Projekti

U tijekuMeđunarodni 2024 - 2026

Brigom o suhim travnjacima čuvamo bioraznolikost (CarEx)

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska

Zavod za ornitologiju Hrvatske akademije sudjeluje u projektu “Brigom o suhim travnjacima čuvamo bioraznolikost (CarEx)”. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Voditelj projekta je Nacionalni institut za biologiju iz Ljubljane, a ostali partneri su Hrvatski prirodoslovni muzej u Zagrebu, Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje i Kozjanski park. Projekt traje 30 mjeseci, od 1.3.2024. do 31.8.2026.

Pročitaj više
UgovoreniHRZZ 2019 -

Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju

Projekt br. 3688: “Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju”, voditelj akademik Goran Filipi (financiranje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2023.). Nakon smrti akad. Filipija dodatkom ugovora voditeljica projekta postala je prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević a matična organizacija za provedbu projekta Sveučilište u Zadru.

Pročitaj više

Navigacija