SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

IVANŠČICA, STRAHINJŠČICA, MACELJSKA GORA I RAVNA GORA – PARK PRIRODE REPUBLIKE HRVATKSE

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA i RAZVOJNA AGENCIJA SJEVER (DEVELOPMENT AGENCY NORTH-DAN)

organiziraju znanstveno-stručni skup

IVANŠČICA, STRAHINJŠČICA, MACELJSKA GORA I RAVNA GORA – PARK PRIRODE REPUBLIKE HRVATSKE 

26. listopada 2021. s početkom u 10 sati u Skupštinskoj dvorani Varaždinske županije

Na skupu će govoriti:

mr. sc. Roman Ozimec, dr. sc. Miljenko Ernoić, dr. sc. Dragutin Vincek: Park prirode: mjesto susreta Alpa, Dinarida i Panonskog mora – vizija Parka, geografski obuhvat, Natura i druga zaštićena područja, generalna bio i georaznolikost, upravljanje, potencijali razvoja

Dubravko Šincek, ing. geol., mr. sc. Roman Ozimec: Geološka osnova i speleološke pojave Parka prirode

Akademik Mladen Obad Šćitaroci, prof. dr. sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci: Dvorci i perivoji, spomenici parkovne arhitekture i kulturni krajolici – svjedočanstva suživota čovjeka i prirode

asist. Marin Duić, mag. ing. arh., doc. dr. sc. Marko Rukavina: Feudalni/plemićki gradovi (burgovi) – kulturni putovi i mreže graditeljskoga naslijeđa

Dubravko Šincek, ing. geol.: Planinarstvo na području Parka prirode

Neven Matočec, Ivana Kušan: Gljive Parka prirode. Mikološki nalazi i potencijali bioraznolikosti carstva gljiva

Ljiljana Borovečki-Voska, prof.: Flora i vegetacija Parka prirode

dr. sc. Mišel Jelić: Faunistička bioraznolikost i vozija integralne suradnje Parka prirode i Gradskog muzeja Varaždin

dr. sc. Miljenko Ernoić, dr. sc. Dragutin Vincek: Agrobiološka raznolikost na širem području Parka prirode u funkciji održivosti Parka prirode i ruralnog razvoja

dr. sc. Hrvoje Carić: Potencijali razvoja turizma u Parku prirode

Moderator: dr. sc. Vladimir Huzjan

Datum

26. listopada, 2021

Vrijeme

10:00 - 15:00

Lokacija

Skupštinska dvorana Varaždinske županije
Skupštinska dvorana Varaždinske županije, Franjevački trg 7, Varaždin
Kategorija
Zavod za znanstveni rad HAZU u Varaždinu

Organizator

Zavod za znanstveni rad HAZU u Varaždinu
Telefon
+385(0)42214503
Email
varazdin@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/jedinice/zavod-za-znanstveni-rad-u-varazdinu/