Arboretum i ljetnikovac Trsteno – obnova i revitalizacija petstogodišnje ladanjske cjeline

Završeni Međunarodni

Šifra i naziv projekta

Projekt KK.06.1.1.01.0055 „Arboretum i ljetnikovac Trsteno – obnova i revitalizacija petstogodišnje ladanjske cjeline“

Kratki opis projekta

Ladanjska cjelina Trsteno, 25 kilometara zapadno od Dubrovnika, na obali Dubrovačkog primorja, nastala je krajem 15. stoljeća u duhu renesanse. Tijekom proteklih pet stoljeća razvijala se prostorno, oblikovno i stilski s prepoznatljivim konceptima rane renesanse, kasne renesanse, baroka, romantizma i historicizma. Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ladanjska cjelina je dodijeljena 1948. godine kada je i zaštićena. Danas je poznata pod imenom Arboretum Trsteno, koji posjeduje svojstva kulturnoga dobra te spomenika parkovne arhitekture.

Ladanje je obilježilo hrvatsku povijest od renesansnoga doba. Ljetnikovci na Jadranu, a dvorci u kontinentalnom dijelu Hrvatske, bili su žarišta kulture, umjetnosti i političkog života. Ladanjske su cjeline bile ambijentalni sklopovi ljetnikovca, perivoja, gospodarskih zgrada, vrtova, voćnjaka i obradivih površina te prirodnih livada, pašnjaka i gajeva. Život na ladanjskom posjedu Trsteno odvijao se kroz njegovu rezidencijalnu i gospodarsku funkciju. Izgrađeno jedanaest građevina – četiri rezidencijalne – ljetnikovac, paviljon/glorijet, kapelica i fontana, te sedam gospodarskih – mlinica za žito, mlinica za masline, spremište uz mlinicu, spremište za plodove ispred mlinice, mala građevina s krušnom peći, pojata i akvedukt, koji je nekad ispunjavao dvostruku ulogu, utilitarnu i dekorativnu. Sve su zgrade i građevine do danas sačuvane i kao cjelina su zaštićene.

Projekt „Arboretum i ljetnikovac Trsteno – obnova i revitalizacija petstogodišnje ladanjske cjeline“ stvara pretpostavke za cjelovitu i dugoročnu obnovu i unaprjeđenje Arboretuma Trsteno Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

U sklopu Projekta izrađuje se projektna dokumentacija za obnovu. Rad na dokumentaciji uključuje izradu konzervatorsko-restauratorskih elaborata i projektne dokumentacije za obnovu i prenamjenu povijesnih i ostalih građevina s inventarom (ljetnikovca sa zbirkom umjetnina, kapelicu, mlinicu, gospodarsku zgradu, paviljon/glorijet, fontanu te zgradu pojate), uređenje parkirališta, ugradnju solarnih kolektora, izradu plana upravljanja Arboretumom i promotivnih materijala.

Ciljevi projekta

Osim obnove kulturne baštine cilj je projekta poboljšati turističku ponudu i stvoriti jedinstveno turističko odredište, koje posjetiteljima nudi cjelovit i nesvakidašnji doživljaj ispunjen spajanjem kulturne baštine, povijesnog perivoja te iznimnih prirodnih ljepota. Projektom se želi uspostaviti i afirmirati novo kulturno turističko odredište i potaknuti turističko-gospodarski razvoj naselja Trsteno.

Očekivani rezultati projekta

 • 3D snimak barokne fontane,
 • konzervatorsko-restauratorski elaborat povijesnih građevina i fontane,
 • konzervatorsko-restauratorski elaborat povijesnih kamenih elemenata u perivoju,
 • konzervatorsko-restauratorski elaborat pokretnog inventara ljetnikovca i kapelice Sv. Jerolima,
 • projektna dokumentacija obnove i prenamjene povijesnih građevina (idejno rješenje, glavni projekt, projekt unutarnjeg uređenja s programom izložbenog prostora u ljetnikovcu),
 • glavni projekt solarnih kolektora na krovu zgrade Pojata,
 • glavni projekt uređenja parkirališta,
 • glavni projekt ugradnje solarnih fotonaponskih ćelija na pergoli parkirališta,
 • studija izvodljivosti programa,
 • plan upravljanja Arboretumom,
 • promotivni materijal za prezentaciju Arboretuma.

Vrijednost projekta

Ukupan iznos projekta: 1.390.500,00 kuna

Iznos EU potpore: 1.118.050,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta

Od 1. listopada 2017. godine do 1. prosinca 2019. godine.

Projekt je produžena za jedan mjesec te je završio 30. prosinca 2019. godine.


Mr. sc. Jelena Đukić
Rukovoditelj Odsjeka za međunarodnu suradnju
Broj telefona: +38514895142
Broj telefaksa: +38514819 979
Email: jdukic@hazu.hr

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Zrinski trg 11
10000 Zagreb, Hrvatska


Poveznice

www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779