Izjave HAZU

IZJAVA HAZU O PROMIŠLJANJU I REALIZACIJI PROJEKATA EU FONDA ZA PRAVEDNU TRANZICIJU (JUST TRANSITION FUND)
IZJAVA HAZU U VEZI PRISTUPANJA SRBIJE EUROPSKOJ UNIJI
IZJAVA HAZU O PRIJETNJI SRAZA TURIZMA I HRVATSKOG PROSTORA
IZJAVA HAZU O UMJETNINAMA AKADEMIJE U PALAČI VRANYCZANY
IZJAVA HAZU O SEIZMIČKOJ AKTIVNOSTI I NJENIM IMPLIKACIJAMA
IZJAVA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI O KLIMATSKIM PROMJENAMA
IZJAVA HAZU O OBNOVI ZAGREBA NAKON POTRESA 22. OŽUJKA 2020.
IZJAVA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI O EPIDEMIJI KORONAVIRUSA U REPUBLICI HRVATSKOJ