Projekti

ZavršeniMeđunarodni 2014 -

European Raptor Biomonitoring Facility (ERBFacility)

Program COST (European Cooperation in Science and Technology)
Dr. sc. Vesna Tutiš i dr. sc. Sanja Barišić iz Zavod za ornitologiju HAZU sudjeluju u COST projektnoj akciji “European Raptor Biomonitoring Facility (ERBFacility)”. Cilj akcije je povezivanje europskih znanstvenika u svrhu prikupljanja kvalitetnijih podataka o izloženost i štetnom djelovanju kemikalija na ptice grabljivice.

Pročitaj više
ZavršeniMeđunarodni 2014 -

Program DARIAH-EU

Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koordinator je projekta “Cooperation Framework of Digital Infrastructure in the Region – Opportunities and Needs in Case of Material Concerning Famous People in Science and Culture” koji je financiran u okviru natječaja DARIAH Call 2017 Cultural Heritage and Humanities Research. U projektu sudjeluju sljedeće institucije: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Knjižnice grada Zagreba, Državni arhiv u Varaždinu, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Muzej za umjetnost i obrt, Institut za etnologiju i folkloristiku, ICARUS HR, ArhivPro (Koprivnica), Znanstvenoraziskovalni centar Slovenske akademije znanosti i umjetnosti (Ljubljana) i Nacionalni muzej BiH (Sarajevo). U okviru projekta održana je prva radionica 28. i 29. studenoga 2017., druga 12.-14. veljače 2018.  i treća 10. i 11. travnja 2018.

Pročitaj više
ZavršeniMeđunarodni - 2019

Smart Integration of Genetics with Sciences of the Past in Croatia: Minding and Mending the Gap (MendtheGap)

Program Obzor 2020
Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU sudjeluje u projektu H2020-TWINN-2015 “Smart Integration of Genetics with Sciences of the Past in Croatia: Minding and Mending the Gap (MendtheGap)”. Projekt provode hrvatske institucije – Agronomski fakultet u Zagrebu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za antropologiju, Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Hrvatski prirodoslovni muzej i Kulturni centar Vela Luka, okupljene u inicijativi CrEAMA u suradnji sa Sveučilištem u Pisi i Sveučilištem u Cambridgu. Projekt je završio u siječnju 2019. godine.

Pročitaj više
ZavršeniMeđunarodni 2017 - 2019

Arboretum i ljetnikovac Trsteno – obnova i revitalizacija petstogodišnje ladanjske cjeline

Europski fond za regionalni razvoj 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti vodi strukturni projekt “Arboretum i ljetnikovac Trsteno – obnova i revitalizacija petstogodišnje ladanjske cjeline”, sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru projekta, dobivenog na natječaju “Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine” izrađuje se projektna dokumentacija te stvaraju pretpostavke za cjelovitu i dugoročnu obnovu i unaprjeđenje Arboretuma Trsteno. Osim obnove kulturne baštine, dugoročni cilj je poboljšanje turističke ponude i stvaranje jedinstvenog turističkog odredišta. Projekt je završio 30. prosinca 2019. godine.

Pročitaj više
ZavršeniMeđunarodni - 2020

Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA)

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska
Dr. sc. Jelena Kralj iz Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije voditeljica je projekta “Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA)”. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a uz Zavod za ornitologiju HAZU, iz Hrvatske ga provode Udruga BIOM, Javna ustanova “Zeleni prsten” Zagrebačke županije i Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a iz Slovenije Nacionalni institut za biologiju i Društvo za promatranje i proučavanje ptica Slovenije. Za rad na projektu na radnom mjestu asistenta zaposlen je Miloš Martinović. Projekt je završio u veljači 2020.

Pročitaj više
ZavršeniMeđunarodni 2019 - 2019

Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in the 20th Century (TransCultAA)

Program HERA (Humanities in the European Research Area)
Dr. sc. Ljerka Dulibić iz Strossmayerove galerije starih majstora HAZU, hrvatska je voditeljica projekta “Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in the 20th Century (TransCultAA)”. Projekt je financiran iz programa HERA, te se provodi u suradnji sa Zentralinstitutom für Kunstgeschichte, Università degli studi di Udine i Institutom za povijest umjetnosti Slovenske akademije znanosti i umjetnosti. Za rad na projektu i radnom mjestu asistenta u Strossmayerovoj galeriji starih majstora s Ivanom Ferenčakom sklopljen je ugovor o radu na određeno vrijeme do 2019. Projekt je završio u studenome 2019.

Pročitaj više

Navigacija