Projekti

ZavršeniMeđunarodni - 2020

Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA)

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska
Dr. sc. Jelena Kralj iz Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije voditeljica je projekta “Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA)”. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a uz Zavod za ornitologiju HAZU, iz Hrvatske ga provode Udruga BIOM, Javna ustanova “Zeleni prsten” Zagrebačke županije i Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a iz Slovenije Nacionalni institut za biologiju i Društvo za promatranje i proučavanje ptica Slovenije. Za rad na projektu na radnom mjestu asistenta zaposlen je Miloš Martinović. Projekt je završio u veljači 2020.

Pročitaj više
ZavršeniMeđunarodni 2019 - 2019

Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in the 20th Century (TransCultAA)

Program HERA (Humanities in the European Research Area)
Dr. sc. Ljerka Dulibić iz Strossmayerove galerije starih majstora HAZU, hrvatska je voditeljica projekta “Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in the 20th Century (TransCultAA)”. Projekt je financiran iz programa HERA, te se provodi u suradnji sa Zentralinstitutom für Kunstgeschichte, Università degli studi di Udine i Institutom za povijest umjetnosti Slovenske akademije znanosti i umjetnosti. Za rad na projektu i radnom mjestu asistenta u Strossmayerovoj galeriji starih majstora s Ivanom Ferenčakom sklopljen je ugovor o radu na određeno vrijeme do 2019. Projekt je završio u studenome 2019.

Pročitaj više

Navigacija