SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

Znanost u žarištu: Predavanje Strategije preživljavanja i prehrana neandertalaca u Vindiji

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti pokrenula je ciklus predavanja Znanost u žarištu kojima je cilj na zanimljiv i pristupačan način predstaviti rezultate istraživanja njenih znanstveno-istraživačkih i muzejsko-galerijskih jedinica, a šesto predavanje pod naslovom Strategije preživljavanja i prehrana neandertalaca u Vindiji u srijedu 31. svibnja 2023. u Knjižnici HAZU u Zagrebu održao je dr. sc. Siniša Radović, viši znanstveni suradnik, upravitelj Zavoda za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU.

Snimka predavanja

Špilja Vindija nalazi se u Hrvatskom zagorju u blizini današnjeg sela Donje Voće i jedno je od najznačajnijih svjetskih arheoloških, paleontoloških i paleoantropoloških nalazišta. Najpoznatija je po nalazima neandertalaca, a uz genetička istraživanja aktualne su i studije koje se bave rekonstrukcijom njihovih strategija preživljavanja i način prehrane. U vrijeme neandertalaca izmjenjivala su se ledena doba s razdobljima zatopljenja, a smatra se da su neandertalci, poput ostalih paleolitičkih ljudi, bili aktivni lovci na krupnu divljač i konzumirali veće količine mesa. Sklanjali su se u špilje gdje su pripremali hranu i bavili se drugim aktivnostima. Analizama životinjskih ostataka iz naslaga špilje Vindije moguće je rekonstruirati kako su ondašnji neandertalci prilagođavali svoju prehranu promjenama u okolišu, ali i u u kojoj mjeri su akumulaciji životinjskih ostataka u samoj špilji mogli pridonijeti i drugi predatori poput velikih zvijeri, čiji su ostaci također pronađeni u istim naslagama.

Siniša Radović rođen je 1977. godine u Zagrebu. Završio je diplomski studij arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine, a od 2004. godine zaposlen je kao na Zavodu za paleontologiju i geologiju kvartara Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, gdje radi i danas. Doktorsku disertaciju obranio je 2011. godine na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2022. godine zaposlen je na znanstvenom radnom mjestu višeg znanstvenog suradnika, a 2023. imenovan je upraviteljem Zavoda za paleontologiju i geologiju kvartara Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Sudjelovao je na nekoliko nacionalnih MZOŠ i HRZZ projekata, te na jednom europskom H2020 projektu, a trenutno je suradnik na jednom ERC i dva HRZZ projekta. U posljednjih pet godina proveo je dva kraća studijska boravka na vrhunskim međunarodnim znanstvenim institucijama: McDonald Institute for Archaeological Research (University of Cambridge, UK) 2018. godine i Department of Anthropology (Franklin College of Arts & Sciences, University of Georgia, USA) 2019. godine.

Sudjelovao je na više arheoloških i paleontoloških terenskih istraživanja, a rezultate svojih znanstvenih istraživanja predstavio je s gotovo 60 izlaganja na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima. Objavio je oko 40 znanstvenih radova, te održao nekoliko gostujućih predavanja na inozemnim sveučilištima. Kao vanjski suradnik u zvanju naslovnog docenta sudjeluje u nastavi na predidplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima arheologije na tri hrvatska sveučilišta: Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, Sveučilištu u Zadru i Sveučilištu u Zagrebu. U svojstvu mentora/komentora vodio je nekoliko završenih diplomskih radova, a trenutno vodi četiri doktoranada na Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Zadru.

Datum

25. svibnja, 2023
Isteklo!

Vrijeme

16:30 - 18:00

Lokacija

Knjižnica HAZU
Trg J. J. Strossmayera 14, Zagreb
Kategorija
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Organizator

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Telefon
+385(0)14895111
Email
info@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/