Izložbe

Muzejsko-galerijske i druge jedinice Akademije organiziraju izložbe i digitalne izložbe, surađuju u organizaciji izložbi posudbom građe srodnim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu te kreiraju programe muzejske edukacije.

Virtualna izložba Nives Kavurić-Kurtović / djela iz fundusa Kabineta grafike HAZU

 

 IZLOŽBA

Autorica izložbe: Ružica Pepelko
Kabinet grafike HAZU, listopad 2023.

U godini obilježavanja 85. godišnjice rođenja akademkinje Nives Kavurić-Kurtović (1938. – 2016.), Kabinet grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti objavljuje virtualnu izložbu umjetničinih crtačkih i grafičkih ostvarenja koja se čuvaju u njegovu fundusu.

U kontekstu valorizacije i sagledavanja pluralizma suvremenih tendencija hrvatske umjetnosti, prezentacijom iznimnih i rijetko izlaganih crteža i grafika Nives Kavurić-Kurtović, ističemo jednu od vrjednijih dionica Zbirke 20. i 21. stoljeća Kabineta grafike. Radovi intrigiraju autonomnošću duktusnog kôda, skladnošću kompozicija i začudnošću naracija u sferama svjesnog i nesvjesnog, duhovnog i tjelesnog. U iskazima (auto)portretnih redukcija i deformiranih stanja duha i tijela, iznenađuje i osvaja iskrenost artističkog izraza u prikazima osobnih vizija i metaforičkih narativa.

Nives Kavurić-Kurtović od svojih početaka vjerna je ikonici iščašene figurativnosti izvučene iz osobnih preokupacija i preoblikovane u (ne)dorečene prizore na granici sna i jave, u kojima predmeti i pojave lebde u zrakopraznim prostorima (ne)prepoznatljivih toposa, nestabilnih perspektiva i nesigurne (psihološke) atmosfere. Osobnu ikonografiju čine antropomorfijski modeli kojima je deformacija ultimativni imperativ čineći idiomsku odrednicu njezina stvaralaštva – konstantno isklizavanje izvan bilo koje umjetničke struje i/ili pravca.

Posvećenost figuracijskom imperativu tijekom dugogodišnjeg stvaralaštva Nives Kavurić-Kurtović odraz je postojanosti njezina oblikovnog izraza. Integritet pak konturne linije crteža, inkorporirane u potku medijski raznolika stvaralaštva, mijenjao se sukladno morfološkim i semantičkim likovnooblikovnim previranjima i amplitudama tijekom godina. Gledajući retrogradno, rušilački nagon usmjeren na kanone antropomorfije oblikovao je figurativni idiom u okvirima terminološkog određenja „estetike ružnoga“, sagledavan u rasponu od mračne do vedre motivske ekspresije. Ikonički moduli koji se javljaju kao konstanta njezinih imaginarnih narativa (spirale, ruke, srca, strelice, upitnici…), lucidno isprepleteni s (auto)ironijskim leksičkim konstruktima, dopunjuju sublimno iskren artistički iskaz, posvojen iz nepreglednih prostranstava mašte i proživljaja i komprimiran u intimni format umjetničkog djela.

Ružica Pepelko


Ovom prigodom pozivamo da posjetite aktualnu virtualnu izložbu Slavko Šohaj / izbor crteža iz Kabineta grafike HAZU dostupnu na poveznici: Virtualna izložba: Slavko Šohaj / Izbor crteža iz fundusa Kabineta grafike HAZU, kao i ostale virtualne izložbe Kabineta grafike na domeni: KABINET GRAFIKE (hazu.hr)

Datum

1. listopada, 2023 - 1. listopada, 2027
U tijeku...

Vrijeme

08:00 - 18:00
Kategorija
Kabinet grafike HAZU

Organizator

Kabinet grafike HAZU
Telefon
+385(0)14895390
Email
kabgraf@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/jedinice/kabinet-grafike/