Knjižnice i zbirke

 Katalozi Akademijih knjižnica kao i Digitalna zbirka Akademije nalaze se na web stranici digitalne zbirke.

Knjižnica Odsjeka za povijesne znanosti

Strossmayerov trg 2, Zagreb, Republika Hrvatska

Knjižnica Odsjeka otvorena je za korisnike
radnim danom od 9.30-14.30 sati

Tel. 01/4895 197
e-mail: zvonar@hazu.hr 

 

Knjižnica Odsjeka za povijesne znanosti HAZU je osnovana 1948. godine radi potpore znanstvenom radu na proučavanju hrvatske srednjovjekovne povijesti. U skladu s tim izgrađivan je knjižni fond koji danas obuhvaća oko 40.000 svezaka vrlo vrijednih domaćih i inozemnih publikacija. Katalog periodike broji 876 naslova.

Knjižnica u svojem fondu ima i nekoliko većih zbirki – ostavština Jovana Radonića, ostavština Vladimira Košćaka, ostavština Miroslava Kurelca, dio ostavštine iz knjižnice Ante Trumbića, Ferde Šišića, Frana Gundruma, te dio fonda nekadašnje Hrvatske bogoslovske akademije i dr. Vrijednu građu čine i pokloni Vladimira Mošina, Georgija Ostrogorskog, Josipa Matasovića, te Središnje knjižnice HAZU i Etnografskog muzeja iz Zagreba.

Fond Knjižnice većim se dijelom može koristiti samo u čitaonici koja raspolaže s 12 čitateljskih mjesta. Godišnje se uslugama Knjižnice koristi oko 300 korisnika, a u čitaonici se povremeno održavaju seminari i stručni tečajevi iz paleografije te promocija Zbornika Odsjeka za povijesne znanosti. 

Računalni katalog knjižnice počeo se izrađivati 1999. godine uz korištenje važećeg hrvatskog Pravilnika i priručnika E. Verone i UNIMARC-a, a za sadržajnu obradu primjenjuje se Univerzalna decimalna klasifikacija. Knjižnica održava stalnu razmjenu publikacija s brojnim ustanovama u Hrvatskoj te u Mađarskoj, Italiji, Rusiji, Austriji, Njemačkoj, Francuskoj, Češkoj, Poljskoj, Bugarskoj i u nizu drugih zemalja.

Od 2003. do 2006. godine je Knjižnica bila uključena u rad na projektu “Sustav znanstvenih informacija – podsustav Humanistika”.