News

This page contains information about the activities of the members of the Academy, scientists and their work.

Dr. sc. Bojana Schubert iz Zavoda za lingvistička istraživanja HAZU dobitnica Nagrade Grada Ludbrega

 

Dr. sc. Bojana Schubert, znanstvena suradnica zaposlena u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije, dobitnica je Nagrade Grada Ludbrega za rezultate u području znanosti, prosvjete i društvenog života.

Dr. sc. Bojana Schubert bavi se istraživanjem i popularizacijom kajkavskoga književnog jezika o kojem je dosad objavila dvije znanstvene monografije (U suton kajkavskoga književnog jezika: povijesnosociolingvistička analiza jezika Ivana Krizmanića, Srednja Europa, Zagreb, 2016. i Prvi hrvatski Shakespeare, Pučko otvoreno učilište Dragutin Novak, Ludbreg, 2016., u suautorstvu s Ivanom Lupićem) te popularno-znanstvenu slikovnicu Priča o jednom Kaju, Srednja Europa za mlade, 2021. Potonja je knjiga dobila preporuku Agencije za odgoj i obrazovanje za upotrebu u nastavi hrvatskoga jezika u 5. razredima osnovnih škola.

U Zavodu za lingvistička istraživanja dr. Schubert angažirana je na projektima Rječnik hrvatskoga književnog jezika od preporoda do I. G. Kovačića, Popunjavanje bjelina na suvremenoj i povijesnoj kajkavskoj jezičnoj karti te Istraživanje hrvatskih dijalekata, a surađuje i na projektu Hrvatske zaklade za znanost Hrvatska rukopisna kultura: djela, pisari, zbirke.

Iz medija: https://epodravina.hr/foto-svecanom-sjednicom-obiljezen-dan-grada-ludbrega-bilic-vizionarski-u-grad-pokusavamo-dovesti-nove-ideje/

Search