Pretraga:

Rezultati:

Radionica: Institucionalizacija moderne građanske glazbene kulture u 19. stoljeću

U okviru projekta MusInst19 održava se radionica Institucionalizacija moderne građanske glazbene kulture u 19. stoljeću u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Hrvatskog muzikološkog društva, u petak, 7. listopada 2022. u Preporodnoj dvorani HAZU, Opatička 18, Zagreb. Voditelj projekta je akademik Stanislav Tuksar.

Obranjen prvi doktorat na temu rada i opusa akademika Andrije Mutnjakovića

Na Sveučilištu IUAV u Veneciji u četvrtak 21. srpnja 2022. obranjen je prvi doktorat na temu rada i opusa istaknutog hrvatskog arhitekta akademika Andrije Mutnjakovića. Doktorat na temu Između neoavangardne umjetnosti i biourbanizma – Andrija Mutnjaković: Nacionalna knjižnica Kosova, obranio je mladi kosovski arhitekt Rilind Çoçaj. Ovo je prva doktorska disertacija na temu rada živućeg arhitekta obranjena na Sveučilištu IUAV u Veneciji, a akademik Mutnjaković je i osobno bio nazočan obrani doktorata.

Predstavljanje knjige Tade Oršolića Dalmatinska pješačka pukovnija “Grof Lacy” br. 22 u Prvom svjetskom ratu

U četvrtak, 6. listopada 2022. u 12 sati u dvorani Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Obala kneza Trpimira 8, u organizaciji Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Državnog arhiva u Zadru održano je predstavljanje knjige autora Tade Oršolića, Dalmatinska pješačka pukovnija „grof Lacyˮ br. 22. u Prvom svjetskom ratu. Pozdravno je u ime suizdavača govorio doc. dr. sc. Ante Gverić, a knjigu su predstavili prof. dr. sc. Željko Holjevac, dr. sc. Dinko Čutura i autor izv. prof. dr. sc. Tado Oršolić.

Umro član suradnik HAZU prof. dr. sc. Theodor Dürrigl 

U srijedu 20. srpnja 2022. u Zagrebu je u 96. godini umro istaknuti hrvatski fizijatar i reumatolog prof. dr. sc. Theodor Dürrigl, član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1986. Rodio se 10. listopada 1926. u Zagrebu. Od 1966. do 1992. bio je profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te radio u Kliničkom bolničkom centru Rebro, kao predstojnik Zavoda za reumatske bolesti i rehabilitaciju.

Umro akademik Viktor Žmegač

U srijedu 20. srpnja 2022. u Zagrebu je u 94. godini života umro akademik Viktor Žmegač, istaknuti hrvatski germanist svjetskog glasa, povjesničar književnosti i muzikolog, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2012.. Rodio se 21. ožujka 1929. u Slatini. Od 1957. do 1999. bio je profesor njemačke književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Međunarodni ugled stekao je kao germanist pišući na hrvatskom i njemačkom jeziku.

Izložba Kinetičke arhitektonske kreacije u Areni Zagreb

U organizaciji Hrvatskog muzeja arhitekture Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 5. do 8. listopada u Areni Zagreb, u sklopu regionalnog sajma i stručne konferencije ArhiBau.hr, održava se izložba Kinetičke arhitektonske kreacije.

Odgovor na “Deklaraciju o granicama srpskog jezika“

Odbor za normu hrvatskoga standardnog jezika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti usvojio je 11. srpnja 2022. Odgovor na “Deklaraciju o granicama srpskog jezika“ kojim se osvrnuo na očigledne neistine i pogrešna tumačenja povijesnih činjenica u „Deklaraciji o granicama srpskog jezika“ donesenoj 19. lipnja 2022. na Trećoj interkatedarskoj srbističkoj konferenciji.

Predstavljanje knjige Dubrovačka ladanjska arhitektura

U petak, 30. rujna 2022. u 19 sati Institut za povijest umjetnosti, Zagreb i Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku organizirali su predstavljanje knjige prof. dr. Nade Grujić, Dubrovačka ladanjska arhitektura (Zagreb, Institut za povijest umjetnosti, 2021.), koje se, u nazočnosti brojne publike, održalo u ljetnikovcu Sorkočević, sjedištu Zavoda.

Objavljen drugi svezak Hrvatske tehničke enciklopedije

Leksikografski zavod Miroslav Krleža objavio je drugi svezak Hrvatske tehničke enciklopedije, projekta koji se odvija u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti i Akademijom tehničkih znanosti Hrvatske. Akademik Ignac Lovrek, tajnik Razreda za tehničke znanosti HAZU i član Uredničkog vijeća Hrvatske tehničke enciklopedije pozdravio je prisutne kao izaslanik predsjednika HAZU akademika Velimira Neidhardta. Govoreći o enciklopediji, istaknuo je njezin moderan pristup i ulogu u društvu, te kako se doprinos Akademije projektu nastavlja i u drugome svesku, na kojem je više akademika surađivalo kao urednici struka i autori članaka.