SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

Kolokvij „Inovacije u medicini VIII.“

U organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Sveučilišta u Zagrebu u srijedu 21. rujna 2022. u 11.30 sati, u auli Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, održat će se kolokvij „Inovacije u medicini VIII.“

PROGRAM

 Moderator: prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga

 

12.00 – 12.15 Pozdravna riječ

  • prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu
  • akademkinja Vida Demarin, tajnica Razreda za medicinske znanosti HAZU
12.15 – 13.15 Predstavljanje projekata

  • Biomimetički inteligentni kompozitni materijali

prof. dr. sc. Zrinka Tarle, dekanica Stomatološkoga fakulteta SuZ-a

 

  • Genomske metode u istraživanju i kliničkoj primjeni

 

prof. dr. sc. Fran Borovečki, Medicinski fakultet SuZ-a

 

  • Pan-European soft skills curriculum for undergraduate veterinary education ‒ SOFTVETS

dr. sc. Lada Radin, Veterinarski fakultet SuZ-a

13.15 – 15.00 ·         Rasprava

·         Osvježenje

Datum

21. rujna, 2022
Isteklo!

Vrijeme

11:30 - 18:00
Kategorija
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Organizator

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Telefon
+385(0)14895111
Email
info@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/