SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

Predstavljanje knjige Social and Individual Spatial Mobility in Late Medieval and Renaissance Croatia in European Context

U srijedu 15. ožujka 2023. s početkom u 12 sati u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Trg Josipa Jurja Strossmayera 14 u Zagrebu, održat će se predstavljanje knjige Social and Individual Spatial Mobility in Late Medieval and Renaissance Croatia in European Context (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2022.). Urednici knjige su djelatnici Odsjeka za povijesne znanosti HAZU u Zagrebu Sabine-Florence Fabijanec, Zrinka Novak i Zoran Ladić. Recenzenti su Christine Gadrat-Ouerfelli i Lovorka Čoralić.

Knjigu će predstaviti:

akademik Željko Tomičić, voditelj Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu

dr. sc. Damir Karbić, upravitelj Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu

dr. sc. Lovorka Čoralić
dr. sc. Zoran Ladić
dr. sc. Sabine Florence Fabijanec
dr. sc. Zrinka Novak

U knjizi je zastupljeno 10 znanstvenih radova na engleskome jeziku čiji su autori Gordan Ravančić, Krešimir Regan, Zoran Ladić, Ivan Šutić, Zrinka Novak, Irena Radej Miličić, Maja Matasović, Krešimir Kužić, Sabine Florence Fabijanec, Mirko Sardelić, Franjo Šanjek i Branka Grbavac. Autori se u svojim istraživanjima bave različitim aspektima i temama vezanima uz fenomen pokretljivosti i putovanja na prostoru Hrvatske u kasnome srednjem vijeku i renesansi.

Radovi tematski obuhvaćaju grupna i osobna putovanja, trgovačka, vojna i znanstvena putovanja, hodočašća, pomorske i kopnene putove u Hrvatskoj s nadovezivanjem na europsku prometnu mrežu, putovanja u skupinama (razlike u jeziku, običajima i slično) te dodire i emocije putnika u kontaktu sa strancima izražene tijekom putovanja, zatim pitanje vojne zaštite važnijih kopnenih prometnica i uloge magnata u Hrvatskoj, svakodnevno funkcioniranje kopnenih prometnica, problem razlika u kvaliteti prostorne mobilnosti između pripadnika društvene elite ili pojedinaca i pripadnika osiromašenog stanovništva, pitanje jezičnih barijera, cijena putovanja, posade brodova te srednjovjekovne i renesansne književne žanrove koji obrađuju temu prostorne mobilnosti u našoj zemlji u promatranom razdoblju.

Knjiga je tiskana na engleskome jeziku, što otvara mogućnost istraživanja društvene i intimne pokretljivosti stanovnika kasnosrednjovjekovne Hrvatske znatno širem krugu znanstvenika raznih društveno-humanističkih grana.  Knjiga predstavlja važan historiografski doprinos istraživanju fenomena putova i  putovanja odnosno mobilnosti na hrvatskome povijesnom prostoru kao jednom od strateški, vojno, religiozno i politički najznačajnijih prostora kasnosrednjovjekovne i renesansne Europe.

Datum

15. ožujka, 2023
Isteklo!

Vrijeme

12:00 - 18:00

Lokacija

Knjižnica HAZU
Trg J. J. Strossmayera 14, Zagreb