SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

Promocija zbornika radova Umrežavanje glazbom u “dugom 19. stoljeću”

U ponedjeljak 8. travnja 2024. u 12 sati u Knjižnici HAZU, Strossmayerov trg 14 u Zagrebu, održat će se promocija zbornika radova Umrežavanje glazbom u “dugom 19. stoljeću”. Nakon uvodne riječi predsjednika HAZU akademika Velimira Neidhardta zbornik će predstaviti voditeljica Odsjeka za povijest hrvatske glazbe ¸HAZU akademkinja Koraljka Kos, u ime Hrvatskog instituta za povijest dr. sc. Gordan Ravančić te urednica zbornika prof. dr. sc. Vjera Katalinić, članica suradnica HAZU.

Umrežavanje glazbom u ‘dugom 19. stoljeću’ (ur. Vjera Katalinić, prosinac 2023.), zbornik je radova s velikog međunarodnog simpozija održanog u lipnju 2021. godine. Tada je 48  referenata iz Hrvatske, Austrije, Češke, Finske, Hong Konga, Irske, Japana, Kanade, Mađarske, Nizozemske, Njemačke, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Ujedinjenog Kraljevstva prezentiralo 45 naslova. Među njima su bila i dva istaknuta i inspirativna plenarna predavača: kulturni povjesničar Philipp Ther iz Beča i irski muzikolog Harry White (dopisni član HAZU), koji su dali svoj pečat glazbenom umrežavanju u ‘dugom’ 19. stoljeću.

Četiri tematske skupine sa simpozija zadržane su i u ovom svesku u kojem je nakon recenziranja odabrano 35 tekstova tridesetsedmorice autora. Prva se tematska skupina odnosi na mreže uopće, gdje je okupljeno osam priopćenja vezanih uz hrvatske zemlje i glazbenu kulturu ali i onu srednjoeuropsku. U drugoj tematskoj skupini – koja u 11 cjelina obuhvaća mreže skladatelja, učitelja i stilova – javljaju se, osim hrvatskih tema, i one iz Irske, Portugala, Slovačke, Mađarske, ali prekooceanske i nadnacionalne. U trećoj cjelini posvećenoj glazbenim institucijama – udrugama i nakladnicima – te gradovima kao čvorištima intenzivnih umrežavanja, u 11 izlaganja obuhvaćene su svjetovne i sakralne tematike vezane uz glazbene zbirke, institucije i središta muziciranja u europskim zemljama ali i one prekooceanskog dometa. Napokon, četvrta se tema bavi mrežama izvođača i medija s pet prikaza djelovanja glazbenika od Sarajeva do Londona i do Moskve.

Bogato ilustriran zbornik financijski je pomogla Hrvatska zaklada za znanost u okviru četverogodišnjeg projekta, u okviru kojeg su objavljene već dvije ranije edicije, Zaklada HAZU i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a objavljena je u suizdanju Odsjeka za povijest hrvatske glazbe HAZU i Hrvatskog muzikološkog društva.

Datum

8. travnja, 2024
Isteklo!

Vrijeme

12:00 - 18:00

Lokacija

Knjižnica HAZU
Trg J. J. Strossmayera 14, Zagreb