. godine.
  • 9. prosinca 2021. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti potpisala je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade Palače Drašković („Ilirska dvorana“) sa Zajednicom ponuditelja ing4studio d.o.o. i TODING d.o.o.
  • 20. svibnja 2021. s Ministarstvom kulture i medija potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za Izradu projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Palače Drašković („Ilirska dvorana“), Opatička 18, Zagreb, koji je financiran iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) u iznosu od 29.875.418,75 kuna (s PDV-om).
  • 17. veljače 2021. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti podnijela je prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije koji je otvorilo Ministarstvo kulture i medija.
  • U 2020. izrađen je konzervatorski elaborat: 
    Sv. 4.: Palača Drašković ili Narodni dom: Opatička ulica 18, Zagreb: povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica / Ivana Mance, Ana Šverko