Žmegač Viktor, akademik

Preminuli članovi VI. Razred za književnost
Žmegač Viktor

Rođen:

 • 21. ožujka 2029. u Slatini

Preminuo:

 • 20. srpnja 2022. u Zagrebu

Žmegač Viktor, akademik

Preminuli članovi VI. Razred za književnost

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu
 • redoviti profesor u miru – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za književnost (10.05.2012. – 20.07.2022.)
 • dopisni član – Razred za filološke znanosti (18.06.1992. – 10.05.2012.)

Akademik Viktor Žmegač, istaknuti hrvatski germanist svjetskog glasa, povjesničar književnosti i muzikolog, rodio se 21. ožujka 1929. u Slatini, gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju je pohađao u Virovitici i Osijeku. Studij germanistike i jugoslavistike završio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1954., a germanistiku i muzikologiju studirao je u Göttingenu 1952/53. i 1955/56. Doktorat znanosti stekao je 1959. s temom Die Musik im Schaffen Thomas Manns (Glazba u djelu Thomasa Manna) na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu radio je od 1957. godine, a od 1971. bio je redoviti profesor. Od 1974. do umirovljenja 1999. bio je predstojnik Katedre za njemačku književnost. Povremeno je kao profesor gostovao na stranim sveučilištima. Od 2002. bio je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2012. bio je redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za književnost, a od 1992. dopisni član u Razredu za filološke znanosti.

Bio je i inozemni član Saske akademije u Leipzigu i član znanstvenoga društva Academia Europea u Londonu. Od 1985. do 2005. bio glavni je urednik časopisa Umjetnost riječi, a bio je i član savjeta inozemnih časopisa Germanistik i Text und Kontext.

Međunarodni ugled stekao je kao germanist pišući na hrvatskom i njemačkom jeziku. Iz njegova bogatog opusa izdvajaju se naslovi koje je objavljivao kod domaćih i stranih izdavača: Kunst und Wirklichkeit (Zürich 1969.), Književno stvaralaštvo i povijest društva,  (Zagreb 1976.), Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, (urednik i koautor, 3 sveska, Frankfurt am Main, 1978.–1984., nekoliko izdanja), Težišta modernizma, (Zagreb 1986.), Povijesna poetika romana, (Zagreb 1987..), Der europäische Roman. Geschichte seiner Poetik (Tübingen 1990), Tradition und Innovation. Studien zur deutschen Literatur seit der Jahrhundertwende, (Wien-Köln-Weimar 1993.) Der historische und der typologische Jude, (Tübingen 1996.) Duh impresionizma i secesije (Zagreb 1993.).

Krunom Žmegačevog književnopovijesnog proučavanja smatra se knjiga Povijesna poetika romana, treće, prošireno hrvatsko izdanje knjige objavljene 1990. na njemačkom (Matica hrvatska, 2004), a kapitalnim ostvarenjem kasne faze njegova djelovanja kulturološko remek-djelo Od Bacha do Bauhasa (Matica hrvatska, 2006.), jedinstvena povijest njemačke kulture, književnosti, glazbe, slikarstva, filma i znanosti, od početaka do danas. Značajna su mu i djela objavljena u Matici hrvatskoj: Majstori europske glazbe (2009.), Prošlost i budućnost 20. stoljeća (2010.), Strast i konstruktivizam duha. Temeljni umjetnički pokreti 20. stoljeća (2014.), Četiri europska grada (2017.), Portreti gradova (2019.) te Vrhunski europski romani (2021.).

Za svoje djelovanje akademik Viktor Žmegač dobio je brojna priznanja i odlikovanja, među kojima se ističu Herderova nagrada 1993., Državna nagrada za znanost za životno djelo 2000., Nagrada Vladimir Nazor za životno djelo 2004., Inina nagrada za promicanje hrvatske kulture u svijetu 2005, a odlikovan je i Velikim križem za zasluge Savezne Republike Njemačke 1988.


Bibliografija

Bibliografija sadrži samo studije, knjige te izbor recenzija i ostalih stručnih radova. Kod knjiga nisu zabilježena ponovljena ili džepna izdanja.

Knjige

Samostalne knjige

 1. Die Musik im Schaffen Thomas Manns (Zagreber Germanistische Studien. 1), Zagreb, 1959, 109. S.
 2. Kunst und Wirklichkeit. Zur Literaturtheorie bei Brecht, Lukács und Broch, Bad Homburg/Berlin/Zürich, 1969, 105 S.
 3. Književno stvaralaštvo i povijest društva. Književno-sociološke teme, Liber, Zagreb 1976, 243 str. – Talijanski prijevod: Creazione letteraria & consumo sociale (prev. Lionello Costantini), Pironti, Napoli, 1980, 229 pp.
 4. Istina fikcije. Moderni njemački pripovjedači. Znanje, Zagreb, 1982, 293 str.
 5. Književnost i zbilja. Školska knjiga, Zagreb, 1982, 217 str.
 6. Krležini evropski obzori. Djelo u komparativnom kontekstu, Znanje, Zagreb, 1986, 290 str.
 7. Težišta modernizma. Od Baudelairea do ekspresionizma, Liber, Zagreb, 1986, 235 str.
 8. Povijesna poetika romana, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1987, 432 str. Drugo, prošireno izd. Zagreb, 1991.
 9. Der europäische Roman. Geschichte seiner Poetik, Niemeyer Verlag, Tübingen, 1990, 435 S.
 10. Tradition und Innovation. Studien zur deutschsprachigen Literatur seit der Jahrhundertwende, Böhlau Verlag, Wien/Köln/Weimar, 1993, 298 S.
 11. Duh impresionizma i secesije. Studije o književnosti hrvatske moderne, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1993, 253 str. Drugo, prošireno izd. Zagreb, 1997.
 12. Književnost i filozofija povijesti, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 1994, 156 str.
 13. Der historische und der typologische Jude. Studien zur jüdischen Gestalten in der Literatur der Jahrundertwende, Niemeyer Verlag, Tübingen, 1996, 106 S.
 14. Hrvatska novela. Interpretacije, (zajedno s Ivom Frangešom), Školska knjiga, Zagreb, 1998, 511 str.
 15. Bečka moderna. Portret jedne kulture, Matica hrvatska, Zagreb, 1998, 286 str., 2. proš. izd. 2012.
 16. Književni protusvjetovi, (zajedno s Nikolom Batušićem i Zoranom Kravarom), Matica hrvatska, Zagreb, 2001, 310 str.
 17. Književnost i glazba. Intermedijalne studije, Matica hrvatska, Zagreb, 2003, 275 str.
 18. Povijesna poetika romana, Matica hrvatska, treće prošireno izdanje, Zagreb, 2004, 524 str.
 19. Od Bacha do Bauhausa. Povijest njemačke kulture, Matica hrvatska, Zagreb, 2006, 902 str.
 20. Majstori europske glazbe. Od baroka do sredine 20. stoljeća, Matica hrvatska, Zagreb, 2009, 918 str.
 21. Prošlost i budućnost 20. stoljeća. Kulturološke teme epohe, Matica hrvatska, Zagreb, 2010, 429 str.
 22. Strast i konstruktivizam, Matica hrvatska, Zagreb, 2014.
 23. Četiri europska grada, Matica hrvatska, Zagreb, 2017.
 24. Portreti gradova, Zagreb, Matica hrvatska, 2019.

Suautorske knjige

 1. Goethe. Izbor iz stvaralaštva, Školska knjiga, Zagreb, 1963, 201 str.
 2. Iwan Goll: Der ewige Methusalem. Text und Materialien zur Interpretation (Hg. mit Reinold Grimm), de Gruyter Verlag, Berlin 1966, 88 S.
 3. Marxistische Literaturkritik (Herausgegeben und eingeleitet), Athenäum Verlag, Bad Homburg, 1970, 441 S. (Vorwort, S. 7-18).
 4. Methoden der deutschen Literaturwissenschaft. Eine Dokumentation (Herausgegeben mit Vorwort), Athenäum Verlag, Frankfurt am Main, 1971, 383 S.
 5. Der wohltemperierte Mord. Zur Theorie und  Geschichte des Detektivromans (Herausgegeben, mit eigenem Beitrag), Athenäum Verlag, Frankfurt am Main, 1971, 278 S.
 6. Zur Kritik literaturwissenschaftlicher Methodologie (Hg. mit. Zdenko Škreb), Athenäum Verlag, Frankfurt am Main, 1973, 292 S. (Eigener Beitrag: Probleme der Literatursoziologie, S. 253-282).
 7. Književnost njemačkoga jezičnog izraza (U: Povijest svjetske književnosti, knjiga 5, Liber/Mladost, Zagreb, 1974), napisali Viktor Žmegač, Zdenko Škreb i Ljerka Sekulić, uredio V. Žmegač. (Autorova poglavlja: Antiklasicistička faza, „Sturm und Drang“, str. 71-85, Weimarska  klasika, str. 86-103, Romantizam, str. 104-129, Od naturalizma do danas, str. 167-300). – Njemački prijevod: Scriptor, Kronberg, 1981, etc.
 8. Formalismus, Strukturalismus und Geschichte (Hg. mit Aleksandar Flaker), Scriptor Verlag, Kronberg/Ts., 1974, 265 S.
 9. Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart (Herausgeber und Mitverfasser), 3 Bde, Athenäum Verlag, Königstein/Frankfurt am Main, 1978-1884, etc. – Talijanski prijevod: Storia della letteratura tedesca dal settecento a oggi, Einaudi, Torino, 1991.
 10. Deutsche Literatur der Jahrhundertwende (Hg.), Neue Wissenschaftliche Bibliothek, Literaturwissenschaft, Bd. 133, Hain Verlag, Königstein, 1981, 288 S. (Eigener Beitrag: Zum Begriff der Jahrhundertwende, S. 9- 51).
 11. Schillers Briefe (Hg. mit Erwin Streitfeld), Athenäum Verlag, Königstein, 1983, 568 S.
 12. Walter Benjamin: Estetički ogledi (izbor, predgovor i redakcija), Školska knjiga, Zagreb, 1986, 211 str.
 13. Moderne Literatur in Grundbegriffen (Hg. mit Dieter Borchmeyer), Athenäum Verlag, Frankfurt am Main, 1987, 414 S. – Zweite, erweiterte Auflage Niemeyer, Tübingen, 1994, 471 S.
 14. Miroslav Krleža – glumište života, zbirka Biseri hrvatske književnosti, Zagreb, 1993. (Esej: Miroslav Krleža-motritelj u glumištu života, str. 5-21).
 15. Intertekstualnost & autoreferencijalnost (zbornik, ur. zajedno s Dubravkom Oraić Tolić), Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1993, 164 str. (Autorski prilog: Tipovi intertekstualnosti i njihova funkcija, str. 25-46. Prijevod na mađarski: Az intertextualitas valfajai, u časopisu Literatura, 1993, br. 3, str. 215-223).
 16. Povijest njemačke književnosti (zajedno sa Zdenkom Škrebom i Ljerkom Sekulić), treće, prošireno izdanje, Sveučilišna naklada, Zagreb, 2003, 445     str.
 17. Kleine Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart (mit Zdenko Škreb und Ljerka Sekulić), Athenäum Verlag, Frankfurt am Main, 1981, VI. izd., 1997. – Talijanski prijevod Breve storia della letteratura tedesca, Einaudi, Torino, 1995.

Znanstveni i stručni radovi u zbornicima i časopisima

 1. Bertolt Brecht. Teorija i praksa njegova teatra, Umjetnost riječi, I (1957), br. 3, str. 231-243.
 2. Posljednja djela Wolfganga Kaysera, Umjetnost riječi, IV, br. 2, str 101-108.
 3. Opažanja o strukturi suvremenog romana, Umjetnost riječi, II (1958), br. 1, str. 1-8.
 4. Antun Branko Šimić als Lyriker. Ein Beitrag zur Erforschung des kroatischen Expressionismus. Die Welt der Slaven, München/Wiesbaden, III (1958), H.2, S. 151-165.
 5. O lirici Antuna Branka Šimića. Umjetnost riječi, II, br. 3, str. 97-109.
 6. Stil i stilske epohe. – Poglavlje u knjizi Uvod u književnost, ur. F. Petre i Z. Škreb, Znanje, Zagreb, 1961, str. 499-560.
 7. Njemačka književnost posljednjih petnaest godina. Naše teme, 1961, br. 8-9, str. 1238-1251.
 8. Brecht o realizmu. Umjetnost riječi, VII, br. 1, str. 47-55.
 9. Nov prilog tipologiji drame (U povodu Klotzove knjige Geschloßene und offene Form im Drama). Umjetnost riječi, VII, br. 3, str. 241-245.
 10. Strujanja u suvremenoj drami. Umjetnost riječi, VII, br. 4, str. 303-317.
 11. Zum Problem des Erzähleinsatzes bei Thomas Mann. Filologija (JAZU), br. 4, 1963, str. 205-220.
 12. Matoševi sudovi o njemačkoj književnosti. Filološki pregled, Beograd, sv. 1-2 (1963), str. 155-187. – Kraća verzija u zborniku Hrvatska književnost prema evropskim književnostima, ur. A. Flaker i K. Pranjić, Zagreb, 1970, str. 381-392.
 13. Schiller i Brecht. Zapažanja o estetici drame. Živi jezici, Beograd, V (1963), sv. 1-4, str. 37-45.
 14. Einfühlung und Abstraktion. Brecht als Antipode Schillers. Sinn und Form, Berlin, XVII (1965), H. 3-4, S. 517-528.
 15. Ekspresionizam i filologija. Filološki pregled, Beograd, IV (1966), sv. 1-4, str. 121-134.
 16. Konvention–Modernismus–Parodie. Bemerkungen zum Erzählstil Thomas Manns, in: Betrachtungen und Überblicke. Zum Werk Thomas Manns,Hg. G. Wenzel, Aufbau-Verlag, Berlin/Weimar, 1966, S. 1966, S.107-119.
 17. „Zenit“, eine vergessene Zeitschrift. Die Welt der Slaven, XII (1967), H. 4, S. 353-362.
 18. Alfred Döblins Poetik des Romans, in: Deutsche Romantheorien. Beiträge zu einer historischen Poetik des Romans in Deutschland, Hg. R. Grimm, Athenäum Verlag Frankfurt am Main, 1968, S. 297-320.
 19. Zur Poetik der expressionistischen Phase in der kroatischen Literatur. Die Welt der Slaven, XIV (1969), H. 2, S. 113-136.
 20. Manirizam ili marinizam? Umjetnost riječi, VI, br. 1-2, str. 91-105. Engleska verzija: Mannerism or Marinism?, u zborniku The Art of the Word, Zagreb, 1969, str. 311-325.
 21. Krležiana. Umjetnost riječi, XII, br. 2, str. 109-123.
 22. S Grassom, o Grassu. Književna smotra, br. 4, 1970, str. 3-7.
 23. Mogućnosti marksističke kritike. Književna smotra, 1970, br. 5-6, str. 17-23.
 24. Poetika ekspresionističke faze u hrvatskoj književnosti, u: Kritika, pos. izdanje, sv. 3: Ekspresionizam i hrvatska književnost, Zagreb, 1969, str. 25-37. – Objavljeno u knjizi Hrvatska književnost prema evropskim književnostima, ur. A. Flaker i K. Pranjić, Zagreb, 1970, str. 415-430.
 25. Exkurs über den Film im Umkreis des Expressionismus, in: Sprache im technischen Zeitalter, 35, Stuttgart/Berlin, 1970, S. 243-257.
 26. Pogled na roman detekcije. Umjetnost riječi, XIV, br. 1-2, str. 285-292.
 27. Zur Poetik des expressionistischen Dramas, in: Deutsche Dramentheorien. Beiträge zu einer historischen Poetik des Dramas in Deutschland, Hg. R. Grim. Athenäum Verlag, Frankfurt am Main, 1971, S. 482-515.
 28. Čitajući Thomasa Manna. Književna smotra, br. 11, 1972, str. 17-23.
 29. Kulissenwelt. Zu einer Szene bei Thomas Mann. Monatshefte. A Journal Devoted to the Study of German Language and Literature, 64 (1971), No. 2, pp. 136-146.
 30. Gattungspoetik und Sozialgeschichte. Bemerkungen zu einigen poetologischen Texten Thomas Manns, in: Rezeption der deutschen Gegenwartsliteratur im Ausland. Internationale Forschungen zur neueren deutschen Literatur, Hg. D. Papenfuß u. J. Söring, Kohlhammer Verlag, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, 1976, S. 255-262.
 31. Problemi sociologije književnosti. Umjetnost riječi, XVII, br. 2, str. 75-88. – Verzija na njemačkome u zborniku Wortkunst, Sonderheft: Rezeptionsästhetik und Literaturgeschichte, Zagreb, 1977, S. 97-106.
 32. Književnost i kontingencija. Umjetnost riječi, XXI, br. 1-3, str. 235-243.
 33. Bemerkungen zur Rezeptionsgeschichte Rilkes, in: Litaratur und Theater im Wilhelminischen Zeitalter, Hg. H. Bayerdorfer, K. O. Konrady u. H. Schanze, Niemeyer Verlag, Tübingen, 1978, S. 62-77.
 34. Das große deutsche Erzählbuch, Athenäum Verlag, Königstein, 1979, 750  S.
 35. Literaturgeschichte als Problem, in: Die Andere Welt. Aspekte der österreichischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Festschrift für Hellmuth Himmel zum 60. Geburtstag, Hg. D. Goltschnigg, G. Melzer und W. H. Schober, Francke Verlag, Bern/München, 1979, S. 15-28.
 36. Kunst und Ideologie in der Gattungspoetik der Jahrundertwende. Germanisch-Romanische Monatsschrift, XXX (1980), H. 3, S. 312-335. –  Objavljeno i u knjizi Tradition und Innovation.
 37. Spoznajni interes historiografije i književnosti. Umjetnost riječi, XXIV, br. 2, str. 77-83. Objavljeno i u knjizi Književnost i zbilja.
 38. Sprachliche Tabus und literarische Normen. Jahrbuch für Internationale Germanistik, Reihe A, Bd. 8/1, S. 45-59.
 39. Zbilja kao književni problem. Umjetnost riječi, XXV, br. 1, str. 3-25. – Objavljeno i u knjizi Književnost i zbilja.
 40. Die Realität als literarisches Problem (Klagenfurter Universitätsreden, 14), Carinthia Verlag, Klagenfurt, 1981.
 41. Zur Aktualität der Wiener Moderne, in: Studien zur Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts in Österreich. Festschrift für Alfred Doppler zum 60. Geburtstag, Hg. J. Holzner, M. Klein u. W. Weismüller, Institut für Germanistik der Universität Innsbruck, Innsbruck, 1981, S. 55-67.
 42. Zur Sozialgeschichte der Wiener Moderne, in: Komparatistik. Theoretische und südosteuropäische Wechselseitigkeit. Festschrift für Zoran Konstantinović, Hg. F. Rinner u. K. Zerinschek, Universitätsverlag Carl Winter, Heidelberg, 1981, S. 199-209.
 43. Grundsätzliche Fragen der Erforschung von Trivialliteratur, in: Erzählung und Erzählforschung im 20. Jahrhundert, Hg. R. Kloepfer und G. Janetzke-Dillner, Kohlhammer Verlag, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, 1981, S. 179-188.
 44. Rainer Maria Rilke, in: Literarische Profile. Deutsche Dichter von Grimmelshausen bis Brecht, Hg. W. Hinderer, Athenäum Verlag, Königstein, 1983, S. 272-286.
 45. Goethe-Kontroversen zu Beginn unseres JahrhundertsJahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft, XXVII (1983), S. 172-184.
 46. Zum Problem der Romantheorie, in: Deutsche Romane des 20. Jahrhunderts. Neue Interpretationen, Hg. P. M. Lützeler, Athenäum Verlag, Königstein, 1983, S. 15-30.
 47. Sociologia e Estetica nella cultura viennese moderna (trad. R. Morello), in: Anima ed Esattezza. Letteratura e scienza nella cultura austriaca tra Ottocento e Novecento, ed. R. Morello, Marietti, Casale Monferrato, 1983, pp. 278-287.
 48. Problematika književne povijesti, u: Uvod u književnost, ur. Z. Škreb i A. Stamać (treće, promijenjeno, izd.), GZH, Zagreb, 1983, etc., str. 37-92.
 49. Književni sustavi i književni pokreti, u knjizi Uvod u književnost, ur. Z. Škreb i A. Stamać, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1983, str. 643-680. (Nova, proširena verzija priloga iz 1. izd. knjige, 1961.)
 50. Povijest i suvremenost u Goetheovu djelu, u zborniku Simpozijum o J.V. Geteu, Univerzitet u Novom Sadu, 1983, str. 9-20.
 51. Die Jahrhundertwende (um 1900) als literarhistorischer Begriff, Neohelicon.Acta comparationis litterarum universarum, Budapest, 1984, XI, S. 19-30.
 52. O problematici teorije romana, Umjetnost riječi, XXVIII, br. 3, 205-512.
 53. Der Aufstieg des Historismus in Geschichtsphilosophie, Ästhetik und Literatur, in: Propyläen Geschichte der Literatur, Ed. IV: Aufklärung und Romantik, Propyläen Verlag, Berlin, 1984, S. 11-44.
 54. Kunst und Gesellschaft im Ästhetizismus des 19. Jahrhunderts, in: Propyläen Geschichte der Literatur, Bd. IV: Das bürgerliche Zeitalter, Propyläen Verlag, Berlin, 1984, S. 11-44.
 55. Adorno i bečka moderna na prijelomu stoljeća. Filozofska istraživanja, V (1985), sv. 2, str. 223-236.
 56. Krležina apokrifna drama. Umjetnost riječi, XXIX, br. 3, str. 263-272.
 57. Kafka-Deutungen im Umkreis der Frankfurter Schule, in: Weimar am Pazifik. Festschrift für Werner Vordtriede zum 70. Geburtstag, Hg. D. Borchmeyer i T. Heimeran, Niemeyer Verlag, Tübingen, 1985, S. 116-    235.
 58. Deutsche Literatur von der Aufklärung bis zur Gegenwart, in: Deutschland. Porträt einer Nation, Bd. IV: Kunst und Kultur, Bertelsmann Lexikothek Verlag, Gütersloh, 1985, S. 135-170.
 59. Zu einem Thema Goethes und Thomas Manns: Wege der Erotik in der modernen Gesellschaft. Goethe-Jahrbuch, 103 (1986), S. 152-167.
 60. Hegelov prilog teoriji romana. Umjetnost riječi, XXX, br. 1, str. 35-51.
 61. Temelji poetike romana. Umjetnost riječi, XXX, br. 3, str. 229-251.
 62. Dileme književne kritike danas. Republika XLII (1986), br. 7-8, str. 703-708.
 63. Adorno und die Wiener Moderne der Jahrhundertwende, in: Die Frankfurter Schule und die Folgen, Hg. A. Honneth und A. Wellmer, De Gruyter Verlag, Berlin/New York, 1986, S. 321-338. – Objavljeno i u knjizi Tradition und Innovation.
 64. Odnos etike i estetike kod Hermanna Brocha. Filozofska istraživanja, VII (1987), sv. 4, str. 1117-1122.
 65. Aspekte der Romantheorie Hegels. Synthesis philosophica, II, fasc. 2, pp. 489-508.
 66. Krležina dnevnička proza. Umjetnost riječi XXXII, br 1, str. 39-53.
 67. Problematika „imanentne poetike“, Republika, god. XLVIII (187), br. 1-2, str. 26-33.
 68. Kategorien der literarischen Epochenbildung. Anhand eines Vergleichs der Jahrhundertwenden 1800 und 1900, in: Dialog der Epochen. Studien  zur Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Festschrift für Walter Weiss zum 60. Geburtstag, Hg. E. Beutner u. a., Österreichischer Bundesverlag, Wien, 1987, S. 9-22. Objavljeno i u knjizi Tradition und Innovation.
 69. Überlegungen zum Verhältnis von Litaratur und Literaturwissenschaft. Denkrede, Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Jahrbuch, Luchterhand Litaraturverlag, S. 43-47.
 70. Kunst und Ethik bei Hermann Broch, in: Brochs theoretisches Werk, Hg. P. M. Lützeler und M. Kessler, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1988, S. 15-23.
 71. Poetika drame i teorija filma u razdoblju između 1910. i 1930, u: Intertekstualnost i intermedijalnost, ur. Z. Maković, M. Medarić, D.Oraić i O. Pavličić, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1988, str. 241-250.
 72. „Die Bücher und die Taten“: Zur Geschichte des Schriftstellers, in: Literatur-szene Bundesrepublik – Ein Blick von draußen. Symposion an der Freien Universität Amsterdam, Hg. van Ingen und G. Labroisse, Amsterdamer Baiträge zur neueren Germanistik, Bd. 25, Amsterdam, 1988, S. 1-20.
 73. Krleža i Nietzsche, Republika, XLIV, br. 5-6, str. 135-144.
 74. Kategorien und Orientierungen der Literatursoziologie, in: Literaturwissenschaftliche Betrachtungsweisen II (GL, Hg. H. G. Roloff,     Bd. 65/11), Peter Lang Verlag, Bern/Frankfurt am Main/New York/Paris, 1988, S. 95-150.
 75. Brochs Auffassung der Kunst in historischer Sicht, in: „Daß eine Nation die andere verstehen möge“. Festschrift für Marion Szyrocki zu seinem 60. Geburtstag, Hg. N. Honsza i H. G. Roloff, Editions Rodopi B. V., Amsterdam, 1988, S. 855-872.
 76. Die Brüder Grimm in der Sicht der Literaturgeschichte, in: Zur Zweihundertjahrfeier von Jakob Grimm. SANU (Wissenschaftliche Konferenzen, XL, Klasse für Sprache und Literatur, 8), Beograd, 1988, S. 431-435.
 77. Zur Klassik-Diskussion: Terminologische Fragen und kein Ende. Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft, XXXIII (1989), S. 400-408.
 78. Krležino razmatranje o filozofiji povijesti. Godišnjak XIX. Instituta za književnost u Sarajevu, str. 91-97.
 79. Zbilja oponaša umjetnost. O jednom mentalnom motivu na prijelomu stoljeća. Umjetnost riječi, XXXIV, br. str. 51-61.
 80. Teorijski aspekti konvencionalne podjele na velike i male književnosti. Umjetnost riječi, XXXIV, br. 2-3, str. 203-210.
 81. Krležin fin de siecle: Maskerata. Umjetnost riječi, XXXIV, br. 4, str. 301-330. – Objavljeno i u knjizi Duh impresionizma i secesije.
 82. Pererga uz djela Slobodana Novaka. Republika, XLVI, br. 3-4, str. 65-70.
 83. Kunsttheorie und die Gesellschaftskritik in der Wiener Moderne, in: Die österreichische Literatur. Ihr Profil von der Jahrhundertwende bis zur Gegenwart (1880-1980), Hg. H. Zeman, Akademische Verlagsanstalt, Graz, Bd. I, S. 475-496.
 84. Polemische Idyllen. Zu utopischen Vorstellungen vom Müßiggang in der deutschen Literatur, in: Hommage a Richard Thieberger, Publications de la Faculté des lettres et sciences humaines de Nice, 37, Nice, 1989, S. 491-506. – Objavljeno i u knjizi Tradition und Innovation.
 85. Die Realität ahmt die Kunst nach. Zu einer Denkfigur der Jahrhundertwende, in: Die Modernisierung des Ich. Studien zu Subjektkonstitution in der Vor- und Frümoderne, Hg. M. Pfister, Wissenschaftsverlag Richard Rothe, Passau, 1989, S. 180-189. – Objavljeno i u knjizi Tradition und Innovation.
 86. Horváts Erzählprosa im europäischen Zusammenhang, in: Literatur und Kritik, 237/238, 1989, Wien/Salzburg, S. 332-345. – Objavljeno i u knjizi Tradition und Innovation.
 87. Der Erste Weltkrieg in Alfred Polgars Prosa, in: Österreich und der große Krieg 1914-1918. Die andere Seite der Geschichte, Hg. K. Amann und H. Lengauer, Verlag Christian Brandstätter, Wien, 1989, S. 176-180.
 88. Zur österreichischen Tradition in der Grazer Gruppe, in: Trans-Garde, Hg. K. Bartsch u. G. Melzer, Literaturverlag Droschl, Graz, 1990, S. 125-140.
 89. Zur Diagnose von Moderne und Postmoderne, in: Avantgarde und Postmoderne. Prozesse struktureller und funktioneller Veränderungen, Hg. E. Fischer-Lichte und K.Schwind, Stauffenberg Verlag, Tübingen, 1991, S. 17-27. – Mađarski prijevod: A modernség és posztmodernség diagnózisához (prevela M. Balkányi), Literatura, 1990, Bd. 1, str. 3-10.
 90. Povijesni roman danas. Republika XLVII (1991), str. 58-75. – I u autorovoj knjizi Književnost i filozofija povijesti.
 91. Zur Typologie des ästhetischen Denkens seit der Jahrhundertwende. Zagreber Germanistische Beiträge, I (1992), S. 23-34.
 92. Dijagnostika epohe u bečkoj moderni. Umjetnost riječi, XXXV, br. 2, str. 135-154.
 93. Secesijski stil i hrvatska književnost u razdoblju oko 1900. godine. Umjetnost riječi, XXXVI, br. 1, str. 23-56. – Objavljeno i u knjizi Duh impresionizma i secesije.
 94. Goetheova estetika autonomnosti i njezino duhovno okružje. Umjetnost riječi, XXXVI, br. 4, str. 303-316.
 95. Für und gegen Berlin der literarischen Kultur der Jahrhundertwende, in: Das poetische Berlin. Metropolenkultur zwischen Gründerzeit und Nationalsozialismus, Hg. K. Siebenhaar, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden, 1992, S. 69-84.
 96. Hrvatsko-njemački kulturni odnosi u prošlosti. Encyclopaedia Moderna, XIII (1992), br. 4, str. 599-604.
 97. Zur Geschichte ästhetischer Künstlichkeit von Goethe bis Oscar Wilde, in: Connections. Essays in Honour of Eda Sagarra on the Occasion of her 60th Birthday, ed. P. Skrine, R. E. Wallbank-Turner, J. West, Akademischer Verlag, Stuttgart, 1993, S. 329-335.
 98. Döblin im Kontext der literarischen Moderne, in: Internationale Alfred-Döblin-Kolloquien (Münster 1989, Marbach/N. 1991), Hg. W.Stauffacher, Verlag Peter Lang, Bern/Berlin/Frankfurt am Main, 1993, S. 12-25.
 99. Zur Geschichtsphilosophie und Ästhetik der Goethezeit. Zagreber Germanistische Beiträge, III (1994), S. 1-12.
 100. Počeci estetike ekspresionizma. Umjetnost riječi, XXXVIII, br. 2, str. 119-128.
 101. Povijesne perspektive europskoga neoklasicizma: estetika „plesa u lancima“. Umjetnost riječi, XXXIX, str. 155-169.
 102. Überlegungen zu Grundfragen der Literaturgeschichtsschreibung, in: Interkulturalität und Deutschunterricht. Festschrift zum 65. Geburtstag von Karl Stocker, Hg. K. Franz und H. Pointner, ars una, Neuried, 1994, S. 157-164.
 103. Roman fizikalnoga i povijesnoga vremena. – Esej uz hrvatski prijevod (Zlatka Crnkovića) romana Der Zauberberg (Čarobna gora) Thomasa Manna, Biblioteka Nobelovci, Školska knjiga, Zagreb, 1994, S. 157-490.
 104. Der kroatische Bühnenexpressionismus: Miroslav Krleža, in: Drama und Theater der europäischen Avantgarde, Hg. E. Fischer-Lichte und F. N. Mennemeier, Francke Verlag, Tübingen und Basel, 1994, S. 49-66.
 105. Ein mitteleuropäischer Schriftsteller – Miroslav Krleža und Österreich, in: Identität und Nachbarschaft. Die Vielfalt der Alpen-Adria-Länder, Hg. M. Prisching, Böhlau Verlag, Wien/Köln/Graz, 1994, S. 253-272.
 106. Ironischer Pluralismus. Zu einer frühen Erzählung Thomas Manns, Zagreber Germanistische Beiträge, IV (1995), S. 13-33.
 107. Die Geburt der Gesundheit aus dem Geist der Dekadenz. Somatische Utopien bei Peter Altenberg, in: Ideologie und Utopie in der deutschen Literatur der Neuzeit,  Hg.  B. Spiess, Königshausen  &  Neumann, Würzburg, 1995, S. 88-99.
 108. Njemački prepjev Balada Petrice Kerempuha, u: Filologija, knj. 24-25, HAZU, Razred  za filološke znanosti, Zagreb, 1995, str. 391-396.
 109. „In Ketten tanzen“. Nietzsches literarhistorische Perspektiven, in: Weltbürger Textwelten. Helmut Kreuzer zum Dank, Hg. L. Bodi, G. Helmes, E. Schwarz und F. Voit, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main/Berlin/Wien, 1995, S. 94-113.
 110. Zur Geschichte der Germanistik in Kroatien, in: Germanistik in Mittel-und Osteuropa 1945-1992, Hg. Chr. König, W. De Gruyter, Berlin/New York, 1995, S. 111-120.
 111. Judenbilder der Jahrhundertwende. Zu einer Figur Beer-Hofmanns, in: Richard Beer-Hofmann. „Zwischen Ästhetizismus und Judentum“, Hg. D. Birchmeyer, Igel Verlag Wissenschaft; Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Reihe Literatur und Medienwissenschaft, 53, Paderborn, 1996, S. 89-100.
 112. Klassizismus und Geschichtsphilosophie – Nietzsches typologischer Fundamentalismus, in: „Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben“. Nietzsche und die Erinnerung in der Moderne, Hg. D. Borchmeyer, Suhrkamp Verlag (stw 1261), Frankfurt am Main, 1996, S. 167-183.
 113. Miroslav Krleža und seine mitteleuropäische geistige Heimat. Most/Die Brücke, Zagreb, 1996, 1-2, S. 103-107.
 114. Die Wiener Moderne und die Tradition literarischer Gattungen. Hofmannsthal-Jahrbuch zur europäischen Moderne, V (1997), S. 199-216.
 115. Literatur und Gesellschaft aus der Sicht der Neuklassik. Zagreber Germanistische Beiträge, VI (1997), S. 29-39.
 116. Povijest književnosti, u: Zbornik radova simpozija o fundamentalnim istraživanjima, ur. D. Tadić, HAZU, Zagreb, 1997, str. 50-56.
 117. Kulturdiagnostik und Literaturkritik bei Franz Blei, in: Franz Blei, Mittler der Literaturen, Hg. D. Harth, Europäische Verlagsanstalt, Hamburg, 1997, S. 9-19.
 118. Aufklärung und Weimarer Klassik, in: Grundlinien der Vernunftkritik, Hg. Chr. Jamme, Suhrkamp Verlag (stw 1324), Frankfurt am Main, 1997, S. 86-106.
 119. Die Fremdheit des Gewohnten. Zur Typologie literarischer Verfremdung, in: WAS, 88, Leykam Verlag, Graz, 1997, S. 31-42.
 120. Čovjek kao zvukovno tijelo. Kvartet Milana Begovića, u: Zbornik radova sa skupa Milan Begović i njegovo djelo, ur. Fra J. A. Soldo, Vrlika-Sinj, 1997, str. 139-157.
 121. Komparatistische Überlegungen zur Literatur des 19. Jahrhunderts. Zagreber Germanistische Beiträge, VII (1998), S. 1-17.
 122. Životnost Heineove lirike. Novi Omanut. Prilog židovskoj povijesti i kulturi, Zagreb, br. 27, ožujak-travanj, 1998/5758, str. 1-2.
 123. Kratak prohod kroz muzej metagovora, Kolo, Časopis Matice hrvatske, VIII (1998), br. 1, str. 158-164.
 124. Peter Sprengel: Geschichte der deutchsprachigen Literatur 1870-1900, Beck, München, 1998, Jahrbuch der Raabe-Gesellschaft, str. 143-146.
 125. Sprache und Musik in der Novelle Kvartet von Milan Begović, u: Glazba, riječi i slike/Music, Words and Images. Svečani zbornik za Koraljku Kos, ur. V. Katalinić i Z. Blažeković, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb, 1999, str. 55-64.
 126. Matoševa Jesenska idila. U: Umijeće interpretacije. Zbornik u čast Ive Frangeša, Matica hrvatska, Zagreb, 2000, str. 219-232.
 127. Der Mensch als Klangkörper. Die Erzählung „Kvartet“ von Milan Begović, in: Slavische Literaturen im Dialog. Festschrift für Reinhard Lauer, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2000, S. 1-10.
 128. Blicke über die Grenze. Zur Geschichte starrer und beweglicher Bilder. Stimulus. Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Germanistik, 2000/1-2, S. 5-8.
 129. Krležas Geschichtsverständnis im europäischen philosophischen Kontext. Zagreber Germanistische Baiträge, Beiheft 6: Porträts und Konstellationen 1. Deutschsprachig-kroatische Literaturbeziehungen, S. 3-18.
 130. Europski kontekst ekspresionizma. U: Ekspresionizam u hrvatskoj književnosti. Zbornik radova I. Znanstvenog skupa, altaGAMA, Zagreb 2002, str. 11-22.
 131. Text und Kontext in der Gattungspoetik von Paul Ernst. In: Außenseiter und Zeitgenosse, hg. Horst Thome, Verlag Könighausen & Neumann, Würzburg, 2002, S. 11-24.
 132. Paul Ernst und das Judentum. In: Außenseiter und Zeitgenosse, hg. Horst Thome, Verlag Könighausen & Neumann, Würzburg, 2002, S. 159-168.
 133. Geschichte und Geschichtsphilosophie in modernen Drama. In: Literatur im Zeugenstand. Festschrift für Hubert Orlowski, hg. Edward Bialek, Manfred Durzak und Marek Zybura, Verlag Peter Lang, Frankfurt am Main, 2002, S. 189-204.
 134. Zur Rezeption expressionistischer Kunsttheorie bei Krleža und A. B. Šimić. Zagreber Germanistische Beiträge, XI (2002), S. 1-16.
 135. Dileme povijesne projekcije književnosti. Umjetnost riječi, XLVII, br.3, str. 171-182.
 136. Književne zagonetke Franza Kafke. – Esej uz prijevod Kafkinih djela (Proces, Preobrazba i druge priče), Školska knjiga, Zagreb, 2003, str.  425-440.
 137. Geschichtsphilosophie auf der Bühne. Zagreber Germanistische Beiträge, Beiheft 8 (2004), S. 5-20.
 138. Elevacija i ekstaza u Krležinim ranim djelima. Književna republika, II (2004), br. 1-2, str. 3-13.
 139. Vizija književne EuropePredgovor knjizi Ericha Auerbacha: Mimeza, Hena com, Zagreb, 2004, 5-14.
 140. Zukunftsaussichten der Germanistik, in: Zukunftsaussichten der deutschen Sprache, Praesens Verlag, Wien, 2004, S. 66-75.