Vijesti

Objave u medijima o projektu “Arboretum i ljetnikovac Trsteno – obnova i revitalizacija petstogodišnje ladanjske cjeline”
– do 23. listopada 2017.
– do 8. siječnja 2018.

Njemačko-francuska televizijska postaja ARTE snimila je film o Arboretumu Trsteno, u okviru emisije o najljepšim vrtovima i perivojima svijeta.
Njemačku verziju filma možete pogledati ovdje.
Francusku verziju filma možete pogledati ovdje.

Sastanci projektnog tima:
– 13. listopada 2017. – na sastanku su razmatrani plan nabave za projekt, plan zahtjeva za nadoknadu sredstava, utvrđeni su elementi vidljivosti projekta te je određena osoba za kontakt
– 31. listopada 2017. – na sastanku su razmatrani revidirani plan nabave, izrada plakata za projekt te izmjene uloga članova projektnog tima
– 20. prosinca 2017. –  na sastanku su s izabranim izvođačima razmatrani plan izrade 3D snimka barokne fontane i konzervatorsko-restauratorskog elaborata povijesnih građevina i fontane
– 2. ožujka 2018. – na sastanku je definiran tekst dopisa Konzervatorskom zavodu u Dubrovniku, kojim smo izvjestili o projektnim aktivnostima u tijeku i onima koje su u planu; analiziran je dosadašnji tijek Projekta te pripremne aktivnosti za sljedeće nabave prema planu nabave Projekta; zaprimljeno je izvješće – elaborat izrade 3D snimke barkone fontane
– 16. svibnja 2018. – na sastanku je razmatrana javna nabava projekta i to: izrada dokumentacije koja je dovršena te izrada dokumentacije koja je ugovorena i izvođenje je u tijeku. Također se raspravljalo o raspisu još dva natječaja: izrada glavnog projekta solarnih kolektora na krovu zgrade Pojate i glavnog projekta ugradnje solarnih fotonaponskih ćelija na pergoli parkirališta te izrada projektne dokumentacije obnove i prenamjena povijesnih građevina
– 25. svibnja 2018. – održan je e-sastanak projektnog tima na kojem su potvrđene smjernice za izradu Plana upravljanja Arboretumom Trsteno. Smjernice će biti podloga za raspis javne nabave za izradu Plana upravljanja Arboretumom u rujnu 2018. godine
– 5. srpnja 2018. – na sastanku su razmatrani elementi za raspis nabave usluga izrade projektne dokumentacije obnove i prenamjene povijesnih građevina (idejno rješenje, glavni projekt, projekt unutrašnjeg uređenja s programom izložbenog prostora ljetnikovca)
– 5. rujna 2018. – održan je sastanak na kojem se raspravljalo o preostalim javnim nabavama koje je potrebno raspisati u okviru projekta, a posebno o javnoj nabavi usluga izrade projektne dokumentacije obnove i prenamjene povijesnih građevina te komentarima SAFU na ex ante provjeru navedene nabave. Tema razgovora bila je i do sada napravljena dokumentacija za obnovu Arboretuma Trsteno.
– 15. listopada 2018. – održan je sastanak projektnog tima na kojem se raspravljalo o nabavi za izradu projektne dokumentacije i prenamjene povijesnih građevina Ljetnikovca i Glorijeta, koja je u tijeku, te o zadnjoj nabavi predmetnog projekta, studija izvodiljivosti i plan upravljanja, koja se planira raspisati do kraja 2018.
– 20. ožujka 2019. – održan je sastanak na kojem se raspravljalo o izrađenom Planu upravljanja za Arboretum Trsteno te daljnjoj proceduri konačnog prihvaćanja Plana upravljanja (javna rasprava te objava na web stranici HAZU).
– 11. lipnja 2019. – održan je sastanak na kojem je konstantirano da je prihvaćen Plan upravljanja za Arboretum Trsteno te se raspravljalo o izradi projektne dokumentacije za prenamjenu povijesnih građevina, kao i promotivnog materijala
– 16. srpnja 2019. – održan je sastanak projektnog tima i raspravljalo se o izradi projektne dokumentacije za prenamjenu povijesnih građevina i produženju projekta
– 25. rujna 2019. – održan je sastanak vezan uz izradu studije izvodljivosti
– 10. prosinca 2019. – održan je sastanak projektnog tima i konstantirano je da je sva dokumentacija predviđena u okviru ovog projekta izrađena.
Osim sastanaka projektnog tima, održano je 12 koordinacija s izrađivačem projektne dokumentacije za prenamjenu povijesnih građevina.
Projekt je završio 30. prosinca 2019., uz jednomjesečni produžetak od prvotno planiranog završetka.