SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

Znanost u žarištu: Predavanje Što je Elsa-Fluid? To se zna. Eugen Viktor Feller, ljekarnik i investitor

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti pokrenula je ciklus predavanja Znanost u žarištu kojima je cilj na zanimljiv i pristupačan način predstaviti rezultate istraživanja njenih znanstveno-istraživačkih i muzejsko-galerijskih jedinica, a peto predavanje pod naslovom Što je Elsa-Fluid? To se zna. Eugen Viktor Feller, ljekarnik i investitor u srijedu 17. svibnja u Knjižnici HAZU održale su prof. dr. sc. Stella Fatović Ferenčić (Zavod za povijest i filozofiju znanosti HAZU/Odsjek za povijest medicinskih znanosti) i mr. Jasenka Ferber Bogdan (Kabinet za arhitekturu i urbanizam s Arhivom za likovne umjetnosti HAZU).

Snimka predavanja

One su govorile o rezultatima svog dugogodišnjeg istraživanja početaka proizvodnje ljekarničkog specijaliteta Elsa-fluid u Donjoj Stubici, koji istovremeno predstavljaju početke razvoja farmaceutske industrije u Hrvatskoj. Ljekarnik koji je osmislio ovaj specijalitet bio je Ukrajinac Eugen Viktor Feller, koji krajem 19. stoljeća odlazi iz Lavova, tada u austrougarskoj provinciji Galiciji, dolazi u Hrvatsku i 1901. gradi prvu tvornicu ljekarničkog specijaliteta u Hrvatskoj. Njegovi farmaceutski proizvodi bili su kroz nekoliko desetljeća prisutni na europskom tržištu zahvaljujući dobro razrađenoj promidžbi. Zbog svog poslovnog uspjeha Feller je postao vrlo značajna osoba u početcima izgradnje farmaceutske industrije u Hrvatskoj, kao i u investicijama u izgradnju istaknutih građevina koje su svojim stilovima pridonijele formiranju modernog grada Zagreba (kuća Feller na Tomislavovom trgu, današnji Europski dom u Jurišićevoj i jedna od najreprezentativnijih onodobnih secesijskih vila, vila Feller u Jurjevskoj). Predavačice su o ovoj temi 2021. godine objavile knjigu Što je Elsa-fluid? To se zna. Eugen Viktor Feller – ljekarnik i investitor, nastalu kao rezultat višegodišnjih istraživanja teme o kojoj su prethodno postajale tek pučke legende.

Stella Fatović-Ferenčić rođena je u Zagrebu, gdje je stekla osnovno i gimna­zijsko obrazovanje. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila je 1984., liječnički staž obavila je tijekom 1985. te je iste godine položila i stručni ispit. Magistrirala je 1989., a doktrorirala 1996. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od prosinca 1985. zaposlena je u Odsjeku za povijest medicinskih znanosti Zavoda za povijest i filozofiju znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, gdje i sada radi kao znanstvena savjetnica u trajnom zvanju. Od 2006. godine upraviteljica je Odsjeka za povijest medicinskih znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a 2020. imenovana je upraviteljicom Zavoda za povijest i filozofiju znanosti u sklopu kojega se nalaze tri Akademijine jedinice.

Od 1986. sudjeluje u nastavi kolegija Povijest medicine na Medicinskom fa­kultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2000. izabrana u zvanje naslovnog docenta. Prelaskom na Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku 2006. izabrana je u zvanje izvanredne profesorice.

Usavršavala se u Institutu za povijest medicine u Trstu (Conservatorio di Storia Medica Giuliana) (1990.) te u Institutu za povijest medicine Sveučilišta u Beču (Institut für Geschihte der Medizin der Universität Wien) (1999.). Dobitnica je američke nagrade Zacon Award (San Francisco, 1999.). Aktivna je članica Međunarodne akademije za povijest farmacije, Medicinske akademije države New York (The New York Academy of Medicine), Hrvatskog društva za povijest medicine Hrvatskoga liječničkog zbora te Austrijskog dermatovenerološkog društva. Autorica je više od 150 znanstvenih i stručnih radova te urednica i autorica više domaćih i međunarodnih knjiga. Idejna je začetnica i zamjenica voditelja Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU osnovanog Rješenjem Ministarstva kulture 2014. godine te koautorica muzeološke koncepcije, scenarija stalnog postava i nekoliko izložbi.

U suautorstvu s Jasenkom Ferber Bogdan objavila je knjige Ljekarnički dom i Što je Elsa-fluid? To se zna. Eugen Viktor Feller – ljekarnik i investitor te desetak stručnih i znanstvenih radova iz povijesti ljekarništva, s posebnim naglaskom na grad Zagreb.

Jasenka Ferber Bogdan rođena je u Zagrebu gdje je stekla osnovno i gimnazijsko obrazovanje. Završila je sveučilišni studij povijesti umjetnosti i etnologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. godine.

Od 1993. do 1996. godine radila je u Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu na poslovima konzervatora – povjesničara umjetnosti i dokumentarista, u sklopu čega je surađivala na projektima studija urbanističkih i ruralnih cjelina te na registracijama arhitektonskih objekata/spomenika kulture. Od 1997. godine zaposlena je u Arhivu za likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, gdje i sada radi u zvanju stručne savjetnice. 2020. imenovana je upraviteljicom Kabineta za arhitekturu i urbanizam s Arhivom za likovne umjetnosti HAZU. Trenutno je doktorandica na poslijediplomskom studiju humanističkih znanosti na Sveučilištu u Zadru.

Članica je radne grupe Digitalne zbirke HAZU (DiZbi) i grupe Znameniti.hr te predstavnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u hrvatskom konzorciju DARIAH HR. Sudjelovala je u više nacionalnih i internacionalnih digitalizacijskih projekata. U timu Arhiva za likovne umjetnosti suautorica je na više virtualnih izložaba.

Autorica je i suautorica nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih radova, urednica i suautorica u više knjiga, a u suautorstvu sa Stellom Fatović-Ferenčić objavila je knjige Ljekarnički dom i Što je Elsa-fluid? To se zna. Eugen Viktor Feller – ljekarnik i investitor te desetak stručnih i znanstvenih radova iz povijesti ljekarništva, s posebnim naglaskom na grad Zagreb.

Datum

17. svibnja, 2023
Isteklo!

Vrijeme

16:30 - 18:00

Lokacija

Knjižnica HAZU
Trg J. J. Strossmayera 14, Zagreb
Kategorija
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Organizator

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Telefon
+385(0)14895111
Email
info@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/