Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se informacije o aktivnostima članova Akademije, znanstvenicima i njihovom radu.

Dr. sc. Bojana Schubert iz Zavoda za lingvistička istraživanja HAZU dobitnica Nagrade Grada Ludbrega

 

Dr. sc. Bojana Schubert, znanstvena suradnica zaposlena u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije, dobitnica je Nagrade Grada Ludbrega za rezultate u području znanosti, prosvjete i društvenog života.

Dr. sc. Bojana Schubert bavi se istraživanjem i popularizacijom kajkavskoga književnog jezika o kojem je dosad objavila dvije znanstvene monografije (U suton kajkavskoga književnog jezika: povijesnosociolingvistička analiza jezika Ivana Krizmanića, Srednja Europa, Zagreb, 2016. i Prvi hrvatski Shakespeare, Pučko otvoreno učilište Dragutin Novak, Ludbreg, 2016., u suautorstvu s Ivanom Lupićem) te popularno-znanstvenu slikovnicu Priča o jednom Kaju, Srednja Europa za mlade, 2021. Potonja je knjiga dobila preporuku Agencije za odgoj i obrazovanje za upotrebu u nastavi hrvatskoga jezika u 5. razredima osnovnih škola.

U Zavodu za lingvistička istraživanja dr. Schubert angažirana je na projektima Rječnik hrvatskoga književnog jezika od preporoda do I. G. Kovačića, Popunjavanje bjelina na suvremenoj i povijesnoj kajkavskoj jezičnoj karti te Istraživanje hrvatskih dijalekata, a surađuje i na projektu Hrvatske zaklade za znanost Hrvatska rukopisna kultura: djela, pisari, zbirke.

Iz medija: https://epodravina.hr/foto-svecanom-sjednicom-obiljezen-dan-grada-ludbrega-bilic-vizionarski-u-grad-pokusavamo-dovesti-nove-ideje/

Pretraživanje