Povjerenstva i druga tijela HAZU

Povjerenstva kao svoja pomoćna tijela osniva Predsjedništvo Akademije radi razmatranja i rješavanja određenih pitanja iz djelokruga Akademije.

Odbor projekta Hrvatska i Europa

Predsjednik: akademik Mislav Ježić

Glavni urednik edicije “Hrvatska i Europa”: akademik Mislav Ježić

Tajništvo edicije: Zrinka Muhek  4895 169, e-mail: zmuhek@hazu.hr

IV. svezak na engleskom jeziku:
glavni urednik akad. Stanislav Tuksar

V. svezak na hrvatskom jeziku:
glavni urednik  akad. Mislav Ježić
urednik: akad. Žarko Dadić
likovni urednik: akad. Josip Bratulić

Foto 1 i 2 D. Skok


 

POVIJEST

Predsjednik. akademik Ivan Supičić

Zamjenik predsjednika: akademik Eduard Hercigonja

Tajnik: prof. dr. sc. Slobodan Kaštela

Osoba za kontakt: Nena Bogdanić, tel/fax 48 95 178; e-mail: europa@hazu.hr

Opći podaci

Promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi razmjenom edicije “Hrvatska i Europa” na engleskom i francuskom jeziku s inozemnim znanstvenim, kulturnim i umjetničkim ustanovama, predstavljanje edicije stranim veleposlanstvima  i političkim djelatnicima te održavanjem okruglih stolova, predavanja, simpozija i sl. u zemlji i inozemstvu.

Popis članova Odbora: Akademici Ivan Supičić, Eduard Hercigonja, Žarko Dadić, Dragan Dekaris, Boris Magaš (†), Nenad Trinajstić, Alica Wertheimer-Baletić, Antun Dubravko Jelčić, Milan Meštrov (†); Tomislav Raukar; Josip Vončina (†), prof. dr. sc. Ivan Golub (†); Ante Žužul, prof.