SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

XX. DANI DR. FRANJE RAČKOGA

 

Zavod za povijesne i društvene Znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci s područnom jedinicom u Puli, Udruga “Dr. Franjo Rački” Fužine i Osnovna škola “Ivanke Trohar” Fužine organiziraju znanstveno-stručni skup XX. DANI DR. FRANJE RAČKOGA 2. prosinca 2022. u 12.00 sati u Domu kulture i vijećnici Općine Fužine, Dr. Franje Račkog 19.

 

PROGRAM

Kulturno-umjetnički program učenika Osnovne škole Ivanke Trohar Fužine

Pozdravne riječi i otvaranje skupa

Izlaganja

I. ŽIVOT I DJELO DR. FRANJE RAČKOGA

dr. sc. Ana Batinić (Odsjek za povijest hrvatske književnosti Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Zagreb) – dr. sc. Maja Polić (Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU, Rijeka):

          Pisma Franji Račkome – povod, razlog, svrha…

dr. sc. Željko Holjevac (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb):

Franjo Rački i hrvatsko-mađarski odnosi 1860-ih godina

 II. DEMOGRAFIJA

dr. sc. Robert Skenderović (Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Zagreb – Slavonski Brod):

Stanovništvo Gorskoga kotara u ranome novom vijeku i 19. stoljeću – od predmodernoga društva do prvih promjena uzrokovanih modernizacijom

dr. sc. Dražen Živić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb)

Demografska bilanca i opće kretanje stanovništva Primorsko-goranske županije 2011. – 2021.: osnovna obilježja prostorne populacijske polarizacije

dr. sc. Sanja Klempić Bogadi – dr. sc. Ivan Lajić (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb):

Suvremeni demografski procesi u Gorskom kotaru

Davor Kauzlarić, prof. (Osnovna škola Ivanke Trohar, Fužine):

          Demografski procesi u Općini Fužine s  osvrtom na broj učenika u osnovnoj školi

dr. sc. Marta Hamzić (Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb):

          Promjena veličine uzoraka krajolika ogulinskog kraja u uvjetima depopulacije

dr. sc. Mirjana Crnić Novosel (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Podružnica u Rijeci):

          Problematika ispitivanja gorskokotarskih govora

Rasprava

XX. DANI DR. FRANJE RAČKOGA_pozivnica s programom

XX. DANE DR. FRANJE RAČKOGA sufinancirali su: Primorsko-goranska županija i Općina Fužine

                                                              

 

Datum

2. prosinca, 2022
Isteklo!

Vrijeme

12:00

Lokacija

Dom kulture Fužine
Fužine

Lokacija 2

Vijećnica Općine Fužine
Dr. Franje Račkog 19, Fužine
Kategorija
Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli

Organizator

Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli
Telefon
+385 0 51 355 800
Email
rizavod@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/jedinice/zavod-za-povijesne-i-drustvene-znanosti-u-rijeci/

Other Organizers

Udruga "Dr. Franjo Rački" Fužine
Osnovna škola Ivanke Trohar Fužine