Schubert Bojana, dr. sc.

Zaposlenici Akademije
Schubert Bojana, dr. sc.

Datum rođenja:

 • 1984

Mjesto rođenja:

 • Čakovec

Adrese:

 • Zavod za lingvistička istraživanja HAZU, Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • +385 01 4698 242

E-mail adrese:

Schubert Bojana, dr. sc.

Zaposlenici Akademije

Akademske titule:

 • doktor znanosti

Institucije:

 • znanstvena suradnica – Zavod za lingvistička istraživanja HAZU (2017.–)

Životopis

Bojana Schubert (r. Marković) rođena je 1984. godine u Čakovcu. Osnovnu školu završila je u Ludbregu, gimnaziju u Varaždinu, a studij Hrvatskoga jezika i književnosti 2007. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zadru.

U travnju 2008. godine upisala je poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci, gdje je 30. siječnja 2014. godine obranila doktorski rad naslova Jezik Ivana Krizmanića (povijesno-sociolingvistička anliza) pred stručnim povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Diana Stolac (mentorica), dr. sc. Amir Kapetanović i dr. sc. Barbara Štebih Golub, čime je stekla akademski stupanj doktorice znanosti.

Od 2008. godine Bojana Schubert zaposlena je na suradničkome radnom mjestu i u suradničkome zvanju znanstvene novakinje/asistentice u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Godine 2014. odobreno joj je zvanje i radno mjesto u statusu poslijedoktorandice, a 2017. izabrana je u zvanje znanstvene suradnice.

Svoj novački staž započela je u veljači 2008. godine radom na znanstvenome projektu Istraživanje hrvatskih dijalekata voditeljice dr. sc. Jele Maresić. Tijekom 2008. i 2009. godine radila je na Somatskome rječniku čakavskoga narječja (u rukopisu) te 2010. i početkom 2011. godine na knjizi Opis i rječnik đurđevečkoga govora Jele Maresić i Vladimira Miholeka, kao stručni suradnik. Potonja je knjiga tiskana i predstavljena u lipnju 2011. Nadalje se na projektu bavi istraživanjem kajkavskoga književnog jezika s povijesnosociolingvističkog aspekta obrađujući jezik manje poznatih i zaboravljenih kajkavskih pisaca iz razdoblja od 16. do 19. stoljeća.

Drugi projekt, na kojem radi od lipnja 2011., dovršavanje je Rječnika hrvatskoga jezika od preporoda do I. G. Kovačić, voditelja akademika Milana Moguša. Za prvi u nizu novih svezaka Benešićeva rječnika, 13. svezak: s – spužvast, sa suradnicima je leksikografski obrađivala natuknice i pripremala rukopis za tisak. Obradila je dijelove: sedra – sijačsjaviti – skorovečernjak i sljubovan – smućenost. Za isti je svezak s dr. sc. Ivanom Filipović Petrović temeljito revidirala popis pisaca i djela iz kojih je Julije Benešić crpio rječničke citatne potvrde. Svezak je objavljen u studenome 2013. godine. Za sljedeći 14. svezak Benešićeva rječnika (spužvica – švrljuga) leksikografski je obradila dijelove: spužvica – srodstvo i škrljak – švrljuga. Svezak je objavljen u ožujku 2017. godine. Nastavila je s radom na građi slova T i U (tresuckati – twostep; u – udati se) koja je objavljena u 15. svesku Rječnika 2022. godine.

Bojana Schubert bavi se poviješću hrvatskoga jezika s naglaskom na kajkavskome književnom jeziku, povijesnom sociolingvistikom i leksikografijom. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te dvije knjige. Sudjelovala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima i stručnim radionicama. Održava predavanja, daje stručne intervjue i recenzira radove za jezikoslovne časopise i zbornike.

Izobrazba

 • 2014. – Doktorat Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, poslijediplomski sveučilišni doktorski studij povijesti  i dijalektologije hrvatskoga jezika; tema Jezik Ivana Krizmanića (povijesno-sociolingvistička analiza)
 • 2007. –  Diploma Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zadru, jednopredmetni studij kroatistike

Akademski razvoj

 • 2019.– Docentica u naslovnom zvanju na Odjelu za lingvistiku Sveučilišta u Zadru
 • 2017.–  Znanstvena suradnica u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 2014.–2017. Poslijedoktorandica u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 2008.–2014. Znanstvena novakinja/asistentica u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Nagrade i priznanja

 • 2007. Rektorova nagrada Sveučilišta u Zadru
 • 2022. Nagrada Grada Ludbrega

Suradnja na projektima

 • 2020.– Hrvatska rukopisna kultura: djela, pisari, zbirke – projekt Hrvatske zaklade za znanost
 • 2019.– Popunjavanje bjelina na suvremenoj i povijesnoj kajkavskoj jezičnoj karti
 • 2011.– Benešićev Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića
 • 2008.– Istraživanje hrvatskih dijalekata i povijesti hrvatskoga jezika

Održavanje sveučilišne nastave

 • 2022./2023. – vježbe na kolegiju Digital Dimension of Texts pri Odjelu za lingvistiku Sveučilišta u Zadru
 • 2020./2021. – suradnja na kolegiju Istraživački rad pri Odjelu za lingvistiku Sveučilišta u Zadru
 • 2019./2020. – kolegij Obrazovna lingvistika pri Odjelu za lingvistiku Sveučilišta u Zadru

Doprinos sektoru obrazovanja

 • 2021. Preporuka Agencije za odgoj i obrazovanje MZO-a da se popularno-znanstvena slikovnica Priča o jednom Kaju upotrebljava u nastavi predmeta Hrvatski jezik kao dodatni nastavni materijal u 5. razredu

Usavršavanje

 • 2021. – Povijesnosociolingvistička radionica naziva Historical Sociolinguistics Young Researchers Forum pri Sveučilištu Vrije u Bruxellesu i Sveučilištu u Leidenu (online)
 • 2020. – Povijesnosociolingvistička radionica naziva Historical Sociolinguistics Young Researchers Forum pri Sveučilištu Vrije u Bruxellesu, Belgija
 • 2019. – Povijesnosociolingvistička radionica naziva Historical Sociolinguistics Young Researchers Forum pri Sveučilištu u Leidenu, Nizozemska
 • 2011. – Tromjesečno znanstveno-istraživačko usavršavanje u VESTIGIA Manuscript Research Centre pri Karl-Franzens-Universitätu u Grazu, Austrija
 • 2010. – Ljetna škola Interdisciplinary Summer School, Workshop and Round Table in Computational Linguistics, Cognitive and Information Science u Zadru
 • 2010. – Radionice povodom Konferencije i sastanka članova Konzorcija “Text Encoding Initiative”: TEI u primjeni: Digitalni tekst i jezični resursi u Zadru

Javna predavanja i radionice

 • 2022. – Predavanje naslova Iz ludbreške jezične povijesti: pisac Josip Vračan (1786. – 1849.) održano 14. studenoga povodom Mjeseca hrvatske knjige u organizaciji Gradske knjižnice Mladen Kerstner u Ludbregu
 • 2022. – Predavanje naslova Tomaš Goričanec otet zaboravu. Kajkavski jezik u vrijeme preporoda i danas održano 1. listopada u sklopu projekta Kajkavski poetski gartlic u Ludbregu
 • 2022. – Sudjelovanje na tribini Što je nama materinski jezik? 22. veljače u organizaciji Gradske knjižnice Mladen Kerstner u Ludbregu povodom Međunarodnoga dana materinskog jezika
 • 2021. – Radionica Stari KAJ – novi sadržaj: Iz oživljene kajkavske povijesti, 1. skup Županijskog stručnog vijeća školskih knjižničara osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije (s Grgom Petrovim)
 • 2020. – Radionica Jezična baština u slici i priči: volimo KAJ!, Dani europske baštine, Ludbreg (s Grgom Petrovim)
 • 2020. – Predavanje Iz alternativne povijesti hrvatskog jezika: slučaj kajkavski, Karlov univerzitet u Pragu (online)
 • 2019. – Radionica Sat kajkavskog jezika, Dan otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (s Marinom Marinković)
 • 2019. – Predavanje Jesmo li svi odmalena višejezični? O vertikalnoj višejezičnosti i procesu obrazovanja (nastupno predavanje na Sveučilištu u Zadru)
 • 2019. – Predavanje Kajkavština i/ili prestiž, Zadarska lingvistička srida, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru
 • 2019. – Radionica Kaej is OK!, Dani otvorenih vrata Prve gimnazije u Varaždinu (s Marinom Marinković)
 • 2018. – Radionica Povijesni i suvremeni dijalekti u nastavi hrvatskoga jezika, Dan otvorenih vrata Hrvatske  akademije znanosti i umjetnosti (voditeljica)
 • 2016. – Predavanje Prvi hrvatski Shakespeare u sklopu manifestacije Shakespeare u Mariji Bistrici
 • 2016. – Predavanje Uspon i pad kajkavskoga književnog jezika u 19. stoljeću, Dani otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 2011. – Radionica Povijesna leksikografija: Benešićev književnojezični rječnik, Dani otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (voditeljica s Ivanom Filipović Petrović)
 • 2011. – Pozvano predavanje Kajkavski idiomi u prošlosti i danas na studiju Bosnisch/Kroatisch/Serbisch pri Institutu za slavistiku u Grazu

Popularizacija znanosti (intervjui, gostovanja na radiju i televiziji)

 • 2022. – Intervju i predstavljanje edukativne slikovnice Priča o jednom Kaju snimljeni 15. ožujka 2022. povodom Mjeseca hrvatskoga jezika u prostoru Knjižnice Medveščak u Zagrebu (s Grgom Petrovim): https://www.youtube.com/watch?v=lYvdDQKhxgE
 • 2021. – Intervjui za HRT, Radio Ludbreg, Radio Stubica, Varaždinski, Ludbreški i Podravski list povodom objave popularno-znanstvene slikovnice Priča o jednom Kaju (autorica Bojana Schubert, ilustrator Grgo Petrov)
 • 2019. – Gostovanje u emisiji Bilješke o jeziku (HRT 3) na temu Kajkavskoga književnog jezika
 • 2018. – Surađuje na ludbreškome projektu Kajkavski poetski gartlic u sklopu kojeg odabire citate ponajboljih kajkavskih književnika, koji se (citati) u dogovoru s gradskim vlastima grafitiraju po ludbreškim ulicama
 • 2017. – Intervju za znanstveno-popularni časopis Hrvatski jezik (god. 4 br. 1) na temu O jednoj Flundri
 • 2017. – Gostovanje u emisiji Bilješke o jeziku (HRT 3) na temu knjiga Prvi hrvatski Shakespeare i U suton kajkavskoga književnog jezika
 • 2016. – Intervju za emisiju Jezik i predrasude (Hrvatski radio 1) na temu Prvi prijevod Shakespearea u Hrvata
 • 2012. – Intervju za emisiju Kajkaviana (Radio Aktiv) na temu Ludbreški govori
 • 2011. – Intervju za emisiju Jezik i predrasude (Hrvatski radio 1) na temu Jezik Kerstnerovih Gruntovčana

Članstva

 • Članica Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku
 • Članica Hrvatskoga filološkog društva
 • Članica Kajkavskog spravišča

​Rad na znanstvenim publikacijama

Sudjelovanje u radu na pripremi za tisak Akademijinih znanstvenih časopisa:

 • Hrvatski dijalektološki zbornik – u svojstvu korektorice od broja 13/2007.
 • Filologija – u svojstvu korektorice od broja 70/2018.; u svojstvu tajnice od broja 72/2019.

Sudjelovanja na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima

 • 2022. – XXXVI. međunarodni znanstveni skup STANDARDNI I NESTANDARDNI IDIOMI, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 9. – 11. lipnja 2022., Osijek s temom Jezični dinosaur i njegovi prežitci: mali uvid u pisani život suvremenog kajkavskog (s Dianom Stolac)
 • 2022. – XXI. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća, 5. rujna 2022., Krapina, s temom Zanimljivosti o kajkavskom jeziku i djelu Josipa Vračana, ludbreškoga pisca.
 • 2021. – Međunarodna konferencija Conventional and unconventional ways of transmitting and revitalizing minoritized languages in European context and beyond. Warsaw, 8th-9th September 2021 s temom Facebook Kajkavian: life of a regional language on a social network (online)
 • 2020. – Međunarodni znanstveni skup Naša sloga (1870. – 2020.). Pula, Filozofski fakultet, 4. rujna 2020. s temom S preporodnih margina: Josip Vračan i njegovi jezici (online)
 • 2019. – Sedmi hrvatski slavistički kongres, Šibenik, 25. – 28. rujna 2019., s temom U potrazi za jezičnom varijacijom –  druga  izdanja starokajkavskih tekstova (s Barbarom Štebih Golub)
 • 2019. – Znanstveni simpozij 35 godina lingvističkih istraživanja, Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 15. listopada 2019., s temom Ni med cvetjem ni pravice! Zašto se nekih povijesnih jezika sjećamo, a drugih ne?
 • 2019. – Četvrti Malićevi dani. Julije Benešić i njegovo doba: povodom 100 godina lektorata poljskog jezika u Zagrebu, 25. i 26. listopada 2019., s temom Benešićev književnojezični rječnik u kontekstu hrvatskih nenormativnih rječnika
 • 2018. – Senjski interdisciplinarni simpozij 2018. Fenomen Kranjčević: Zdravo ste nam, braćo, u kamenu Senju! (nova  čitanja), Senj, 27. i 28. travnja 2018. s temom Senjani u Benešićevu rječniku
 • 2018. – 2nd International Conference on Sociolinguistics – ICS2 – Budimpešta, 6. – 8. rujna 2018. s temom Strike while the iron’s hot: Standard language ideology as it reveals itself in Croatian readers and school dictionaries
 • 2018.  – Od norme do uporabe 2, Osijek, 28. i 29. rujna 2018. s temom Norma i praksa: prakticiraju li kajkavski gramatičari-pisci normu iz svojih gramatika u vlastitim književnim djelima?
 • 2014. – Šesti hrvatski slavistički kongres Vukovar i Vinkovci, 10. – 13. rujna 2014. s izlaganjem Odnos gramatičke norme i jezične prakse u suton kajkavskoga književnog jezika
 • 2014. – Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja / Multidisciplinary Approaches to Multilingualism  XXVIII. međunarodni znanstveni skup 28th International Conference 25. – 27. travnja / 25 – 27 April 2014 s  izlaganjem Štokavsko-kajkavski i obrnuti prijevodi Ivana Krizmanića – „književne igrarijei zimnje zabavice“ ili   odličan primjer utjecaja društvenih okolnosti na jezični identitet pojedinca
 • 2013. – Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća, Krapina 2013. s izlaganjem Važnost novootkrivenih    prijevodnih tekstova Ivana Krizmanića (sociolingvistička perspektiva).
 • 2011. – Conference of Young Slavists, Prag 2011. s izlaganjem Kajkavsko-štokavska jezična prožimanja u povijesti  hrvatskoga književnog jezika (na primjeru Kanižlićeve i Krizmanićeve Svete Rožalije)
 • 2010. – Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća, Krapina 2010. (s Marinom Valenčić) s izlaganjem Sunčece  ti presvetlo! (usporedba Kerstnerovih i ludbreško-podravskih frazema)
 • 2008. – Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća, Krapina 2008. s izlaganjem Jezična obilježja kajkavske verzije Noćnog viđenja sv. Bernarda

Bibliografija

Bojana Schubert – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI