Izložbe

Muzejsko-galerijske i druge jedinice Akademije organiziraju izložbe i digitalne izložbe, surađuju u organizaciji izložbi posudbom građe srodnim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu te kreiraju programe muzejske edukacije.

Izložba Danteova Božanstvena komedija u crtežima Mirka Račkog / iz fundusa Kabineta grafike HAZU

U četvrtak 14. prosinca 2023. u 19 sati u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku otvara se izložba Danteova Božanstvena komedija u crtežima Mirka Račkog / iz fundusa Kabineta grafike HAZU koja se može razgledati do 11. veljače 2024. Autorica izložbe je Ružica Pepelko, muzejska savjetnica Kabineta grafike HAZU, a kustos izložbe je dr. sc. Dario Vuger iz Muzeja likovnih umjetnosti Osijek.

Drugu seriju ilustracija za hrvatska izdanja Božanstvene komedije Dantea Alighierija nacrtao je Mirko Rački 1911. godine po narudžbi Izidora Kršnjavog, prevoditelja Danteova spjeva. Ciklus od pedesettri crteža za Pakao, Čistilište i Raj jedna je od vrsnijih crtačkih cjelina antologijske vrijednosti u fundusu Kabineta grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Stilske i morfološke značajke te homogene crtačke dionice stvaralačkog opusa Mirka Račkog sintetiziraju širok repertoar snažnog simbolističkog repozitorija prepunog demonoloških i angeoloških vidova, alegoričnih i fantastičnih narativa koji u konačnici otkrivaju Račkijevo istinsko poštovanje spram Danteova spjeva, ali i oslobođenu ilustratorsku invenciju pri artističkom tumačenju danteološke metaforike. Kroz valorizaciju crteža osvjetljuje se umjetnički habitus Mirka Račkog i njegova paradigmatska uloga provodnika strujanja bečke secesije i minhenskog Jugendstila u korpus hrvatske moderne, dok ga simbolistički kontekst ilustracija Divine commedie upisuje i u tekovine europske umjetnosti 20. stoljeća.

Crtačke interpretacije Božanstvene komedije Mirka Račkog koje se čuvaju u Zbirci 20. i 21. stoljeća Kabineta grafike HAZU predstavljene su na virtualnoj izložbi Danteova Božanstvena komedija u crtežima Mirka Račkog | Iz fundusa Kabineta grafike HAZU 2021. godine povodom obilježavanja 700. godišnjice smrti Dantea Alighierija.

Kao rezultat uspješne suradnje Kabineta grafike HAZU i Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku, crteži se ove godine predstavljaju javnosti u izložbenom ambijentu osječkog muzeja kako bi se uživo sagledali i doživjeli u sjaju njihove izvornosti.

Datum

14. prosinca, 2023 - 11. veljače, 2024
Isteklo!

Vrijeme

19:00 - 18:00
Kategorija
Kabinet grafike HAZU

Organizator

Kabinet grafike HAZU
Telefon
+385(0)14895390
Email
kabgraf@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/jedinice/kabinet-grafike/