SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP JANEZ TRDINA (1830. – 1905.), SLOVENSKI PROFESOR VARAŽDINSKE I RIJEČKE GIMNAZIJE

 

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci

s Područnom jedinicom u Puli

i Zavod za znanstveni rad u Varaždinu

 

ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER

SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI, Ljubljana

 

INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA, Ljubljana

 

organiziraju

 

MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP

JANEZ TRDINA (1830. – 1905.), SLOVENSKI PROFESOR VARAŽDINSKE I RIJEČKE GIMNAZIJE

 

PROGRAM 

Petak, 23. 9. 2022.

Slovenski dom – KPD „Bazovica”, Podpinjol 43, Rijeka

 

10.00 – Pozdravne riječi i otvaranje skupa

 

 

Izlaganja

10.30 – 10.45    Barbara Riman (Inštitut za narodnostna vprašnja, Ljubljana):

Slovenski profesori u hrvatskim gimnazijama krajem 19. i početkom 20. stoljeća

 

10.45 – 11.00    Kristina Riman (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti):

Trdinino promišljanje slovenskog i hrvatskog identiteta u razdoblju Bachova apsolutizma

 

11.00 – 11.15    Jan Bernot (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta):

Ponotranjenje slovenske nacionalne ideje pri Janezu Trdini

 

11.15 – 11.30    Marijan Dović (ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, Ljubljana):

Trdinove nacionalistične »bajke«, mednacionalni spor in »mehka« cenzura

 

11.30 – 11.50    Stanka

 

11.50. – 12.05   Vladimir Huzjan (Zavod za znanstveni rad HAZU u Varaždinu):

Varaždin u vrijeme Janeza Trdine

 

12.05 – 12.20    Sanja Županić (Strojarska i prometna škola Varaždin):

Trdinina kritika švapčarenja u Varaždinu

 

12.20 – 12.35    Andrea Roknić Bežanić (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet):

Rijeka i Janez Trdina

 

12.35 – 12.45 Stanka

 

12.45 – 13.00    Boris Petković (Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci):

Izvješća riječke gimnazije u razdoblju prije, za vrijeme i nakon profesure Janeza Trdine (1819. – 1875.)

 

13.00 – 13.15    Diana Stolac – Petra Radošević (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet; Katolička osnovna škola „Josip Pavlišić”, Rijeka):

Riječke godine Janeza Trdine

 

13.15 – 13.30    Maja Polić (Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci):

Janez Trdina u hrvatskoj periodici XIX. stoljeća

 

13.30 – 13.45    Sanja Holjevac (Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci):

Zapažanja Janeza Trdine o čakavštini otoka Krka

 

13.45 – 14.00    Stanko Granda (Ljubljana, Slovenija):

Janez Trdina kot vir za socialno zgodovino

 

14.00    Rasprava

 

15.00    Ručak

 

Održavanje skupa financijski su potpomogli:

– Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

– Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Pozivnica s programom

Datum

23. rujna, 2022
Isteklo!

Vrijeme

10:00

Lokacija

Slovenski dom – KPD „Bazovica”, Podpinjol 43, Rijeka
Kategorija
Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli

Organizator

Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli
Telefon
+385 0 51 355 800
Email
rizavod@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/jedinice/zavod-za-povijesne-i-drustvene-znanosti-u-rijeci/

Other Organizers

Zavod za znanstveni rad HAZU u Varaždinu
Zavod za znanstveni rad HAZU u Varaždinu
Telefon
+385(0)42214503
Email
varazdin@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/jedinice/zavod-za-znanstveni-rad-u-varazdinu/