Hrvatska znanstvena i filozofska baština: transferi i aproprijacije znanja od srednjeg vijeka do dvadesetog stoljeća u europskom kontekstu

U tijeku HRZZ

Kontakt

Zavod za povijest i filozofiju znanosti,
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
+385 (0)1 4698220
Web stranicu projekta održava: Vedran Duančić

Blog Projekta

 

O projektu

Istraživački projekt Hrvatska znanstvena i filozofska baština: transferi i aproprijacije znanja od srednjeg vijeka do dvadesetog stoljeća u europskom kontekstu (IP-2016-06-6762) financiran je sredstvima Hrvatske zaklade za znanost, a provodi se na Zavodu za povijest i filozofiju znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, pod vodstvom prof. dr. sc. Željka Dugca. Projekt traje od 20. ožujka 2017. do 19. ožujka 2021. godine.

 

Cilj istraživanja

Jedno od temeljnih obilježja svih vidova znanstvenog znanja jest činjenica da ono „putuje“ između ljudi i mjesta. Dugo su vremena transferi znanstvenog znanja bili promatrani kao proces difuzije; smatrano je da se ideje kreću u naizgled nepromijenjenom obliku, a povjesničari znanosti često su tek mjerili njihovo odstupanje, odnosno „udaljenost“ ideja prihvaćenih van mjesta njihova nastanka od njihova izvornog oblika. Nasuprot takvom shvaćanju znanosti i znanstvenog znanja, ovaj projekt usredotočen je na transfere znanstvenih ideja kao složeni proces koji uključuje višestruke i višeznačne aproprijacije, koje su u izravnoj vezi s cijelim nizom lokalnih kulturnih, političkih i socio-ekonomskih čimbenika. Kroz studije slučaja iz područja medicine, matematike, astrologije, filozofije, geografije i fizike, iz raznih vremenskih perioda, od srednjeg vijeka do dvadesetog stoljeća, projekt istražuje položaj i ulogu hrvatske znanosti unutar širih intelektualnih struktura.

Projekt je usredotočen na aktivan proces aproprijacije od strane hrvatskih znanstvenika, na njihov doprinos u različitim specifičnim lokalnim kontekstima, kao i na njihov doprinos globalnim znanstvenim procesima već prepoznatima u povijesti, filozofiji i sociologiji znanosti. Projekt istražuje specifične modalitete transfera i aproprijacija znanstvenog znanja u kontekstu specifičnog položaja hrvatskih povijesnih teritorija između mletačkih, osmanskih i habsburških imperijalnih sustava, kao i tijekom dvadesetog stoljeća.

Cilj istraživanja je kritički analizirati nove i neobjavljene izvore te ponuditi novi pogled na neke od najbitnijih i najutjecajnijih primjera transfera i aproprijacija znanstvenog znanja na hrvatskom prostoru od srednjega vijeka u širem transnacionalnom kontekstu. Proučavanje dugog vremenskog perioda i različitih znanstvenih područja omogućuje temeljitije razumijevanje složenih procesa izgradnje i rekonfiguracije znanstvenih mreža, od individualnih znanstvenika koji su sudjelovali u transnacionalnim ranonovovjekovnim intelektualnim zajednicama, do velikih modernih znanstvenih struktura s nacionalnim obilježjima i intenzivnijom međunarodnom komunikacijom.

Metodološki, projekt se oslanja na istraživanja dosad neobjavljenih arhivskih izvora od 13. do 20. stoljeća te koristi recentne historiografske metode obrade i kritičke analize izvornog gradiva i sekundarne literature. Medicinski rukopis Cantica canticorum Avicene cum commentario Averois iz 1294. godine koji tijekom srednjeg vijeka kroz urbana središta na istočnoj obali Jadrana dolazi u Zagreb; pionirski matematički radovi Marina Getaldića s kraja 16. i početka 17. stoljeća; osamnaestostoljetni astrološki rukopis s otoka Krka; institucionalizacija filozofije na Sveučilištu u Zagrebu i uloga Franje Markovića kao prvog i dugo vremena jedinog posrednika između onovremenih filozofskih strujanja i studenata u Hrvatskoj; uključenost geografa u proces konstrukcije i dekonstrukcije prve Jugoslavije kao održive cjeline; te preispitivanje političkih i ideoloških aspekata prirodnih znanosti u socijalističkoj Jugoslaviji, istraživačke su teme koje odgovaraju na neka od temeljnih pitanja projekta: koji su bili modaliteti i manifestacije transfera i aproprijacija znanstvenog znanja s obzirom na specifičnosti kulturnog, političkog i socio-ekonomskog položaja hrvatskih prostora?

Kroz rad na projektu bit će pripremljeno nekoliko znanstvenih monografija i niz znanstvenih članaka. Bit će organizirana i predavanja na skupovima, kao i interdisciplinarna radna skupina za proučavanje povijesti i filozofije znanosti. U kasnijoj fazi projekta bit će organiziran i međunarodni znanstveni skup u Zagrebu, a rezultati istraživanja bit će predstavljeni na mrežnim stranicama projekta, kroz medije i popularne tematske tribine i predavanja.