Izložbe

Muzejsko-galerijske i druge jedinice Akademije organiziraju izložbe i digitalne izložbe, surađuju u organizaciji izložbi posudbom građe srodnim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu te kreiraju programe muzejske edukacije.

Virtualna izložba ‘Miroslav Begović. Hommage promišljanju izložbenih prostora’ iz fundusa Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU

Virtualna izložba ‘Miroslav Begović. Hommage promišljanju izložbenih prostora’ iz fundusa Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU otvorena je 26. siječnja 2024. u sklopu programa muzejske manifestacije 19. NOĆ MUZEJA – ‘Muzeji i nova publika’ te ostaje trajno dostupna za razgledavanje na poveznici: https://begovic.hazu.hr

Virtualnom izložbom ‘Miroslav Begović. Hommage promišljanju izložbenih prostora’ iz fundusa Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU, obilježava se 20. obljetnica smrti akademika Miroslava Begovića (1925. – 2004.), jednog od vizionara i pokretača te prvog voditelja Hrvatskog muzeja arhitekture u razdoblju od 1997. do 2004. godine. Cjeloživotni interes autora za temu oblikovanja izložbeno-prezentacijskih prostora prikazuje se odabranim primjerima, počevši od diplomskog rada – projekta Galerije moderne umjetnosti u Zagrebu (1952.) do prve realizacije: antologijskog paviljona tvornice Đuro Đaković na Zagrebačkom velesajmu (1960. – 1961.). Slijede projekti pažljive adaptacije i unutrašnjeg uređenja Atelijera Meštrović u zagrebačkoj gornjogradskoj jezgri (1961. – 1963.) te realizacija zgrade Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama u izričaju novog regionalizma (1963. – 1968.). Zanimljiv je Begovićev neizvedeni projekt adaptacije stare i oblikovanja nove zgrade Moderne galerije u znaku pluralizma starog i novog (1969. – 1975.). Visokovrijedne perspektivne prezentacije unutrašnjeg uređenja zagrebačkih trgovina ‘Elektrotehna’ i ‘Ukus’ (1957. – 1958.) svjedoče o pažnji koju je autor podjednako iskazivao projektima komercijalno-prezentacijskih interijera. Trajni interes za izložbene prostore Begović je obuhvatio i teorijskim radom u doktorskoj disertaciji ‘Razvoj i perspektiva arhitekture muzeja umjetnosti’, koju je obranio na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1980. godine.

Ova je prigodna izložba i svojevrsni hommage viziji Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU koji je tijekom godina – počevši od prvotne Begovićeve zamisli –stručnom i znanstvenom interpretacijom prikupljenih arhitektonskih opusa, organizacijom niza izložbenih projekata te bogatom izdavačkom djelatnošću, privukao i kreirao novu publiku – osobito s područja arhitekture, urbanizma, umjetnosti i dizajna. Prikupljene arhitektonske zapise kao vrijednog dijela nacionalne i opće kulturne baštine, Muzej želi približiti novim generacijama i putem virtualnih izložbi u cilju poticanja interesa za očuvanje prostora i kulturnog identiteta.

Impresum:

ORGANIZACIJA VIRTUALNE IZLOŽBE: Hrvatski muzej arhitekture HAZU

NAKLADNIK: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, HR – 10000 Zagreb

ZA NAKLADNIKA: Akademik Dario Vretenar, glavni tajnik

IZDAVAČKI NIZ: ‘Opus u kadru’ – virtualne izložbe i videozapisi Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU

UREDNICA EDICIJE I VIRTUALNE IZLOŽBE: Iva Ceraj

AUTORICA VIRTUALNE IZLOŽBE: Borka Bobovec

SURADNJA NA REALIZACIJI PROGRAMA: Ana-Marija Zubović

LEKTURA: Maja Silov Tovernić

VIZUALNO OBLIKOVANJE VIRTUALNE IZLOŽBE: Irina Jurinac, Sapun d.o.o.

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA, ARHIVSKE FOTOGRAFIJE: HMA HAZU – Osobni arhivski fond Miroslav Begović

Datum

2. - 28. veljača, 2024 - 2029
U tijeku...

Vrijeme

08:00 - 18:00
Kategorija
Hrvatski muzej arhitekture HAZU

Organizator

Hrvatski muzej arhitekture HAZU
Email
hmamuzej@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/jedinice/hrvatski-muzej-arhitekture/