SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

Otvorenje gradilišta i početak konstrukcijske obnove palače HAZU

 

POZIV ZA MEDIJE

Zahvaljujući sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti otvara već peto gradilište u posljednja četiri mjeseca na kojem započinju radovi konstrukcijske obnove nakon potresā 2020. godine.

Sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije financira se izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Palače HAZU te izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite muzejske građe Strossmayerove galerije starih majstora.

Troškovi izrade projektne dokumentacije iznose ukupno 1.516.310,62 kn (s PDV-om), od čega je iz FSEU plaćeno 1.188.484,26 kn (s PDV-om), a sredstvima HAZU 327.826,36 kn (s PDV-om).

Za PALAČU HAZU ugovorom s Ministarstvom kulture i medija (MKM) osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 84.347.426,96 kn, od čega na izvođenje radova za konstrukcijsku obnovu otpada iznos od 82.385.583,02 kn (na taj iznos potpisan je ugovor s izvođačem MEŠIĆ COM d.o.o.).

Za preventivnu zaštitu umjetnina iz STROSSMAYEROVE GALERIJE Ministarstvo kulture i medija osiguralo je sredstva u iznosu od 1.943.587,50 kuna, a za UMJETNIČKI INVENTAR sredstva u iznosu 595.000,00 kuna.

Projekt cjelovite obnove palače HAZU izradio je Institut IGH d.d. Nakon provedene javne nabave potpisan je ugovor s tvrtkom MEŠIĆ COM d.o.o. iz Zagreba u prosincu 2022. za izvedbu radova konstrukcijske obnove te ugovori s tvrtkama koje će provoditi stručni nadzor i nadzor zaštite na radu.

Palača je u potresu 22. ožujka 2020. godine pretrpjela znatna oštećenja. Na zidovima su uočljive brojne pukotine, otpao je dio žbuke, Strossmayerova galerija morala je biti iseljena. Najveća konstrukcijska oštećenja zamjetna su na drugom katu u atriju. Pukotine prodiru duboko u građu zidova, a najviše ih je iznad nadvoja otvora.

Palača HAZU jedno je od najvažnijih djela javne arhitekture historicizma u Hrvatskoj, a Strossmayerova galerija starih majstora HAZU jedna je od najvažnijih zbirki umjetnina u Zagrebu i Hrvatskoj. Predviđenim zahvatima ne će se mijenjati namjena palače HAZU kao ni arhitektonska obilježja zgrade.

Osim konstrukcijskog ojačanja u prvoj fazi obnove, u cjelovitoj obnovi cilj je vratiti izvorni izgled interijera u najvećoj mogućoj mjeri restauriranjem stropnih i zidnih oslika rađenih prema predlošcima Hermanna Bolléa (poveznica na izložbu o gradnji palače i izgledu tijekom povijesti, autorica Indire Šamec Flaschar i Ivane Gržina, gdje se vide i oslici: Sjat će ti ime za velike čine: Biskup Strossmayer na svečanosti otvorenja Galerije slika i posvećenja Akademijine palače 1884. godine – Strossmayerova galerija starih majstora HAZU).

Nakon potresa 2020. godine Institut za povijest umjetnosti izradio je konzervatorski elaborat za Palaču HAZU (autorice dr. sc. Katarina Horvat-Levaj i dr. sc. Irena Kraševac) u kojem su prikazani: povijest gradnje, valorizacija palače i prijedlog konzervatorskih smjernica.

U dodatnom konzervatorskom i restauratorskom elaboratu detaljnije su istraženi stropni oslici. Godine 2022. Institut za povijest umjetnosti izradio je dodatni konzervatorski i restauratorski elaborat (autorice dr. sc. Katarina Horvat-Levaj i dr. sc. Irena Kraševac) za Palaču HAZU s Prijedlogom prezentacije historicističkih oslika pronađenih sondiranjem prilikom istraživanja i pripremnih radova obnove u potresu stradale Palače HAZU.


Projekti obnove nekretnina i pokretnina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti sufinancirani su sredstvima Europske unije iz Fonda solidarnosti.

 

 

 

 

Datum

12. prosinca, 2022
Isteklo!

Vrijeme

10:00

Lokacija

Atrij palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Trg N. Š. Zrinskog 11, Zagreb
Kategorija
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Organizator

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Telefon
+385(0)14895111
Email
info@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/