White Harry

Dopisni članovi VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju
White Harry

Datum rođenja:

  • 1958

Mjesto rođenja:

  • Dublin

E-mail adrese:

White Harry

Dopisni članovi VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član – Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (10.05.2018. – …)

Životopis

Harry White, irski muzikolog, rođen je 4. srpnja 1958. u Dublinu, a od 1993. je godine profesor glazbe na Sveučilišnom koledžu (University College – UCDu Dublinu. Školovao se na Sveučilišnom koledžu i Sveučilištu u Dublinu (Trinity College) te na Sveučilištu u Torontu, u Kanadi, gdje je i doktorirao. Bio je gostujući profesor u Kanadi, Hrvatskoj, Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Član je Kraljevske irske akademije glazbe i Akademije sv. Cecilije (Academy of St Cecilia) u Londonu te počasni član Hrvatskog muzikološkog društva. U razdoblju 2003. – 2006. bio je prvi predsjednik Irskog muzikološkog društva. Godine 2005. dodijeljena mu je titula Senior Research Fellowship irske vlade, 2006. izabran je za redovitog člana Kraljevske irske akademije, a 2015. postao je članom Academije Europaeae. Od 1990. glavni je urednik (s Gerardom Gillenom) časopisa Irish Musical Studies. Član je redakcija više renomiranih muzikoloških časopisa kao što su Current Musicology (New York), Journal of the Royal Musical Association (London), International Review of the Aesthetics and Sociology of Music (Zagreb), Canadian Journal of Irish Studies (Montreal) i Journal of the Society for Musicology in Ireland (mrežno izdanje). Dr. H. White najpoznatiji je kao kulturni povjesničar glazbe u Irskoj. Na tom je području dosad objavio tri knjige: The Keeper’s Recital: Music and Cultural History in Ireland, 1770-1970 (1998.); The Progress of Music in Ireland (2005.) i Music and the Irish Literary Imagination (2008.). Inicijator je i suurednik kapitalnog djela irske muzikologije The Encyclopaedia of Music in Ireland (2013.) u dva sveska te utjecajnog zbornika Musical Constructions of Nationalism. Essays in the History and Ideology of European Musical Culture 1800-1945 (2001.).

Dr. Harry White višestruko je povezan s hrvatskom muzikologijom i glazbenom kulturom. Osim počasnog članstva u Hrvatskome muzikološkom društvu (HMD), suurednik je dvaju zbornika objavljenih u HMD-u (Glazbeno kazalište kao elitna kultura?; Muzikologija bez granica), od 2001. godine aktivni je sudionik niza znanstvenih skupova u Hrvatskoj, održao je niz predavanja na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu te je organizirao više gostovanja hrvatskih muzikologa na nekoliko sveučilišta u Irskoj.

Za dopisnog člana HAZU izabran je 2018.

Harry White – osobna stranica