Izjave HAZU

15 TEZA ZA BOLJU OBNOVU ZAGREBA
ODGOVOR NA “DEKLARACIJU O GRANICAMA SRPSKOG JEZIKA“
PRILOZI HAZU ZA ZAŠTITU HRVATSKIH NACIONALNIH INTERESA PRILIKOM PREGOVORA REPUBLIKE HRVATSKE S BOSNOM I HERCEGOVINOM, CRNOM GOROM I SRBIJOM U POGLEDU NJIHOVA ULASKA U EUROPSKU UNIJU
IZJAVA HAZU VAŽNOST ZNANJA I PRIMJENE ZNANJA ZA PROVEDBU NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE RH DO 2030. GODINE
IZJAVA HAZU O DEMOGRAFSKOJ KRIZI U HRVATSKOJ
IZJAVA HAZU O PROMIŠLJANJU I REALIZACIJI PROJEKATA EU FONDA ZA PRAVEDNU TRANZICIJU (JUST TRANSITION FUND)
IZJAVA HAZU U VEZI PRISTUPANJA SRBIJE EUROPSKOJ UNIJI
IZJAVA HAZU O PRIJETNJI SRAZA TURIZMA I HRVATSKOG PROSTORA
IZJAVA HAZU O UMJETNINAMA AKADEMIJE U PALAČI VRANYCZANY
IZJAVA HAZU O SEIZMIČKOJ AKTIVNOSTI I NJENIM IMPLIKACIJAMA
IZJAVA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI O KLIMATSKIM PROMJENAMA
IZJAVA HAZU O OBNOVI ZAGREBA NAKON POTRESA 22. OŽUJKA 2020.
IZJAVA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI O EPIDEMIJI KORONAVIRUSA U REPUBLICI HRVATSKOJ