Izložbe

Muzejsko-galerijske i druge jedinice Akademije organiziraju izložbe i digitalne izložbe, surađuju u organizaciji izložbi posudbom građe srodnim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu te kreiraju programe muzejske edukacije.

Izložba: Napoleonova cesta u Dalmaciji

U četvrtak 5. listopada 2023. otvara se izložba  Napoleonova cesta u Dalmaciji – doprinos francuske uprave u razvoju cestogradnje u Dalmaciji početkom 19. stoljeća u organizaciji Državnog arhiva u Zadru i Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu. Pozdravnu riječ održati će akademik Radoslav Tomić, a potom će se prisutnima obratiti autori izložbe, viši arhivist Denis Martinović i arhivistica Karolina Ražov iz Državnog arhiva u Zadru. Otvaranje izložbe pratit će i prigodno predavanje dr. sc. Josipa Belamarića Marmontova cesta na Biokovu poviše Brela.

Izložba prikazuje kako je francuska uprava na čelu s generalom Marmontom u Dalmaciji inicirala i realizirala izgradnju određenih dionica tzv. Napoleonove ceste koja je trebala prolaziti cijelom dužinom ilirskih pokrajina, od Ljubljane do Dubrovnika i dalje prema jugu. Segmenti koji su izgrađeni za vrijeme francuske uprave danas su dio graditeljske baštine Republike Hrvatske.

Izložba je otvorena za posjet do 3. studenoga 2023. u Zavodu za znanstveni i umjetnički rad HAZU-a u Splitu (palača Milesi).

Datum

5. listopada, 2023 - 3. studenoga, 2023
Isteklo!

Lokacija

Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu
Trg braće Radića 7, Split
Kategorija
Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu

Organizator

Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu
Telefon
+385(0)(21)348599
Email
hazusplit@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/jedinice/zavod-za-znanstveni-i-umjetnicki-rad-u-splitu/