Knjižnice i zbirke

 Katalozi Akademijih knjižnica kao i Digitalna zbirka Akademije nalaze se na web stranici digitalne zbirke.

Knjižnica Jadranskog zavoda

Strossmayerov trg 14, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895141

Rukovoditeljica: Marula Vujasinović, dipl.bibl., viša knjižničarka

E-mail: marulav@hazu.hr

Knjižnica Jadranskog zavoda je specijalizirana, solo-knjižnica, u sastavu Jadranskog zavoda kao znanstvenoistraživačke jedinice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te u mreži Akademijinih knjižnica. Prema korisnicima ona je poluotvorenoga tipa. U prvom redu zadovoljava informacijske potrebe zaposlenika i suradnika Jadranskog zavoda, ali je dostupna i vanjskim korisnicima, tj. studentima i znanstvenicima s drugih ustanova, kao i drugim osobama čiji stručni interes zalazi u područje djelovanja Zavoda.

 

Jadranski zavod je znanstveno-istraživačka jedinica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koja se bavi znanstvenim proučavanjima pomorskoga i transportnog prava, te međunarodnoga prava mora. Jedan je od rijetkih pravno-znanstvenih zavoda u Europi specijaliziranih u spomenutim pravnim granama