Izvori, pomagala i studije za hrvatsku povijest od srednjeg vijeka do kraja dugog 19. stoljeća (IP-2014-09-6547)

Završeni HRZZ

     

 

Sažetak projekta:

Opći cilj projekta je prikupljanje, znanstvena analiza i izdavanje izvora za društvenu, kulturnu i gospodarsku povijest Hrvatske od srednjeg vijeka do kraja dugog 19. st., izrada priručnika potrebnih za njihovo istraživanje, te, na njihovom temelju, pisanje studija (članaka i monografija) koji se tiču, u prvom redu, društvene i gospodarske povijesti Hrvatske. To je jedan od projekata koji su se razvili iz istraživanja koja se već tradicionalno provode u istraživačkom okviru Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Prvenstveni cilj rada na projektu je priprema i objavljivanje kritičkih izdanja izvora potrebnih drugim istraživačima za njihova daljnja istraživanja. Cilj mu je dopunjavanje i kompletiranje starijih izdanja izvora novim arhivskim istraživanjima i nastavljanje već uspostavljenih zbirki, ali i uspostavljanje nekih novih i započinjanje njihovog publiciranja. Pažnja se posvećuje i proučavanju starije (u prvom redu one ranonovovjekovne) historiografije kao izvora za društvenu, političku, gospodarsku i kulturnu povijest. Istraživački rad na projektu rezultirati će novim izdanjima povijesnih izvora kvalitetno i kritički pripremljenim i njima opskrbiti hrvatsku i međunarodnu znanstvenu javnost, kao i s nužno potrebnim priručnicima.

Metodologija korištena tijekom rada na tim zadacima je ona uobičajena za slična istraživanja (utemeljena na općim načelima egdotike i drugih pomoćnih povijesnih disciplina).

Rad na projektu odvija se kroz sljedeće glavne zadatke:

a) Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Supplementa
b) Monumenta Spalatensia
c) Monumenta historica familiarum Zrinski et Frankopan
d) Epistole et communicationes rectorum Dalmatiae et Albaniae Venetae
e) Fontes spectantes historiam Adriatici Orientalis priscae aetatis recentioris
f) The Laws of the Medieval Kingdom of Croatia
g) Izdanja izvan serija
h) Kulturna povijest 19. st.
i) Priručnici
j) Studije.

Uključivanjem u rad mlađih istraživača i kroz suradnju s drugim ustanovama, pomaže se obrazovanje i trening mlađih znanstvenika.
Rezultati rada na projektu predstavljaju se znanstvenoj javnosti i putem znanstvenih studija objavljenih u Akademijinim izdanjima i izvan njih u Hrvatskoj i inozemstvu, kao i sudjelovanjem u i organiziranjem važnih znanstvenih skupova i drugih znanstvenih događanja u zemlji i inozemstvu.

Voditelj projekta

dr. sc. Damir Karbić, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, Zagreb

Istraživači na projektu (abecednim redom)

dr. sc. Krisztina Arany, Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest
dr. sc. Éva Bátoriné Halász, Magyar Medieviszikai Kutatócsoport, Budapest-Szeged
dr. sc. Goran Budeč, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, Zagreb
dr. sc. Lovorka Čoralić, Hrvatski institut za povijest, Zagreb
dr. sc. Sabine Florence Fabijanec, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, Zagreb
mr. sc. Judit Gal, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
dr. sc. Tomislav Galović, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Branka Grbavac, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, Zagreb
dr. sc. Ivan Jurković, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
dr. sc. Iva Kurelac, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, Zagreb
dr. sc. Robert Kurelić, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
dr. sc. Zoran Ladić, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, Zagreb
dr. sc. Tihana Luetić, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, Zagreb
prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Suzana Miljan, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, Zagreb
dr. sc. Christopher Nicholson, London
prof. Zrinka Novak, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, Zagreb
dr. sc. Filip Novosel, Hrvatski institut za povijest, Zagreb
prof. dr. sc. Martyn Rady, School of Slavonic and East European Studies, University College London
dr. sc. Mirko Sardelić, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, Zagreb
dr. sc. Vesna Tudjina, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, Zagreb