Istraživanje provenijencije umjetnina u zagrebačkim zbirkama

Ugovoreni HRZZ

HRZZ IP-2020-02-1356

Trajanje projekta od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2024.

Voditeljica projekta: dr. sc. Ljerka Dulibić

ZagArtColl_ProResearch
Istraživanje provenijencije umjetnina u zagrebačkim zbirkama (IP-2020-02-1356)

Projekt „Istraživanje provenijencije umjetnina u zagrebačkim zbirkama“ bavi se praćenjem sudbine umjetnina i/ili umjetničkih zbirki u Zagrebu uslijed promjena geopolitičkih okolnosti u različitim razdobljima hrvatske povijesti, posebice prije, tijekom i nakon Drugog svjetskog rata.

Istraživanje sudbine umjetnina prije i tijekom poslijeratne muzealizacije izazovan je, no nužan element u obuhvatnoj znanstvenoj i stručnoj obradi nacionalne nam kulturne baštine. Sagledavanje uloge različitih vlasti, institucija i pojedinaca u upravljanju umjetničkom baštinom doprinijet će boljem razumijevanju uloge kulturne baštine u procesima društvenoga razvoja obilježenima (ne)razriješenim povijesnim konfliktima.

Umjetnine identificirane i/ili kontekstualizirane iz aspekta provenijencije obradit će se i u okviru tradicionalnih povijesnoumjetničkih metoda, čime će se osigurati cjelovitost pristupa temi. Transparentnost istraživačkih postupaka, čvrsto utemeljenih u arhivskim dokumentima i materijalnim tragovima vlasništva na umjetninama, osigurat će prijenos iskustava i metodologije ne samo povjesničarima umjetnosti već i muzejskim, arhivskim i djelatnicima srodnih struka, čime će se postići znatan utjecaj na etabliranje odgovornog i pouzdanog bavljenja ovom neistraženom i još uvijek ‘osjetljivom’ temom u hrvatskim baštinskim ustanovama.

Projekt se provodi u Strossmayerovoj galeriji starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a financira ga Hrvatska zaklada za znanost. Različiti oblici projektne suradnje dogovoreni su s Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske, Muzejskim dokumentacijskim centrom i Muzejem suvremene umjetnosti.

Suradnici: dr. sc. Iva Pasini Tržec, neovisna istraživačica (Beč, Austrija), doc. dr. sc. Tanja Trška (Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), dr. sc. Petra Vugrinec (Galerija Klovićevi dvori), poslijedoktorand dr. sc. Ivan Ferenčak i doktorand Bartol Fabijanić (Strossmayerova galerija starih majstora HAZU), studentica Lucija Burić (Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)