Knjižnice i zbirke

 Katalozi Akademijih knjižnica kao i Digitalna zbirka Akademije nalaze se na web stranici digitalne zbirke.

Knjižnica Strossmayerove galerije

Knjižnica Strossmayerove galerije

Knjižnica Strossmayerove galerije starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti najstarija je Akademijina muzejsko-galerijska knjižnica, čiji se začeci isprepliću s formiranjem umjetničke zbirke iz koje je izrasla Galerija.

Od relativno male zbirke knjiga, pristigle s darovanim umjetninama biskupa Josipa Jurja Strossmayera, izrasla je u knjižnicu specijaliziranu za područje likovnih umjetnosti. Sadržajna ponuda fonda usmjerena je prvenstveno na pružanje potpore stručnom i znanstvenoistraživačkom radu kustosa matične kuće, a potom i vanjskih korisnika. Fond broji oko 14.000 svezaka knjiga i 400 naslova periodike, među kojima su najzastupljeniji naslovi s područja opće i nacionalne povijesti umjetnosti te kulturne povijesti, a okupljeni su u sljedeće zbirke: monografske publikacije, katalozi izložbi, raritetna građa, posebni otisci (separati), referentna građa te serijske publikacije. Građa se uglavnom pribavlja razmjenom sa srodnim baštinskim institucijama iz Hrvatske i inozemstva te darovima i kupnjom. Pohranjena knjižna građa obrađuje se elektronički od 1995. godine sukladno preporukama struke (PPIAK E. Verone, UNIMARC, UDK). Mrežni katalog trenutno je nedostupan zbog nadogradnje portala DiZbi.HAZU.

Kontakt:

Knjižnica Strossmayerove galerije starih majstora HAZU
Trg N. Š. Zrinskog 11
10 000 Zagreb

Indira Šamec Flaschar, voditeljica knjižnice
isamecflaschar@hazu.hr
+ 385 (0) 1 48 95 117

 

Stare Knjige

*Informacijska usluga »Pitajte knjižničara«

Pisani zahtjevi vezani uz knjižnično-informacijske usluge (pretraživanje knjižnoga fonda, e-kataloga, e-izvora, publikacija, tiskovina i sl., dostupnost i način korištenja gradiva) te upiti o Schneiderovu fotoarhivu upućuju se na e-adresu isamecflaschar@hazu.hr.

*RADNO VRIJEME KNJIŽNICE:

Od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili po dogovoru.

Molimo da dolazak prethodno najavite na telefon + 385 (0) 1 48 95 117.

Skupni katalog*SKUPNI KATALOG Akademijinih jedinica trenutno je nedostupan zbog nadogradnje sustava.

Hvala na razumijevanju!

*Schneiderov fotografijski arhiv zasebna je cjelina Knjižnice Strossmayerove galerije starih majstora HAZU, a obuhvaća fotodokumentacijsku građu i popratno arhivsko gradivo.

Formirao se 1930-ih godina, pod pokroviteljstvom Akademije, kao rezultat projekta popisivanja, atribuiranja i fotodokumentiranja slikarskoga, kiparskoga i graditeljskoga nasljeđa Hrvatskoga primorja, Dalmacije i kontinentalne Hrvatske, koji je vodio onodobni ravnatelj Galerije Artur Schneider (1879. – 1946.). Snimke su nezaobilazan izvor informacija o izgledu i stupnju očuvanosti spomeničke baštine prije Drugoga svjetskog rata, stoga se često rabe u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti: u pripremnim radovima i konzervatorskim istraživanjima povijesnih slojeva spomenika te pri utvrđivanju pristupa zaštitnim zahvatima i prezentaciji umjetnina. Nerijetko su i jedino vizualno svjedočanstvo o baštini koja je u međuvremenu propala ili nestala. Snimke, k tomu, imaju važnu ulogu u povijesnoumjetničkim istraživanjima, posebice onima hrvatskih i slovenskih barokista.

Cjelina sadržava preko 2.600 želatinskih negativa na staklu i nitroceluloznom filmu, podjednak broj kontakt kopija pohranjenih u albume te oko 3.000 fotografskih otisaka različitih dimenzija.

 

Od 2015. godine poduzimane su potrebne mjere zaštite negativa koji su u konačnici uspješno digitalizirani zahvaljujući financijskim potporama Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, Ministarstva kulture Republike Hrvatske te Zaklade Adris i Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Migracija

Migracijom cjeline u digitalni medij reducirala se potreba za rukovanjem osjetljivom i lomu sklonom građom i time se pridonijelo njezinoj fizičkoj zaštiti.

Sukladno definiranim strateškim ciljevima glede stručne obrade fotoarhiva, u tijeku je postupak njegove preventivne zaštite i identifikacije pozamašnog broja fotografskih pozitiva.

*Digitalizirana građa Strossmayerove galerije starih majstora HAZU

Na mrežnom mjestu repozitorija Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (DiZbi.HAZU), uz raznovrsnu građu šesnaest Akademijinih jedinica, okupljene su i digitalne inačice vrijednih izvornika muzejske, knjižne i fototečne građe o kojima skrbi Strossmayerova galerija starih majstora. Raspoređena je u četiri zbirke digitalnih objekata, koje prate sustavno organizirani podaci o građi:

Zbirka starih majstora – prezentira digitalne zapise probranih umjetničkih djela europskih slikarskih škola od 14. do 19. stoljeća koja su dio zbirnoga fundusa Strossmayerove galerije starih majstora. Dostupno na: http://dizbi.hazu.hr/?object=list&find=zbirka+starih+majstora.

Zbirka Hemeroteka i Katalozi Strossmayerove galerije – uključuje digitalne inačice odabranih izvornih formata članaka iz časopisa (VienacSavremenik), kataloga stalnoga izložbenoga postava – od prvoga, danas raritetnog izdanja iz 1885. do kataloga novouređenoga postava iz 1947. godine – i drugih publikacija tematski povezanih s poviješću nastanka fundusa i prikaza rezultata njegove stručno-znanstvene obrade. Da je važnost ove zbirke prepoznata i izvan nacionalnih okvira, svjedoči činjenica da se njezinim sadržajima može pristupiti i preko sučelja Getty Research Portala. Dostupno na: http://dizbi.hazu.hr/?object=list&find=hemeroteka+i+katalozi i http://portal.getty.edu/search?q=hemeroteka&q=i&q=katalozi&from=0&size=25&sort=relevance.

Zbirka Schneiderov fotografijski arhiv – sadržava digitalne zapise dijela reprezentativnih fotografskih snimki pokretnih i nepokretnih spomenika nacionalne povijesnoumjetničke i graditeljske baštine nastalih prije Drugoga svjetskoga rata. Dostupno na: http://dizbi.hazu.hr/?object=list&find=Schneiderov+fotografijski+arhiv.

Zbirka snimki đakovačke katedrale – uključuje digitalne zapise svih 27 sačuvanih fotografskih snimki umjetničke opreme interijera i zidnih oslika u katedrali sv. Petra u Đakovu, koje je izradila renomirana bečka fotografska tvrtka C. Angerer & Göschl. Dostupno na: http://dizbi.hazu.hr/?object=list&find=zbirka+snimki+%C4%91akova%C4%8Dke+katedrale.

Iako se već 2011. godine aktivno uključila u rad portala DiZbi.HAZU, Strossmayerova galerija svoju građu organizirano digitalizira od 2013. godine, sukladno raspoloživim projektnim sredstvima, a sve radi zaštite integriteta izvornika i olakšavanja znanstvenoistraživačkoga rada preko otvorenog mrežnog pristupa relevantnim informacijama.

Kvalitetnom sadržajnom obradom, osiguravanjem adekvatnog korisničkog sučelja za pregledavanje i pretraživanje preko mrežnog portala DiZbi.HAZU, a potom i uključivanjem u najveću europsku digitalnu knjižnicu Europeana, domaćoj i međunarodnoj korisničkoj zajednici omogućena je široka vidljivost baštine o kojoj skrbi Strossmayerova galerija.

Prilog obogaćivanju ponude digitalnih sadržaja Strossmayerove galerije objava je Galerijinih virtualnih izložbi, The Strossmayer Gallery – Museo Correr 1942 Exchange: Online Exhibition, 2017. te Diplomatic Gift Giving in the Age od Fascism – the Case of The Independent State of Croatia: Online Exhibition, 2018. godine autorica Ljerke Dulibić i Ive Pasini Tržec, nastale u okviru međunarodnoga znanstvenoistraživačkoga projekta TransCultAA – Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in the 20th Century. Dostupno na: https://exhibit1.transcultaa.eu/https://exhibit2.transcultaa.eu.

 

*Izdavaštvo Strossmayerove galerije starih majstora HAZU

Katalog publiciranog materijala Strossmayerove galerije (izuzev kalendara, plakata i razglednica) kronološki niže raznovrsne bibliografski opisane sadržaje: kataloge stalnoga galerijskoga postava i muzejske vodiče, kataloge pojedinih zbirki i povremenih izložbi, tematski raznolika monografska izdanja, muzejsko-edukativne publikacije i ostale materijale vezane uz muzejsku edukaciju i kulturnu akciju, kataloge izložbi realizirane u okviru suradnje s partnerskim muzejskim institucijama i sl.

Zbog njihove velike važnosti za domaću i međunarodnu istraživačku zajednicu, digitalizirano je prvih deset kataloga stalnoga postava Galerije (od 1885. do 1947. godine) te pet pratećih kataloga obljetničkih Retrospektivnih izložbi hrvatske umjetnosti o pedesetoj godišnjici »Strossmayerove galerije« (1934. – 1935.). Otvoren pristup spomenutim sadržajima omogućen je s mrežnih stranica repozitorija Digitalna zbirka HAZU (http://dizbi.hazu.hr/).

Primjerci izdanja mogu se kupiti na infopultu Galerije, na 2. katu palače Akademije, Zrinski trg 11, u radno vrijeme Galerije: utorkom od 10 do 19 sati; od srijede do petka od 10 do 16 sati; subotom i nedjeljom od 10 do 13 sati; ponedjeljkom i blagdanom Galerija je zatvorena.