Planirani rezultati projekta

Radnim planom projekta predviđene su različite vrste djelatnosti – arhivsko istraživanje, digitalizacija odabranih arhivskih izvora, te rad na objavljenim izvorima – koje će rezultirati nizom publikacija u znanstvenim časopisima, kao i objavljivanjem zasebnih monografija. Istraživanja svih suradnika na projektu bit će izlagana na konferencijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Znanstveni radovi proizašli iz projekta

Dugac, Željko i Branka Grbavac. “The Wills of Dalmatian Physicians and Their Family Members From 14th and First Decade of 15th Century”. Acta historiae medicinae, stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinariae 37 (2018): 35–53.

Marotti, Bojan. “Markovićeva kritika Hegelove logike”. Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: Razred za društvene znanosti 54 (2019): 33–96.

Duančić, Vedran. “Learning About Politics Through Science: Popular Science in Early Socialist Yugoslavia, 1945–1950”. Historyka: Studia Metodologiczne 49 (2019): 55–76.

Duančić, Vedran. “Lysenko in Yugoslavia, 1945–1950s: How to De-Stalinize Stalinist Science”. Journal of the History of Biology 53 (2020): 159–194.

Borić, Marijana. “Prelazak astrologije iz sfere znanosti u domenu pučke literature u tekstovima hrvatskih autora 18. i 19. stoljeća”. Obnovljeni život: časopis za filozofiju i religijske znanosti (2020). Rad prihvaćen za objavljivanje.

Grbavac, Branka i Željko Dugac. “Mobilnost liječnika u 14. stoljeću na području istočnojadranske obale—primjer Splita”. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 38 (2020). Rad prihvaćen za objavljivanje.

Duančić, Vedran. Geography and Nationalist Visions of Interwar Yugoslavia. Palgrave Macmillan, 2020.

Marotti, Bojan. Marković’s Critique of Hegel’s Logic: Franjo Marković and the so-called “Austrian Realism”. Artresor naklada, Zagreb, 2020.

 

Sudjelovanja na konferencijama i stručnim skupovima

[Napomena: samo dio navedenih sudjelovanja na skupovima i konferencijama bio je financiran sredstvima HRZZ, ali su na svim navedenim skupovima suradnici na projektu predstavljali istraživanja u sklopu projekta.]

 

1. dr. sc. Bojan Marotti, “Markovićeva rukopisna Etika“, izlaganje na znanstvenom skupu Hrvatska filozofija i znanost: jučer, danas, sutra 3, održanome u Zagrebu 25.–26. svibnja 2017.

2. dr. sc. Vedran Duančić, “Marksizam, prirodne i tehničke znanosti u Jugoslaviji u drugoj polovici 1940-ih”, izlaganje na 3. međunarodnom znanstvenom skupu Socijalizam na klupi: komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate, održanome u Puli 28.–30. rujna 2017.

3. dr. sc. Vedran Duančić, “The Forgotten Knowledge? Yugoslav Communists and the Epistemology of Natural Sciences, 1930-1950”, izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu Political Epistemologies of Eastern Europe, održanome u Erfurtu 24.–25. studenoga 2017.

4. dr. sc. Branka Grbavac, “Last Wills and Inventories of Goods of Doctors and other Medical Stuff as sources for Research of the History of Medicine in Dalmatia in the 14th and the 15th Century”, izlaganje na 46. kongresu Međunarodne udruge za povijest medicine, održanome u Lisabonu 3.-7. rujna 2018.

5. dr. sc. Vedran Duančić, “Yugoslav Scientists Looking for a Role-Model in Achieving Modernity, 1944-1950”, izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu A time of openess and possible outcomes: New perspectives on “Postwar” Europe, 1944-1950s, održanome u Parizu 15.–16. studenoga 2018.

6. dr. sc. Vedran Duančić, “Together or separate? The issues of scale, research foci, and ‘common ground’ in the history and philosophy of science in Croatia”, izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu Historiography of Sciences in Central Europe: State of the Art, održanome u Beču 22.–23. studenoga 2018.

7. dr. sc. Vedran Duančić, “Learning and Forgetting About Lysenko in (Post-)Stalinist Yugoslavia”, izlaganje na Annual Conference of the British Association for Slavonic and East European Studies, održanoj u Cambridgeu 12.–14. travnja 2019.

8. prof. dr. sc. Željko Dugac, “Transferi ljudi i povijest emocija”, izlaganje na 9. istarskom povijesnom bijenalu, održanome u Poreču 23.–25. svibnja 2019.

9. prof. dr. sc. Zrinka Blažević, “How to make solid medical knowledge: the case of Georgius Baglivi (1668–1707)”, izlaganje na skupu Scientiae: Early Modern Knowledge, 1400–1800, održanome u Belfastu 12.–15. lipnja 2019.

10. dr. sc. Vedran Duančić, “Cold Spring Harbor–Sarajevo–Moscow: An Unlikely Network in the Fight against Lysenkoism in Yugoslavia”, izlaganje održano na Annual Meeting of the History of Science Society, održanome u Utrechtu 23.–27. srpnja 2019.

11. dr. sc. Vedran Duančić, “Dugi repovi Staljinizma i korištenje staljinističke znanosti protiv Staljina: biologija u Jugoslaviji 1950-ih”, izlaganje na 4. međunarodnom znanstvenom skupu Socijalizam na klupi: Kontinuiteti i inovacije, održanome u Puli 26.–28. rujna 2019.

12. prof. dr. sc Željko Dugac i dr. sc. Branka Grbavac, “Kritička analiza oporuka i inventara srednjovjekovnih liječnika kao izvora za povijest medicine i transfera medicinskih znanja”, izlaganje na 19. znanstvenom skupu Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici, održanome u Rijeci 8. studenoga 2019.