SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

Otvorenje gradilišta i početak obnove u potresu stradale Palače Prister HAZU

Počeli radovi konstrukcijske obnove Palače Prister HAZU na Strossmayerovom trgu 2

Palača Prister prva je od ukupno 8 nekretnina i 7 zbirki pokretnina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na kojoj, s obzirom na to da su ostvareni svi uvjeti, a zahvaljujući sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije, započinju radovi konstrukcijske obnove nakon potresa 2020. godine.

Palača Prister bila je do potresa sjedište nekih od najstarijih znanstvenoistraživačkih jedinica Hrvatske akademije.

U prostoru palače nalazio se  Arhiv HAZU čija arhivska građa, podijeljena u tri zbirke – Središnja zbirka, Orijentalna zbirka i Razne zbirke, datira od 11. do 20. stoljeća i značajna je za istraživanje kulturne, političke i gospodarske povijesti Hrvatske i drugih zemalja jugoistočne Europe.

U palači Prister su se također nalazila dva odsjeka Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zagrebu – Odsjek za povijesne znanosti i Odsjek za ekonomska istraživanja.

Na otvaranju gradilišta sudjeluju akademik Željko Tomičić, voditelj Odsjeka za povijesne znanosti i Odsjeka za arheologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu koji će u ime Uprave uputiti prigodne riječi, Dajana Županić Jaković, dipl. ing. arh., pomoćnica tajnika, dr. sc. Marinko Vuković, upravitelj Arhiva HAZU, dio članova Radne skupine za obnovu zgrada HAZU te predstavnici sudionika u gradnji (izvođač TEH GRADNJA d.o.o.,  stručni nadzor EKO PLAN d.o.o., koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova/koordinator 2 LINIJA SIGURNOSTI d.o.o.)

Palača Prister znatno je oštećena u potresu 2020. godine i u lošem je građevinskom stanju zbog narušene statike. Najveća konstrukcijska oštećenja su u njezinom sjevernom bočnom krilu te u potkrovlju.

Palača je upisana u Registar kulturnih dobara RH na Listi zaštićenih kulturnih dobara. Obnova palače Prister vrlo je zahtjevan i opsežan projekt, a cjelovita obnova planira se do kraja 2026. godine.

Hrvatska akademija i TEH-GRADNJA d.o.o. sklopili su okvirni sporazum na temelju kojeg su potpisana tri pojedinačna ugovora o javnoj nabavi radova za svaki dio građenja. Opsežna projektno-tehnička dokumentacije radova za palaču Prister sastoji se od:

  1. dio koji se odnosi na konstrukcijsku obnovu (građevinski radovi, elektroinstalacije, vodovod, odvodnja i hidratska mreža, grijanje, hlađenje i ventilacija, plinska instalacija),
  2. dio koji se odnosi na energetsku obnovu (građevinski radovi, elektroinstalacije, grijanje, hlađenje, ventilacija) te
  3. dio kojim je obuhvaćen ostatak cjelovite obnove (građevinski radovi, elektroinstalacije, sustav dojave od požara, sustav automatskog gašenja plinom, vodovod, odvodnja i hidratska mreža, plinska instalacija, ugradnja dizala).

Obnova Palače Prister izvodi se prema projektnoj dokumentaciji koju je izradila Zajednica ponuditelja (tvrtka CORE d.o.o. i Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva VIDMAR d.o.o.), čiji je glavni projektant prof. dr. Željko Peković, dipl. ing. arh.

Dio projekta obnove Palače Prister, i to onaj koji se odnosi na prvu fazu – konstrukcijsku obnovu, financira se sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije. Vrijednost samih radova za konstrukcijsku obnovu Palače Prister iznosi 14.759.262,04 kuna bez PDV-a, odnosno 18,449,077.55 kuna s PDV-om. Planirani rok dovršetka radova konstrukcijske obnove jest ožujak 2023. godine.

Hrvatska akademija morat će posredovanjem drugih izvora financiranja financirati dio projekta koji se odnosi na energetsku obnovu (procijenjena je vrijednost radova 5.066.509,96 kn) te dio projekta koji se odnosi na ostatak cjelovite obnove (procijenjena je vrijednost radova za ostatak cjelovite obnove 12.651.828,00 kuna).

POZIV


Projekti obnove nekretnina i pokretnina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti sufinancirani su sredstvima Europske unije iz Fonda solidarnosti.

 

 

 

 

 

 

 

Datum

16. kolovoza, 2022
Isteklo!
Kategorija
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Organizator

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Telefon
+385(0)14895111
Email
info@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/