Izložbe

Muzejsko-galerijske i druge jedinice Akademije organiziraju izložbe i digitalne izložbe, surađuju u organizaciji izložbi posudbom građe srodnim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu te kreiraju programe muzejske edukacije.

Danteova Božanstvena komedija u crtežima Mirka Račkog / Iz fundusa Kabineta grafike HAZU

U godini obilježavanja 700. godišnjice smrti Dantea Alighierija Kabinet grafike HAZU priključio se nacionalnim i europskim muzeološko-književnim obilježavanjima te svečane obljetnice virtualnom izložbom i tiskanom publikacijom Danteova Božanstvena komedija u crtežima Mirka Račkog / Iz fundusa Kabineta grafike HAZU.

Poveznica na izložbu: https://racki.kabinet-grafike.hazu.hr/

Autorica je izložbe Ružica Pepelko, viša kustosica Zbirke 20. i 21. stoljeća u Kabinetu grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Druga serija ilustracija za Danteovu Božanstvenu komediju jedna je od najljepših crtačkih cjelina antologijske vrijednosti fundusa Zbirke 20. i 21. st. Kabineta grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Stilske i morfološke značajke te homogene crtačke dionice impresivnog stvaralačkog opusa Mirka Račkog sintetiziraju širok repertoar snažnog simbolističkog repozitorija prepunog demonoloških i angeoloških vidova, alegoričnih, onostranih i fantastičnih narativa koji u konačnici otkrivaju Račkijevo istinsko poštovanje spram Danteove velepjesni, ali i oslobođenu ilustratorsku invenciju pri hrabrom otklonu u artističku interpretaciju danteološke metaforike. Trideset crteža druge serije ilustracija objavljeno je u drugom izdanju Kršnjavijeva prijevoda Pakla 1919. godine te trinaest u trećem 1937., dok crteži Čistilišta i Raja iz 1911. godine nikad nisu objavljeni. Radovi antologijske vrijednosti, kroz opširna kataloška pojašnjenja tematsko-literarnog konteksta (publicirana u tiskanom katalogu), ponovno osvjetljuju i valoriziraju artistički habitus Mirka Račkog i njegovu pionirsku ulogu provodnika europskih modernističkih strujanja u korpus hrvatske umjetnosti 20. stoljeća.

U sagledavanju cjelokupnog bogatog opusa u kojem su simbolizam danteološkog ciklusa i kasniji ideologizirani monumentalizam heroizirane narodne epike dva tematsko-stilska pola Račkijeva stvaralaštva podcrtavamo secesijsku auratičnost crtačkih rješenja s početka 20. stoljeća. U osam desetljeća dugom stvaralačkom vijeku ostavio je impozantan umjetnički opus koji a priori obilježava simbolistički realizam. Školovan u secesionističkim centrima Beču, Pragu i Münchenu, Rački je u prva dva desetljeća 20. stoljeća konceptualizirao likovna strujanja simbolizma upisavši se svojim radovima u temelje hrvatske, a ilustracijama Divine commedije i u tekovine europske moderne umjetnosti.

Datum

30. studenoga, 2021 - 30. studenoga, 2022
Isteklo!

Vrijeme

Cjelodnevni događaj
Kategorija
Kabinet grafike HAZU

Organizator

Kabinet grafike HAZU
Telefon
+385(0)14895390
Email
kabgraf@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/jedinice/kabinet-grafike/