SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

Otvorenje gradilišta i početak obnove u potresu stradalog kompleksa Gliptoteke HAZU

 

Kompleks Gliptoteke HAZU je treća od ukupno 8 nekretnina i 7 zbirki pokretnina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na kojoj, s obzirom na to da su ostvareni svi uvjeti, a zahvaljujući sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije, započinju radovi konstrukcijske obnove nakon potresa 2020. godine.

 

Obnova kompleksa Gliptoteke HAZU opsežan je i zahtjevan projekt, a cjelovita obnova planira se dovršiti do kraja 2026. godine. HAZU je s Ministarstvom kulture i medija RH sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za Izradu projektne dokumentacije i provedbu mjera zaštite kompleksa zgrada Gliptoteke HAZU koji je financiran iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) u iznosu od 147.113.566,25 kuna (s PDV-om).

Planiranom cjelovitom obnovom predviđa se sanacija štete od potresa, ojačanje konstrukcije na nivo potresne otpornosti u skladu s važećom regulativom i prilagodbu građevine suvremenim uvjetima korištenja uz očuvanje svojstava kulturnog dobra. Institut za povijest umjetnosti izradio je konzervatorski elaborat: Gliptoteka HAZU, Medvedgradska 2, Zagreb: povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica / dr. sc. Ivana Mance Cipek i Ivana Haničar Buljan, dipl. ing. arh.

U rujnu 2021. HAZU je potpisala Ugovor o izradi projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu kompleksa zgrada Gliptoteka HAZU s arhitektonskim uredom PROARH mateković d.o.o. u iznosu od 2.475.000,00 kn (s PDV-om), čiji je glavni projektant Davor Mateković, dipl. ing. arh. U studenom 2022. HAZU je sklopila ugovor s tvrtkom MKD Građevinar d.o.o. za konstrukcijsku obnovu kompleksa Gliptoteke, a vrijednost radova konstrukcijske obnove iznosi 86.394.023,80 kn (s PDV-om).

U okviru obnove kompleksa Gliptoteke uključeno je i izmještanje građe koje se također financira iz sredstva Fonda solidarnosti u iznosu od 4.897.669,21 kn (s PDV-om). Naziv projekta je Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite muzejske građe Gliptoteke HAZU.

_____________________

STATUS ZAŠTITE I POVIJEST KOMPLEKSA ZGRADA GLIPTOTEKE

Osnovana 1937. godine pod nazivom Gipsoteka grada Zagreba, ova jedinstvena muzejska ustanova u Hrvatskoj, 1950. godine ulazi u sastav tadašnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti te je tada preimenovana u Gliptoteku. Muzej Gipsoteke grada Zagreba osnovan je privatnom inicijativom arheologa, muzeologa i kolekcionara Antuna Bauera s ciljem sabiranja i prezentiranja sadrenih odljeva najznačajnijih kulturno-povijesnih spomenika i originalnih umjetničkih djela s područja kiparstva. Od osnivanja do danas fundus Gliptoteke sadrži najveću zbirku skulptura u Hrvatskoj u kojoj se može sagledati kiparsko stvaralaštvo od antike do danas.

Od 1940. godine Muzej je smješten u zgradi nekadašnje tvornice kože koja je sagrađena u 19. stoljeću. U to vrijeme to je bio najveći industrijski pogon i kompleks u gradu Zagrebu te je, zahvaljujući ulasku muzeja u te prostore, ostao sačuvan kao rijedak primjer industrijske arhitekture s kraja 19. stoljeća.

Važnost očuvanja ovog značajnog kompleksa bitan je i za europski kontekst budući da se radi o ranom primjeru sadržajne preobrazbe jednog tvorničkog kompleksa u muzej – praksa koja se u Europi započela tek u 1970-tim godinama. Sam kompleks građen je u nekoliko faza: prva faza trajala je od do 1888. godine, a tadašnji tvornički pogoni bili su smješteni na lijevoj i desnoj strani potoka Medveščak, dok je noviji tvornički kompleks građen u razdoblju od 1900. do 1920. godine te se odlikuje arhitekturom karakterističnom za industrijske objekte 19. stoljeća, kada se koristila opeka kao glavni građevni materijal, upotrebljavali su se novi konstruktivni materijali, reducirala se dekoracija, istaknuli su se horizontalnost i vertikalnost pročelja, brisale granice između unutrašnjosti i vanjštine te su do izražaja došli čisti funkcionalizam i utilitarnost. Taj dio kompleksa, sagrađen prema projektu Janka Holjca, jedini je sačuvan i u njemu se nalazi današnja Gliptoteka HAZU, uspomena na bogatu industrijsku baštinu i zlatna vremena industrijskoga Zagreba.

_____________________

MISIJA I VIZIJA GLIPTOTEKE HAZU  – Gliptoteka kao nacionalni centar skulpture

Od osnutka Gliptoteke misija muzeja bila je posvećena prikupljanju, očuvanju i prezentaciji hrvatske umjetničke baštine, a zbog svoje veličine, arhitektonske atraktivnosti, smještaja u gradu te prostornih i drugih mogućnosti, Gliptoteka se razvija i afirmira kao centar kiparske umjetnosti od nacionalne važnosti.

U njezinom muzejskom fundusu danas se nalazi više od 12.000 eksponata, kako originalnih djela hrvatskih umjetnika, tako i sadrenih odljeva kiparske baštine od antike do renesanse, podijeljenih u devet muzejskih zbirki.

Misija i vizija muzeja stavlja u fokus kiparsku baštinu i jedinstvenost ovakvog muzeja u Hrvatskoj koja okuplja moderno i suvremeno kiparstvo izlažući najeminentnija djela hrvatskih kipara, te se otvara svim vidovima suvremene interpretacije kiparske baštine.

Gliptoteka HAZU u svoju primarnu funkciju nastoji staviti u fokus jedinstvenu baštinu u Hrvatskoj – sadrene odljeve antičke skulpture iz svjetskih muzeja koji su svjedok jedne kulturne epohe koji pripadaju širem europskom kontekstu, te izuzetne zbirke odljeva hrvatske spomeničke baštine odljeva od predromanike do renesanse gdje okuplja korpus najznačajnije skulpture kojom na jednom mjestu predstavlja hrvatsku povijest i baštinu ispričanu kroz arhitekturu i urbanizam i kiparsko naslijeđe. Ovom jedinstvenom građom Gliptoteka HAZU jedina je institucija u Hrvatskoj sa sustavno sakupljenim zbirkama sadrenih odljeva, a njihovom revalorizacijom i suvremenim načinom prezentacije stavlja se uz bok europskih zbirki i muzeja sadrenih odljeva.

POZIV


Projekti obnove nekretnina i pokretnina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti sufinancirani su sredstvima Europske unije iz Fonda solidarnosti.

 

 

 

 

 

 

 

Datum

9. studenoga, 2022
Isteklo!

Vrijeme

10:00

Lokacija

Gliptoteka HAZU
Medvedgradska 2, Zagreb
Kategorija
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Organizator

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Telefon
+385(0)14895111
Email
info@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/

Other Organizers